ODTÜ İVMER


ivmer

İletişim Bilgileri

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü 06800, Ankara

Telefon: 0312 210 22 95

ivmer@metu.edu.tr

https://ivmer.metu.edu.tr/

ODTÜ İVMER; dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’nin uzay ve hızlandırıcı konusundaki ulusal hedeflerine ulaşabilmesi, bu hedeflere ulaşırken teknolojik ve ekonomik dışa bağımlılığının en aza indirgenebilmesi, geliştirilen özgün teknolojilerle dünya pazarında pay sahibi olabilmesine katkı sağlayan ve böylelikle Türkiye’nin gelişimini destekleyen ArGe faaliyetleri yürütmektedir. Uzay ve hızlandırıcı teknolojilerinin Türkiye’de geliştirilmesi için; bu konularda uzmanlık oluşturulması ve insan kaynağı yetiştirilmesi amacıyla temel araştırmalar yapılması, özgün teknoloji geliştirilmesi, bu alanda tasarım, analiz, sertifikasyon, devreye alma, test ve teknoloji desteği verilmesi, çalıştaylar ve eğitim seminerleri düzenlenmesi, ulusal ve uluslararası iş birliklerinin koordinasyonunun sağlanması konularında çalışmaktadır. Altyapısında geliştirdiği/geliştireceği teknolojilerin sanayiye aktarılması ve sanayinin desteklenmesi ile Türkiye’nin, uzay ve hızlandırıcı teknolojilerinin uygulama alanları konusunda gelişmiş ülkeler arasına girebilmesini hedeflemektedir. ODTÜ İVMER; mevcut altyapıların etkin ve verimli kullanımını sağlayan, kurulan/kurulması planlanan altyapıların da kamuya, sanayiye, üniversitelere ve araştırma kurumlarına hizmet vermesini ilke edinmiştir. ODTÜ İVMER’e temel teşkil eden ve uzay için geliştirilen özgün bileşen ve malzemelerin protonlarla uzay radyasyonuna karşı testlerinin yapılmasına imkân veren ODTÜ-Saçılmalı Demet Hattı 2015’te T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenerek kurulmuştur. Yurt içindeki mevcut bir hızlandırıcıyı uzay test standartlarını karşılayacak hale dönüştüren ve işleten bir laboratuvarın birikimiyle 2019’da kurulan ODTÜ İVMER’de uzay ve hızlandırıcı görevdaşlığı ile teknolojik yeni alt yapılar ve bilgi yoğun ürünler geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

bilge demirköz

Prof. Dr. M. Bilge DEMİRKÖZ

ODTÜ İVMER Müdürü

demirkoz@metu.edu.tr

Robert Koleji'nden mezun olduktan sonra MIT'de matematik ve müzik yandalları ile fizik okuyan Prof. Dr. Bilge Demirköz, yüksek lisansını da şimdi Uluslararası Uzay İstasyonu'nun üzerinde bulunan Alfa  Manyetik Spektrometresi deneyinin yapımında çalışarak MIT'de bitirdi.  Doktorası için Oxford Üniversitesi'nde CERN'deki ATLAS deneyinde çalıştı ve sonrasında CERN Fellow seçilerek, CERN adına iki yıl çalıştı. Cambridge ve IFAE Barselona Üniversiteleri'nde kısa post-doc'lardan sonra Türkiye'ye dönerek, ODTÜ'de görev aldı. Alfa Manyetik Spektrometresi deneyine Türkiye'yi üye yaparak, ilk kez UUİ’nin üzerinde bir deneyde bir Türk ekibin yer almasını sağladı.  ODTÜ-Saçılmalı Demet Hattı ve uzay araçları için radyasyon sayaçları başta olmak üzere alt yapı ve bilgi yoğun ürün geliştirilmesine yönelik faaliyetlerini müdürü olduğu ODTÜ İVMER’de yürütmektedir.  Bilge Demirköz’ün araştırma grubunda 15 kişilik merkez personelinin yanı sıra birçok lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi yer almaktadır. 3 yıl boyunca TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliği ve 2 sene boyunca CERN Orta Doğu ve Türkiye temsilciliği de yapan Demirköz 2017'de UNESCO-L'Oreal Uluslararası Yükselen Yetenek ödülünü almış, Mart 2019’da ise yürüttüğü çalışmalarla World Economic Forum tarafından Young Global Leader olarak seçilmiştir.

 
emre yüce

Doç. Dr. Emre YÜCE

ODTÜ İVMER Müdür Yardımcısı

eyuce@metu.edu.tr

Dr. Emre Yüce, 2007 yıllında ODTÜ Fizik Bölümü’nde Lisans derecesini tamamladıktan sonra Koç Üniversitesi’nde “Silisyum Mikrokürelerin Elekto-optik Modülasyonu” üzerine çalışmış ve 2009 yılında Fizik Yüksek Lisans derecesini elde etmiştir. 2009 Yılında Asmterdam’da bulunan AMOLF araştırma enstitüsünde doktora çalışmalarına başlamış ve 2013 yılında “Mikrokovukların Tamamen Optik Anahtarlanması” başlıklı çalışması ile Twente Üniversitesi’nden doktora derecesini elde etmiştir. 2013- 2016 yılları arasında Hollanda, MESA+ Nanoteknoloji enstitüsünde fotonik kristallerin ve kuantum noktaların holografik kontrolü üzerine çalışmıştır. Dr. Yüce, Ocak 2016’da ODTÜ Fizik bölümünde göreve başlamış ve Programlanabilir Fotonik Araştırma Grubu’nu kurmuştur. Optik iletişim, tamamen optik anahtarlama, zamanda çözümlenmiş kızılötesi spektroskopi, ve ultra-hızlı optik başlıca araştırma alanlarıdır. Dr. Yüce Müdür yardımcısı olarak görev yaptığı ODTÜ-İVMER’de programlanabilir fotonik devreler ve hatlar geliştirmek üzere projelerde görev almaktadır.