Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.


omü tto

İletişim Bilgileri

OMÜ Atakum Yerleşkesi Atakum /Samsun

Telefon : 0362 457 56 56

tto@samsunteknopark.com

https://tto.samsunteknopark.com/

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi (OMÜ-TTO) üniversitenin 25.12.2015 Tarihli 2015/780 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile faaliyetlerine başlamıştır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Ek 32. Maddesine istinaden ve 7 Aralık 2017 tarih ve 30263 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Yükseköğretim Yönetmeliği’nin 4. Maddesi uyarınca; YÖK tarafından 12.06.2018 tarih ve 46079 sayılı yazısına istinaden OMÜ-TTO’nun şirketleşme süreci uygun bulunmuştur. Bu tarihten günümüze OMÜ-TTO Anonim Şirket statüsü ile çalışmalarına devam etmektedir. OMÜ-TTO üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel sektör arasında; araştırmacılar, girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler ile gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıların sağlanması amacıyla kurulmuştur. OMÜ-TTO beş ayrı birimle hem üniversite hem özel sektöre hizmet vermektedir:

1. OMÜ-TTO Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri - Gerçekleştirilen eğitimlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin tanıtımı ve organizasyonundan sorumludur.

2. Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler - Üniversite bünyesindeki ve bölgedeki araştırmacı ve akademisyenlerin, ulusal ve uluslararası hibe-fon destek programlarından en iyi şekilde yararlanması için projelerin geliştirilmesini ve yürütülmesini destekler.

3. Proje Geliştirme, Yönetim ve Üniversite Sanayi İş birliği Hizmetleri - Akademisyenlerle sanayi kuruluşları arasında karşılıklı faydaya dayalı sağlıklı ve sürdürülebilir iş birliklerinin oluşturulması, bu iş birliklerinin katma değerli ürünlere ve ticari çıktılara dönüşmesini destekler

4. Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri - Buluşların değerlendirilmesi, başvuru süreç takibi, sözleşme tarafları ile diyalog sağlayarak sözleşme süreçlerinin yönetimi konularında da teknik destek sunar.

5. Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri - Üniversite bünyesindeki ve bölgedeki araştırmacı ve akademisyenlerin, ulusal ve uluslararası hibe-fon destek programlarından en iyi şekilde yararlanması için projelerin geliştirilmesini ve yürütülmesini destekler.

 

mustafa mortaş

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa MORTAŞ

TTO Koordinatörü

mmortas@omu.edu.tr

Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümün bitirmesinin ardından (2007), Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Ondokuz Mayıs Üniversitesinde tamamlamıştır. Yüksek Lisans döneminde özel sektör deneyimini elde eden Dr. MORTAŞ, 2009 yılından 2016 yılları arasında ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak hizmet vermiştir. Süreç içerisinde ise çalışmalarının bir kısmını 1 yıl sure ile The Ohio State University Parker Food Science and Technology Department da tamamlamıştır. Akademik çalışmaları kapsamında uluslararası yayınlarının yanı sıra ulusal/uluslararası bildirileri ve süreçlerini şahsi olarak yürüttüğü 2 tescilli patentleri bulunmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK ve SAN-TEZ deneyimlerine haiz olan Dr. MORTAŞ 2017 yılı başından itibaren ise OMÜ-TTO da görev almıştır.  Aynı zamanda OMÜ-TTO AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yerine getirmektedir. 2021 yılında Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. (Samsun Teknopark) Genel Müdürü olarak da atanmıştır. Bu görevlerinin yanı sıra OMÜ Gıda Mühendisliğinde de öğretim üyesi olarak bilimsel çalışmalarına devam etmektedir. 1983 doğumlu olan Dr. MORTAŞ evli ve bir çocuk babasıdır.

 
eda beylihan

Öğr. Gör. Eda BEYLİHAN

TTO Koordinatör Yardımcısı

ebeylihan@omutto.com

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ nde (2013) sonra yüksek lisans eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversite Akıllı Sistemler Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamış olup (2017) doktora eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversite’si Hesaplamalı Bilimler Bölümü doktora programında devam etmektedir. Sampa Otomotiv San. Ve Tic. AŞ’de Kasım 2013 tarihi itibariyle Yalın Üretim Mühendisi olarak başlayan BEYLİHAN, Ar-Ge departmanında 2014 Temmuz ayında Proje ve İş Geliştirme Uzmanı olarak görev almıştır. Bu görevimde işletme içerisinde yürütülen tüm Ar-Ge projelerinin planlama, bütçelendirme, yürütme, raporlama ve sonlandırma süreçlerinin takibini yaparak, kamu destekli projelerin hazırlık, başvuru ve yürütme süreçlerinde aktif olarak görev almıştır. 2017 yılı Ağustos itibari ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi(OMÜ-TTO)’nde Proje ve İş Geliştirme Uzmanı olarak görev almaya başlamıştır. Üniversite içerisindeki akademisyenlerin ulusal-uluslararası hibe/fon destek programlarına proje hazırlama süreçlerinde, Üniversite-sanayi iş birliği süreçlerinin organizasyonunda ve Ar-Ge faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasında rol almış olup 2018 Temmuz ayı itibari ile de OMÜ-TTO Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Mart 2019 tarihi itibariyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğü’ne Öğretim Görevlisi olarak ataması gerçekleştirilmiş olup, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi’ne görevlendirmesi yapılmıştır.1991 Samsun doğumlu olan BEYLİHAN evli ve Samsun’ da ikamet etmektedir.