Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.


nkutek logo

İletişim Bilgileri

Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş., TGB-1 Şube Değirmenaltı Yerleşkesi Rektörlük Binası / TEKİRDAĞ TGB-2 Şube NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Silahtarağa Mahallesi Üniversite 1.sokak No:13 N.K.Ü. TGB-2 Çorlu/TEKİRDAĞ

Telefon: 0282 651 00 26-27-28

bilgi@nkuteknopark.com - teknopark@nku.edu.tr

https://www.nkuteknopark.com/tr/

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde 2012 yılında faaliyete başlayan Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi NKUTEK; TGB1 Süleymanpaşa/Tekirdağ Yerleşkesi ve Çorlu Mühendislik Fakültesi’nde TGB2 Çorlu/Tekirdağ Yerleşkesi olmak üzere toplam 39.075 m2’lik alanda iki lokasyonda yer almaktadır. NKUTEK konularında uzmanlaşmış 15 çalışanıyla “Teknopark, TTO, Kuluçka Merkezi, Ön Kuluçka Merkezi, FSMH Bilgi ve Doküman Birimi ve Proje Birimi şeklinde yapılandırılmıştır. Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi NKUTEK; 2017 yılında ülkemizdeki TGB’lerin performans indeksleri değerlendirilmesinde 17., Erken Aşama TGB’ler içinde Türkiye 4.’sü olmuştur. 2018 yılında ise 22. sırada yer alarak ödüle layık görülmüştür. Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak misyon ve vizyonumuz; İleri teknolojiyi kullanan ve üreten girişimciler ve firmaların inovatif faaliyetlerini tasarlayacakları veya geliştirecekleri platformu ve mekanizmayı sağlamak, üniversite-sanayi iş birliğini etkin hale getirmek, üniversitemizdeki akademik birikimin ve araştırma sonuçlarının ticarileşmesini sağlamaktır. İşbirliğine dayalı çalışan, inovasyonu benimseyen firmalara ve girişimcilere teknoloji geliştirmeleri ve ticarileştirmelerini sağlamak için uygun ortam ve olanakları sunmak, yerli teknoloji kullanımını arttırarak ihracat oranını yükseltmek, ithalat oranını azaltmak kısacası Türkiye’nin ve bölgenin teknoloji ve inovasyon merkezi olmaktır.

bülent eker

Prof. Dr. Bülent EKER

Genel Müdür

beker@nkuteknopark.com

16.09.1974’te Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni kazanarak Yüksek öğrenimime başlamış, Haziran 1979’da Ziraat Makinaları Bölümünden ”Ziraat Yüksek Mühendisi” olarak birincilikle mezun olmuştur. 27.07.1979 tarihinde Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Zirai Mücadele Genel Müdürlüğü İlaç-Alet Enstitüsü Alet Laboratuvarında asistan olarak mesleki yaşantısına başlamış ve 15.11.1979 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Makinaları Bölümü Zirai Kuvvet Makinaları kürsüsüne asistan olarak atanmıştır. 30.06.1983 tarihinde “Yerli Yapı Bazı Santirfüj Pompalarda İşletme Hızı ve Çark Çapı Değişiminin Pompa Karakteristiklerine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma” adlı tezini bitirerek “DOKTOR” unvanını almıştır.15.07.1985 tarihinde Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarımsal Mekanizasyon Bölümü’ne “YARDIMCI DOÇENT” olarak atanmıştır. 05.10.1989 tarihinde Tarım Makinaları Anabilim Dalı’nda “ÜNİVERSİTE DOÇENTİ” unvan ve yetkisini almıştır. Eylül 1992 tarihinde Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevine atanmıştır. 14.12.1994 tarihinde Tarım Makinaları Anabilim Dalında “PROFESÖR” olmuş, 14.09.1995 tarihinde Tarım Makinaları Bölüm Başkanlığı görevine atanarak Ekim 1997 yılına kadar bu görevi yürütmüştür .Aynı tarihte yeniden Dekan Yardımcılığı görevine seçilmiş ve Ocak 1999’a kadar yürütmüştür. Eylül 1997 tarihinde Tarım Köy İşleri Bakanlığı bünyesinde ilk defa toplam kalite yönetimi konusunda çalışmaların başlamasını öneren kişi olmuştur.  Bunun sonucunda tarımda Toplam Kalite Yönetimi Tekirdağ Pilot Projesini bakanlık direktifleri ile başlatarak koordinatörlük görevini yapmaya başlamıştır. 2006 yılında Namık Kemal Üniversitesinin kuruluşu ile bu üniversitede görevleri devam etmektedir. Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümünde görevine ek olarak Rektör Danışmanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ Genel Müdürlüğü görevide devam etmektedir.

 
barış kocabıyık

Barış KOCAYIK

Genel Müdür Yardımcısı

bariskocabiyik@hotmail.com

Lisans: Trakya Üniversitesi- Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Eğitimi

Doktora: Trakya Üniversitesi- Fen Bilimleri Üniversitesi Kimya Bölümü

Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projeleri: 1) “Doğa Dostu Biyobozunur Polilaktik Asit Lifi Üretimi” KOSGEB Projesi, Proje No: 2011/4/2 Proje Yürütücüsü 2) “Selülozik Elyaf Örgü Kumaşların Küp Boyalarla Sürekli Yöntemle Boyanması ve Askeri Amaçlı Termal Kameraya Yakalanmama (Görünmezlik) İşlevinin Geliştirilmesi” TÜBİTAK TEYDEB 1501, Proje No: 3120472 Proje Yürütücüsü 3) “Polilaktik Asit Esaslı Gıda Ambalajı ve Antimikrobiyel İşlevinin Geliştirilmesi” TÜBİTAK TEYDEB 1501, Proje No: 3130315 Proje Yürütücüsü 4) “Polilaktik Asit Elyaf Tabanlı Kozmetik Tekstillerin Geliştirilmesi” TÜBİTAK TEYDEB 1509, Crosstexnet, Avrupa 7. Çerçeve Programı, Proje No: 9110019 Proje Çalışanı 5) “Tekstil Tabanlı Malzeme Üzerine Boya Duyarlı Güneş Paneli ve Sürekli Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi” TÜBİTAK TEYDEB 1501, Proje No: 3110067 Proje Çalışanı

figen taşçı durgut

Dr. Figen TAŞÇI DURGUT

Proje Koordinatörü / EEN Uzmanı

ftasci@nku.edu.tr

Figen Taşcı Durgut, 2006 yılında Trakya Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Tekirdağ Namık kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği anabilim dalında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. 2008 yılı ve sonrasında Tübitak, Santez, Avrupa Birliği Projeleri ve Bilimsel Araştırma Projelerinde farklı pozisyonlarda görev almış ve halen ulusal ve uluslararası projelerde yürütücülük yapmaya devam etmektedir. Bir dönem teknoloji tabanlı kurulmuş özel bir firmada Ar-Ge Müdürlüğü yaptıktan sonra 2019 yılından itibaren Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde Proje Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.