Mühendislik Dekanları Konseyi


mdk

İletişim Bilgileri

http://mdk.anadolu.edu.tr/

19 Ocak 2001 tarihinde kurulan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin mühendislik ve mühendislik-mimarlık fakülte dekanlarından oluşan Mühendislik Dekanları Konseyi Mühendislik Dekanları arasında deneyimlerin paylaşıldığı, iyi uygulamaların tartışıldığı, güçlü ve zayıf yönlerin irdelendiği, iletişimi güçlendiren bir platform haline gelmiştir. Konseyin başlıca amacı ülkemizde mühendislik eğitiminin sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunmak, mühendislik eğitiminin etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere öneriler geliştirmek, bu önerilerin gerçekleştirilmesi yönünde çaba sarf etmek ve gerekli girişimlerde bulunmaktır.

 

günay anlaş

Prof. Dr. Günay ANLAŞ

MDK Genel Sekreteri

anlas@boun.edu.tr

1961 yılında Ankara’da doğan Günay Anlaş, 1980 yılında Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra 1985 yılında ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1988 yılında Texas Tech Üniversitesi’nden yüksek lisans, 1992 yılında Delaware Üniversitesi’nden doktora derecelerini aldı. 1991 yılında ABD’de Widener Üniversitesi’nde kısmi zamanlı ders verdi. 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde yardımcı doçent olarak göreve başlayan Günay Anlaş; 1996 yılında aynı üniversitede doçent, 2001 yılında ise profesör oldu. Haziran-Eylül 1996 tarihleri arasında Virginia Tech Üniversitesi’nde misafir araştırmacı, 1998-1999 yılları arasında Delaware Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi – araştırmacı olarak çalıştı. 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Türkiye’deki ilk 2. Öğretim Otomotiv Mühendisliği Yüksek Lisans Programını kurdu. 2007 – 2010 yılları arasında ASME Journal of Engineering Materials Technology dergisinde Asosiye Editörlük yaptı; 2018 yılından bu yana da Shape Memory and Superelasticity Dergisi Editörler Kurulu üyesidir. 2004-2016 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkanlığı yapan Anlaş, 2015 Aralık ayından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki öğretim üyeliği sırasında 1995-2004 yılları arasında Makina Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı, 2001-2004 yılları arasında Uluslararası Programlardan Sorumlu Rektör Danışmanı, 2008-2012 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danışmanı-Yardımcısı görevlerini yürüttü; ABD, Fransa ve Çin’deki üniversitelerde kısmi zamanlı dersler, seminerler verdi, ortak araştırma çalışmaları yürüttü. 2016 yılından 2018 Kasım ayına kadar Mühendislik Dekanları Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapan Anlaş, MDK’nın komisyonlarında çalıştı. 2018 Kasım ayında İskenderun Teknik Üniversitesi’nde yapılan 36. MDK Genel Kurulu’nda Mühendislik Dekanları Konseyi Genel Sekreterliği’ne seçildi.

 
tuncay döğeroğlu

Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU

Yürütme Kurulu Üyesi

tdogeroglu@anadolu.edu.tr

1985 yılında Anadolu Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü’nden Lisans derecesini, Yüksek Lisans ve doktora derecelerini ise sırasıyla 1988 ve 1993 yıllarında yine Anadolu Üniversitesi Kimya Mühendisliğinden aldı. Dr. Döğeroğlu, 1986–1993 yılları arasında yılında Anadolu Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 1994 yılında Anadolu Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent olarak atandı, 2003’te Doçent, 2008’de ise Profesör ünvanını aldı.1994 yılında 3 ay süreyle A.B.D.’de University of Pittsburgh’da NSF projesinde araştırmacı olarak, 2000–2001 yılları arasında ise 1,5 yıl süreyle İtalya Hükümeti ve ICTP TRIL Program Bursu ile Doktora sonrası araştırmaları için İtalya CNR Hava Kirliliği Laboratuarında misafir araştırmacı olarak çalıştı. Dr. Döğeroğlu, bugüne kadar 7 Yüksek Lisans ve 3 doktora tezini yönetmiştir. Dr. Döğeroğlu’nun 100’den fazla bilimsel yayını ve 1 faydalı model tescili bulunmaktadır. 3’ü Tübitak, 2’si uluslararası, 7’si BAP Projesi olmak üzere toplam 12 projede araştırmacı, 5’i BAP, 1’i ise Hollanda Hükümeti destekli Uluslararası MATRA Projesi olmak üzere 6 projenin yürütücülüğünü yapmıştır. 2006 ve 2011 yılları arasında Uluslarası Teorik Fizik Araştırmaları Merkezine (The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics), Assosye üye olarak seçilmiştir. Dr. Döğeroğlu, Nisan 1994-Haziran 2000 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı, Mayıs 1994-Ağustos 1997 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, Şubat 2004 tarihinden bu yana Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Ocak 2010 tarihinden bu yana ise Dekanlık görevini yürütmektedir. Halen Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK)’nin Yürütme Kurulu Üyesi, Küresel Mühendislik Dekanları Konseyi (GEDC)’nin Yürürtme Kurulu Üyesi- Sekreter Saymanı, SEFI YK üyesi, Kalder Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Hava Kirlenmesi Araştırmaları ve Denetimi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.