Uluslararası İşbirlikleri


Hakkımızda

ASTP (Association of Science and Technology Professionals), üniversiteler ile sanayi arasında bilgi ve teknoloji transferi konuları ile ilgilenen bir Avrupa girişimidir. Dernek, kamu araştırmalarının topluma ve ekonomiye katkısını arttırmak ve yaygınlaştırmak amacı ile teknoloji transfer uygulamalarını teşvik etmek ve kurumsallaştırmak amacı ile kurulmuştur. Bireysel ve kurumsal üyeleri ile alanında Avrupa’nın en önemli örgütüdür. 2012 yılından bu yana oluşumla işbirliği yapmakta olan ÜSİMP, ASTP şemsiyesi altında kurulan ve Avrupa’daki teknoloji transfer yapılarını ulusal düzlemde temsil eden kurum ve kuruluşlardan oluşan National Associations Advisory Committee'nin (NAAC) aktif bir üyesidir. ASTP Avrupa, profesyoneller için “inovasyon ekosistemine” daha kapsayıcı, geniş ve etkili bir şekilde bilgi aktarımı sağlamak amacıyla Mayıs 2013'te güçleri birleştirmiştir. ASTP 2015 yıllık Kongresi de İstanbul’da ÜSİMP ev sahipliğinde yapılmıştır.

https://www.astp4kt.eu/

ASTP NAAC (National Associations Advisory Committee) Üyeliği: ÜSİMP 2013 yılında ASTP tarafından kurulan ve Avrupa’daki teknoloji transfer yapılarını ulusal düzlemde temsil eden kurum ve kuruluşlardan oluşan “Ulusal Kuruluşlar Danışma Kurulu”da Türkiye’yi temsil etmektedir.  İlk toplantı 21 Mayıs 2013’de ASTP Yıllık Kongresi sırasında Viyana'da toplanmıştır. Akabinde tüm toplantılara katılım gösterilmiştir.

 

 

 

ATTP - Alliance of Technology Transfer Professionals (Teknoloji Transfer Profesyonelleri Birliği):  ATTP, bireylerin teknoloji transferi becerilerinin iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimleri vererek profesyonel becerilerini arttırmak ve uluslararası tanınırlığa sahip Teknoloji Transfer Profesyonelleri yetiştirilmesi amacı ile:

 • Dünyada 564 RTTP
 • Temsil Edilen 40 Ülke
 • 6 Kıtaya Yayılmış
 • 14 Üye Dernek

 

DESTEK SAĞLAYAN KURULUŞLAR

 • ASTP- Association of Science and Technology Professionals (45 ülkeden 800’den fazla üye)
 • AUTM- Association of University Technology Managers (800' den fazla kurumdan 3000’den fazla üye)
 • ISTA- International Strategic Technology Alliance
 • ITMA- Innovation and Technology Managers Association
 • KCA- Knowledge Commercialisation Australasia
 • Netval- Italian Network of Technology Transfer Offices of Universities and Public Research Organizations
 • PraxisAuril
 • Redtransfer
 • SARIMA- Southern African Research and Innovation Management Association
 • SNITTS- Swedish Network for Innovation and Technology Transfer Support
 • STEM- Steering Technology Management
 • TransferAllianz – The German Association for Knowledge and Technology Transfer
 • UNITT – University Network for Innovation and Technology Transfer

olmak üzere finansal destek sağlayan 13 kuruluş ortaklığında kurulmuş bir uluslararası oluşumdur. ÜSİMP, katkı payını ödeyerek 2014 yılında resmi üyesi olmuştur.

 www.attp.info/

 

 

 

AB IPR Helpdesk, Avrupa Komisyonu’nun Fikri Mülkiyet (IP) ve Fikri Mülkiyet Hakları (IPR) alanında temel profesyonel danışmanlık ve bilgi hizmeti verdiği resmi girişimidir. Verilen hizmetin odağında araştırmacılar ve AB’nin ArGe hibe fonlarına katılım gerçekleştiren KOBİ’ler bulunmaktadır. Uluslararası teknoloji transferi süreçlerinde yer alan KOBİ’ler de bu hizmetlerden faydalanabilirler.

IPR Help Desk ile yürütülen işbirliği kapsamında ortak eğitimler, dokuman ve bilgi paylaşımı, on-line platformun ortak kullanımı, web sitelerinde duyurular, IPR Help Desk elçileri ile işbirliği gibi maddeler görüşülmektedir.

IPR Helpdesk sunumu için lütfen tıklayın. [PDF]

www.iprhelpdesk.eu

 

 

 

AUTM (Association of University Technology Managers), 1974 yılında kamu kaynaklı araştırma sonuçlarının etkin bir şekilde ticarileştirilememesi sonucunda Üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofislerinin yöneticileri tarafından kurulan bir dernektir. Bugün itibariyle 800’den fazla üniversite, araştırma merkezi, hastane ve yüzlerce özel şirketi üye olarak bünyesinde barındırmaktadır. AUTM teknoloji transferi konusunda yeni uygulama ve yöntemler geliştirerek araştırma sonuçlarının ticari bir ürüne dönüştürme sürecini hızlandırmayı ve buna yönelik farklı sistem ve mekanizmalar oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, bilgi ve tecrübelerini paylaşarak, elde edilen deneyimlerden yararlanarak bu sürecin verimliliğin artmasını hedeflemektedir.

https://autm.net/

AUTM International Committee Üyeliği: Bu ilişkilerin sonucu olarak, ÜSİMP 2015 yılında oluşturulan Avrupa Birliği (ASTP temsil etmekte), Tayland, Malezya, İsveç, Japonya, İrlanda, Güney Afrika, Almanya, Avustralya ve Brezilya’nın da yer aldığı “AUTM International Committee” Üyeliği teklif edilmiştir.

AUTM – Association for University Technology Managers (Üniversite Teknoloji Transfer Merkezleri Derneği): 2011 yılının Haziran ayında AUTM ile yapılan görüşmeler sonunda Türkiye’de eğitimler, çalıştaylar düzenlenmesi, deneyim paylaşımları ve teknik danışmanlık gibi konularda işbirliğine yönelik bir “AUTM-ÜSİMP İşbirliği Anlaşması” imzalanmıştır.

Bu işbirliği kapsamında AUTM ile bugüne kadar her biri ortalama üç gün süre toplam yedi eğitim programı düzenlenmiştir. AUTM ile ayrıca, dört ortak çalıştay/seminer düzenlenmiştir. Bu çalıştaylara Türkiye’nin farklı bölgelerinden 69 Kurum ve kuruluştan 147 kişi katılmıştır.

 

ASTP tarafından koordine edilen bir AB Projesi olup, amacı Avrupa’daki TTO’ların yetkinliklerinin gelişimine destek olmak amacı ile yürütülmüştür.  ÜSİMP, bu kapsamda proje amacı için düzenlenen anketin Türkiye’deki TTO’lara duyurulması ve bilgi toplanarak raporlanması ve bu veri tabanına girilmesi sağlayarak bu projenin imkanlarından daha fazla yararlanılması için girişimlerde bulunmuş ve ortak adımlar oluşturmuştur.

https://cordis.europa.eu/article/id/117876-progresstt-expert-group-prepare-capacity-building-strategy-for-technology-transfer-profession

 

 

Logo European Patent Office

 

EPO Academic Advisory Board (Avrupa Patent Ofisi Akademik Danışma Kurulu) Üyeliği: Avrupa Patent Ofisi faaliyetlerinin planlanması ve yönlendirilmesi konusunda, Avrupa Patent Ofisi Genel Direktörü'ne doğrudan bağlı olarak yönetime danışmanlık vermek üzere 9 kişiden oluşan ve yeniden kurgulanan olan Avrupa Patent Ofisi Akademik Danışma Kurulu İtalya, Almanya, Fransa ve Norveç gibi ülkelerden temsilciler içermektedir. Türkiye'de akademik üye kontenjanından temsil edilmektedir.

https://www.epo.org/

 

 

EEN – European Entreprise Network (Avrupa İşletmeler Ağı): ÜSİMP Üyelerinden 9 kurumun üye olduğu ve dünyanın en büyük teknoloji Transfer ağı olan EEN ile işbirlikleri üyelerinin dahil oldukları konsorsiyumlar üzerinden yürütülmekte ve özellikle ulusal TTO Ağı ile EEN arasında sinerjiler oluşturulmaya çalışılmaktadır.

https://een.ec.europa.eu/