TRAKYA TTO


trakta tto

İletişim Bilgileri

Trakya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi, Edirne Teknoloji Geliştirme Bölgesi 22030 - Merkez / Edirne

Telefon: 0284 214 94 84 

iletisim@trakyatto.com

2013 yılı ortasında Trakya teknopark bünyesinde kurulan Trakya Teknoloji Transfer Ofisi, TÜBİTAK tarafından açılan “1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılması” çağrısına yazdığı projesiyle, başvuru yapan 31 üniversiteden desteklenmeye değer görülen 9 üniversite arasına girmeye hak kazanmıştır. Trakya Teknoloji Transfer Ofisinin ana amacı, bölgede proje yapma kültürünü geliştirmek, üniversite-sanayi ilişkilerini güçlendirmek, Ar-Ge sonuçlarını ticarileştirilmek, girişimciliği arttırmak ve fikri sınai mülkiyet haklarının korunmasını sağlamaktır. Bu amaca hizmet edecek 5 ayrı birimden oluşan Trakya TTO, bölgede farkındalık oluşturarak sanayiciye, akademisyenlere ve öğrencilere ulaşmayı amaçlamaktadır. Sanayicinin ihtiyaçlarını analiz edip üniversiteye sunan köprü görevini üstlenen Trakya TTO, üniversitede oluşan bilgi birikimi ve bilimsel çalışmaları da sanayiye aktarılmasını sağlamaktadır. Profesyonel bir anlayış ile her iki tarafa da destek sağlayıcı pozisyonundaki Teknoloji Transfer Ofisi başta Trakya bölgesi olmak üzere ülke bütününde teknolojik ve ekonomik kalkınmayı hedeflemektedir. Trakya TTO uzman kadrosu, akademik danışmanları ve TÜBİTAK desteği ile birlikte bölgeye katma değer yaratacak olup, çalışmalarına devam etmektedir.