ÜSİTEM


üsitem

İletişim Bilgileri

Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi A Blok 4. Kat, Muradiye Kampüsü 45140 Manisa

Telefon: 0236 201 20 45 

usitem@cbu.edu.tr

https://usitem.mcbu.edu.tr/

Celal Bayar Üniversitesi, Üniversite Sanayi İş birliği Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜSİTEM) Resmî Gazetede yayınlanan 26 Temmuz 2011 Salı gün ve 28006 sayılı Yönetmeliği ile kurulmuştur. ÜSİTEM, Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi A-Blok’ta 21 Aralık 2011 tarihi itibariyle faaliyetlerine başlamıştır. ÜSİTEM üniversitedeki bilgi birikiminin üretime dönüştürülmesi ve sanayideki pratik bilginin üniversiteye aktarılması süreçlerinde etkin rol oynayarak bölgemizde Ar-Ge kültürünün yerleşmesine ve Üniversite- Sanayi iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmayı misyon edinmiş bir merkezdir. Bugüne kadar gerçekleştirdiği önemli faaliyetleri arasında CBÜ-Teknopark A.Ş. kurulmasını kapsayan faaliyetler, CBÜ-TEKMER kurulması, firmalarla protokoller yaparak üniversite sanayi iş birliğini kurumsallaştırma ve proje ekipleri kurarak üniversite-sanayi iş birliği kapsamında iş birliklerinin oluşturulması sayılabilir.

osman çulha

Prof. Dr. Osman ÇULHA

Merkez Müdürü

osman.culha@cbu.edu.tr

Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde 2004, 2007 ve 2011 yıllarında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecesi almıştır. 2011 yılı Eylül ayından itibaren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. 2011 yılından itibaren Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, Endüstriyel ilişkiler ve Staj Komisyonu Başkanlığı, Eğitim Komisyonu Başkanlığı ÜSİTEM Müdür Yardımcılığı ve 2012 yılından itibaren Manisa KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Kurul üyeliği görevlerini yürütmektedir. 2016 Aralık ayından itibaren ÜSİTEM Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. 2017 yılı itibari ile 23 SCI kapsamında yayını olup içerikleri ise, malzeme bilimi, yüzey işlemleri, elektronik malzemeler, sonlu elemanlar metodu ve simülasyon uygulamalarıdır. Toplam atıf sayısı 264, h indeksi ise 10’dur. Ayrıca sanayi iş birliği kapsamında yer aldığı 25’i aşkın projede ise metal şekillendirme yöntemleri; sıcak ve soğuk dövme, sıcak ve soğuk haddeleme, tel çekme ve döküm konularında proje ve 4 Ar-Ge merkezi kurulum danışmanlığı yapmıştır.

 
ali demir

Prof. Dr. Ali DEMİR

Merkez Müdür Yardımcısı

ali.demir@cbu.edu.tr

İnşaat Mühendisliği lisans eğitimini, Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde 2005 yılında tamamlamış, 2008 yılında yüksek lisans eğitimini, 2012 yılında doktora eğitimini yine aynı kurumun Yapı bilim dalında tamamlamıştır. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde 2005-2008 yılları arasında, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde 2008-2012 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2012 yılında Yardımcı Doçent Doktor unvanını almış, 2016 yılında ise Doçent Doktor olmuştur. İnşaat Mühendisliği Bölümünde hâlihazırda çalışmakta olup, aynı zamanda Bölüm Başkan Yardımcılığı ve ÜSİTEM Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Çok sayıda projede ve protokol kapsamı çalışmalarda görev almıştır. Başlıca çalışma alanları, betonarme yapılar, tarihi yapılar, operasyonel model analiz, yapıların deprem analizi, onarım ve güçlendirmedir.