KOSGEB


kosgeb

İletişim Bilgileri

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Hacı Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 32 06050 Ulus / Altındağ / ANKARA

Telefon: 0312 595 28 00 (pbx) 

http://www.kosgeb.gov.tr

3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun, 20 Nisan 1990 tarih ve 20498 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış ve ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, KOSGEB kurulmuştur. 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kurulmuş olan KOSGEB, 2009 yılına kadar sadece imalat sanayi KOBİ’lerine hizmet ve destekler vermiştir. Ancak, ülkemizde imalat sanayi sektörü dışındaki sektörlerin ekonomik katma değer üretme ve istihdam yaratma potansiyelinin artması ve imalat sanayi dışındaki sektörlerdeki KOBİ’lerden gelen talepler, KOSGEB’in hedef kitlesini tüm KOBİ’leri kapsayacak şekilde genişletmesi gerekliliğini gündeme getirmiştir. Ayrıca, ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde sanayide entegrasyonu gerçekleştirmek, ihracattaki paylarını artırmak, araştırma-geliştirme, yenilik ve iş birliği faaliyetlerini desteklemek ve girişimcilik kültürünü geliştirmek üzere KOSGEB, farklı destek programları ile KOBİ’lerin yanında olmayı hedef edinmiştir.

mehmet görkem gürbüz

Dr. Mehmet Görkem GÜRBÜZ

Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanı

1980 yılında Mersin’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Mersin’de tamamladıktan sonra 2002 yılında Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2006 yılında Mersin Üniversitesi Kimya Mühendisliği alanında Yüksek Lisansını tamamladı, 2013 yılında Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümden doktora diplomasını aldı. 2003 yılında KOSGEB Mersin Müdürlüğü’nde KOBİ Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2006-2007 yılları arasında KOSGEB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda Daire Başkanı Vekili, 2007-2008 yılları arasında Özel Kalem Müdürlüğünde Özel Kalem Müdürü, 2008-2015 yılları arasında KOBİ Uzmanı, 2016-2017 yılları arasında Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü’nde Müdür Vekili, 2017-2020 yılları arasında KOSGEB Ankara Siteler Müdürlüğü’nde Müdür olarak görevini sürdürdü. 2020 yılı Şubat ayında KOBİ Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na atandı. 2020 Eylül ayında Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı’na atandı ve halen görevine burada devam etmektedir. 2018 yılından beri OECD Çevre ve Ekonomi Politikalarının Bütünleştirilmesi Çalışma Grubu (WPIEEP) Başkan Yardımcılığı görevini ve 2018 yılından beri Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Anabilim dalında yarı zamanlı Öğretim Görevliliği görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

 
kamil akpınar

Kamil AKPINAR

Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı

Ar-Ge ve Yenilik Destekleri Müdürlüğü

kamil.akpinar@kosgeb.gov.tr

1989 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 2011 yılında Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Lisans programı boyunca kalite kontrol, tesis planlama ve karar destek sistemleri konularında birçok projede yer aldı ve çeşitli konferanslarda bildirilerde bulundu. 2020 yılında Başkent Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programından mezun oldu. Üniversiteden mezun olduğu yıl Ankara‘da özel bir endüstriyel inşaat firmasında Proje Mühendisi olarak çalıştı. 2012 yılında dört ay yurt dışında dil eğitimi aldı. 2013 yılında KOSGEB’de Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2013 – 2016 yılları arasında Teknoloji ve Yenilik Destekleri Dairesi Başkanlığı ve AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığında görev yaptı. 2017 yılında “Teknoloji Kuluçka Merkezlerindeki Girişimcilerin Seçim Ve Mezuniyet Kriterleri İle İlgili Sorunlar Ve Çözüm Önerileri” konulu tez çalışmasıyla KOBİ Uzmanı olarak atandı. Halen Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı Ar-Ge ve Yenilik Destekleri Müdürlüğünde KOBİ Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Teknolojik kuluçka merkezleri, yenilikçi girişimcilik, hızlandırıcılar, girişim sermayesi, açık inovasyon ve proje yönetimi gibi konularda çalışmalarda bulunmaktadır. Evli olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.