Uluslararası İşbirlikleri


Hakkımızda

ASTP (Association of Science and Technology Professionals), üniversiteler ile sanayi arasında bilgi ve teknoloji transferi konuları ile ilgilenen bir Avrupa girişimidir. Dernek, kamu araştırmalarının topluma ve ekonomiye katkısını arttırmak ve yaygınlaştırmak amacı ile teknoloji transfer uygulamalarını teşvik etmek ve kurumsallaştırmak amacı ile kurulmuştur. Bireysel ve kurumsal üyeleri ile alanında Avrupa’nın en önemli örgütüdür. 2012 yılından bu yana oluşumla işbirliği yapmakta olan ÜSİMP, ASTP şemsiyesi altında kurulan ve Avrupa’daki teknoloji transfer yapılarını ulusal düzlemde temsil eden kurum ve kuruluşlardan oluşan National Associations Advisory Committee'nin (NAAC) aktif bir üyesidir. ASTP Avrupa, profesyoneller için “inovasyon ekosistemine” daha kapsayıcı, geniş ve etkili bir şekilde bilgi aktarımı sağlamak amacıyla Mayıs 2013'te güçleri birleştirmiştir. ASTP 2015 yıllık Kongresi de İstanbul’da ÜSİMP ev sahipliğinde yapılmıştır.

https://www.astp4kt.eu/

ASTP NAAC (National Associations Advisory Committee) Üyeliği: ÜSİMP 2013 yılında ASTP tarafından kurulan ve Avrupa’daki teknoloji transfer yapılarını ulusal düzlemde temsil eden kurum ve kuruluşlardan oluşan “Ulusal Kuruluşlar Danışma Kurulu”da Türkiye’yi temsil etmektedir.  İlk toplantı 21 Mayıs 2013’de ASTP Yıllık Kongresi sırasında Viyana'da toplanmıştır. Akabinde tüm toplantılara katılım gösterilmiştir.

 

 

 

ATTP - Alliance of Technology Transfer Professionals (Teknoloji Transfer Profesyonelleri Birliği):  ATTP, bireylerin teknoloji transferi becerilerinin iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimleri vererek profesyonel becerilerini arttırmak ve uluslararası tanınırlığa sahip Teknoloji Transfer Profesyonelleri yetiştirilmesi amacı ile:

 • Dünyada 564 RTTP
 • Temsil Edilen 40 Ülke
 • 6 Kıtaya Yayılmış
 • 14 Üye Dernek

 

DESTEK SAĞLAYAN KURULUŞLAR

 • ASTP- Association of Science and Technology Professionals (45 ülkeden 800’den fazla üye)
 • AUTM- Association of University Technology Managers (800' den fazla kurumdan 3000’den fazla üye)
 • ISTA- International Strategic Technology Alliance
 • ITMA- Innovation and Technology Managers Association
 • KCA- Knowledge Commercialisation Australasia
 • Netval- Italian Network of Technology Transfer Offices of Universities and Public Research Organizations
 • PraxisAuril
 • Redtransfer
 • SARIMA- Southern African Research and Innovation Management Association
 • SNITTS- Swedish Network for Innovation and Technology Transfer Support
 • STEM- Steering Technology Management
 • TransferAllianz – The German Association for Knowledge and Technology Transfer
 • UNITT – University Network for Innovation and Technology Transfer

olmak üzere finansal destek sağlayan 13 kuruluş ortaklığında kurulmuş bir uluslararası oluşumdur. ÜSİMP, katkı payını ödeyerek 2014 yılında resmi üyesi olmuştur.

 www.attp.info/

 

 

 

AB IPR Helpdesk, Avrupa Komisyonu’nun Fikri Mülkiyet (IP) ve Fikri Mülkiyet Hakları (IPR) alanında temel profesyonel danışmanlık ve bilgi hizmeti verdiği resmi girişimidir. Verilen hizmetin odağında araştırmacılar ve AB’nin ArGe hibe fonlarına katılım gerçekleştiren KOBİ’ler bulunmaktadır. Uluslararası teknoloji transferi süreçlerinde yer alan KOBİ’ler de bu hizmetlerden faydalanabilirler.

IPR Help Desk ile yürütülen işbirliği kapsamında ortak eğitimler, dokuman ve bilgi paylaşımı, on-line platformun ortak kullanımı, web sitelerinde duyurular, IPR Help Desk elçileri ile işbirliği gibi maddeler görüşülmektedir.

IPR Helpdesk sunumu için lütfen tıklayın. [PDF]

www.iprhelpdesk.eu

 

 

 

AUTM (Association of University Technology Managers), 1974 yılında kamu kaynaklı araştırma sonuçlarının etkin bir şekilde ticarileştirilememesi sonucunda Üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofislerinin yöneticileri tarafından kurulan bir dernektir. Bugün itibariyle 800’den fazla üniversite, araştırma merkezi, hastane ve yüzlerce özel şirketi üye olarak bünyesinde barındırmaktadır. AUTM teknoloji transferi konusunda yeni uygulama ve yöntemler geliştirerek araştırma sonuçlarının ticari bir ürüne dönüştürme sürecini hızlandırmayı ve buna yönelik farklı sistem ve mekanizmalar oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, bilgi ve tecrübelerini paylaşarak, elde edilen deneyimlerden yararlanarak bu sürecin verimliliğin artmasını hedeflemektedir.

https://autm.net/

AUTM International Committee Üyeliği: Bu ilişkilerin sonucu olarak, ÜSİMP 2015 yılında oluşturulan Avrupa Birliği (ASTP temsil etmekte), Tayland, Malezya, İsveç, Japonya, İrlanda, Güney Afrika, Almanya, Avustralya ve Brezilya’nın da yer aldığı “AUTM International Committee” Üyeliği teklif edilmiştir.

AUTM – Association for University Technology Managers (Üniversite Teknoloji Transfer Merkezleri Derneği): 2011 yılının Haziran ayında AUTM ile yapılan görüşmeler sonunda Türkiye’de eğitimler, çalıştaylar düzenlenmesi, deneyim paylaşımları ve teknik danışmanlık gibi konularda işbirliğine yönelik bir “AUTM-ÜSİMP İşbirliği Anlaşması” imzalanmıştır.

Bu işbirliği kapsamında AUTM ile bugüne kadar her biri ortalama üç gün süre toplam yedi eğitim programı düzenlenmiştir. AUTM ile ayrıca, dört ortak çalıştay/seminer düzenlenmiştir. Bu çalıştaylara Türkiye’nin farklı bölgelerinden 69 Kurum ve kuruluştan 147 kişi katılmıştır.

 

ASTP tarafından koordine edilen bir AB Projesi olup, amacı Avrupa’daki TTO’ların yetkinliklerinin gelişimine destek olmak amacı ile yürütülmüştür.  ÜSİMP, bu kapsamda proje amacı için düzenlenen anketin Türkiye’deki TTO’lara duyurulması ve bilgi toplanarak raporlanması ve bu veri tabanına girilmesi sağlayarak bu projenin imkanlarından daha fazla yararlanılması için girişimlerde bulunmuş ve ortak adımlar oluşturmuştur.

https://cordis.europa.eu/article/id/117876-progresstt-expert-group-prepare-capacity-building-strategy-for-technology-transfer-profession

 

 

Logo European Patent Office

 

EPO Academic Advisory Board (Avrupa Patent Ofisi Akademik Danışma Kurulu) Üyeliği: Avrupa Patent Ofisi faaliyetlerinin planlanması ve yönlendirilmesi konusunda, Avrupa Patent Ofisi Genel Direktörü'ne doğrudan bağlı olarak yönetime danışmanlık vermek üzere 9 kişiden oluşan ve yeniden kurgulanan olan Avrupa Patent Ofisi Akademik Danışma Kurulu İtalya, Almanya, Fransa ve Norveç gibi ülkelerden temsilciler içermektedir. Türkiye'de akademik üye kontenjanından temsil edilmektedir.

https://www.epo.org/

 

 

EEN – European Entreprise Network (Avrupa İşletmeler Ağı): ÜSİMP Üyelerinden 9 kurumun üye olduğu ve dünyanın en büyük teknoloji Transfer ağı olan EEN ile işbirlikleri üyelerinin dahil oldukları konsorsiyumlar üzerinden yürütülmekte ve özellikle ulusal TTO Ağı ile EEN arasında sinerjiler oluşturulmaya çalışılmaktadır.

https://een.ec.europa.eu/

 

ÜSİMP Uluslararası ilişkileri ve işbirliği ağı çerçevesinde gerçekleştirilenler:

 

 • AUTM International Directory Basımı: ÜSİMP dahil edilmiştir.
 • ASTP-NAAC Practical Handbook for a National Association in Knowledge Transfer el kitabına ÜSİMP dahil edilmiştir.
 • 10 Ocak 2017- EuKTS Curriculum Agreement imzalanmıştır.
 • Ülkemiz ekosisteminde TTO çalışanlarının Registered Technology Transfer Professional (RTTP) sertifikası almalarına yönelik Çalışmalar:  RTTP sertifikası tanıtımlarına devam edildi. Halen 25 uzmanımız bu sertifikaya hak kazanmış durumdadır. Bu üyelerimiz ve sertifikaya hak kazandıkları tarihte çalıştıkları kurumlar aşağıda alfabetik sıraya göre listelenmiştir.

 

 • Mart 2021- Candidate RTTP Sertifikasını almaya hak kazananlar ve o tarihte  bağlı oldukları kurumlar:                                              
 • Nisan 2017- EuKTS Grandfather Scheme Sertifikasyonu’na hak kazananlar ve o tarihte  bağlı oldukları kurumlar:
 • 19 Şubat 2017- EuKTS Erasmus+ Projesi Başvurusu: ÜSİMP ve yüksek öğrenim kurumu üye temsilcisi kimliği ile DESUM olarak, Stratejik ortağı olduğumuz EuKTS derneği koordinatörlüğünde, E+ KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices Knowledge Alliances çağrısı kapsamında “EuKTS Knowledge Alliance” başlıklı, ve 9 ortaklı bir proje başvurusu yapıldı ancak proje EU desteği alamadı.
 • AESIS Network for Advancing and Evaluating the Societal Impact of Science başlıklı Kongre paydaşlığı kapsamında 12-13 Haziran, Stockholm toplantısı düzenleme komitesinde yer alındı ve duyurular yapıldı.
 • EPO Academic Advisory Board (Avrupa Patent Ofisi Akademik Danışma Kurulu) Üyeliği: 2016 yılından bu yana Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan kişisel kurul üyeliği sürüyor
 • 18-20 Ocak 2017: ASTP PROTON Training Course, Sitges, İspanya – ÜSİMP adına eğitmen olarak katılım (Prof. Fazilet VARDAR SUKAN)

 

Temsiliyet gösterilen uluslararası ağlara ait toplantılar:

 

 • 21-23 Mayıs 2019- National Associations Advisory Committee Toplantısı, Dublin
 • 6-7 Kasım 2019- ASTP-NAAC National Associations Advisory Committee Toplantısı, Leiden (Katılım sağlanamadı.)
 • 1-3 Ekim 2019- AUTM International Knowledge / Technology Transfer Leadership Summit, Bangkok, Tayland etkinliğine ÜSİMP 4 üyemiz; Ahu Uncuoğlu (MİTTO), İsmail Arı (ÖZÜTTO), Mustafa Çakır (SU-ALP), Fazilet Vardar Sukan (SUNUM) ile temsil edilmiştir ve bir Panelde konuşma ile katkı  verilmiştir.
 • 16-19 Eylül 2019- Italian Network for the Valorisation of Research (NETVAL) Summer Conference 2019 etkinliğine davetli konuşmacı (A. Hamit Serbest) ve dinleyici olarak 4 temsilcimiz katılmıştır.
 • 10-13 Şubat 2019- AUTM International Committee toplantısı, Texas Austin, (Ebru Tan, Koç Universitesi temsilyeti)
 • 6-7 Kasım 2018- ASTP-NAAC National Associations Advisory Committee Toplantısı, Leiden
 • 17 Ekim 2018- EPO Progress Conference, Atina (konuşmacı)
 • 18 Eylül 2018- EPO Academic Advisory Board (Avrupa Patent Ofisi Akademik Danışma Kurulu)nda Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan’ın bireysel temsilciliği üzerinden dolaylı olarak temsil edilmektedir.
 • 8-10 Eylül 2018- ATTP-Alliance of Technology Transfer Professionals Council Meeting, Barselona, İspanya
 • 7-8 Eylül 2018- AUTM  International Knowledge /Technology Transfer Leadership Summit, Sitges, İspanya (konuşmacı)
 • 19 Temmuz 2018- EPO TTO Advisory Workshop, Münih
 • 18 Haziran 2018- Workshop on PCT Fee Reductions for Universities, World Intellectual Property Organization, Geneva,
 • 24 Mayıs 2018- ASTP-NAAC National Associations Advisory Committee Toplantısı,
 • 8-10 Temmuz 2017- ATTP Council Meeting, Leiden, Hollanda – Board toplantısına katılım sağlandı.
 • 8 Haziran 2017- EPO AAB- Avrupa Patent Ofisi Akademik Danışma Kurulu toplantısında dolaylı olarak temsil
 • 31 Mayıs 2017- ASTP-NAAC National Associations Advisory Committee Toplantısı, Budapeşte, Macaristan
 • 5 Mayıs 2017- EuKTS Genel Kurul ve Yönetim Toplantısı, Prag, Çek Cumhuriyeti (Katılım sağlanamadı, vekalet verildi.)
 • 20 Aralık 2016- Londra, İngiltere - EuKTS yöneticisi ile özel görüşme
 • 9-10 Temmuz 2016- ATTP-Alliance of Technology Transfer Professionals Council Meeting, London, UK.
 • 22 Haziran 2016- EPO Academic Advisory Board Avrupa Patent Ofisi Akademik Danışma Kurulu toplantısı
 • 25-27 Mayıs 2016- ASTP PROTON Annual Conference- ASTP-Proton Yıllık toplantısı    Kopenhag, Danimarka
 • 24 Mayıs 2016- ASTP Proton – National Associations Advisory Committee Toplantısı, Kopenhag, Danimarka
 • 12 Mayıs 2016- EuKTS -  European Knowledge Transfer Society Genel Kurul ve Yönetim Toplantısı, Prag, Çek Cumhuriyeti
 • 16-17 Mart 2016- ASTP Proton – National Associations Advisory Committee Çalıştayı, Liege, Belgium
 • 17 Şubat 2016- AUTM 2016 Yıllık toplantısı, International Panel “A Bridge Not Too Far: Building a Global Innovation Ecosystem” Paneli, San Diego, USA
 • 11 Kasım 2015- ASTP Proton – National Associations Advisory Committee Toplantısı, Amsterdam
 • 21 Mayıs 2015- ASTP Proton – National Associations Advisory Committee Toplantısı, İstanbul
 • Kasım 2014- ASTP Proton – National Associations Advisory Committee Toplantısı, Prag
 • 30 Eylül 2014- ASTP Proton – National Associations Advisory Committee Toplantısı, Brüksel
 • 21 Mayıs 2013- ASTP Avrupa TTO’ları Network Toplantısı, Viyana, Avusturya.