Yeditepe TTO


yeditepetto

İletişim Bilgileri

İnönü Mah. Kayışdağı Cad. 326A Rektörlük Binası Kat:2 Teknoloji Transfer Ofisi 34755 Ataşehir – İSTANBUL

Telefon: 0216 578 00 00 (3980)

tto@yeditepe.edu.tr

https://tto.yeditepe.edu.tr

YUTTO; AR-GE ve teknoloji geliştirme çalışmalarıyla, ileri teknolojilerin ülke sanayine kazandırıldığı ve yeni ürün ve teknolojilerin ekonomik değere dönüştürüldüğü sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktır. Özellikle sağlık, biyomedikal, ileri malzemeler ve yazılım gibi alanlarda Üniversite-Sanayi işbirliğini üst düzeye çıkararak ileri teknoloji kullanan ve/veya üreten şirketlerin oluşumunu ve büyümesini desteklemek, yenilikçi teknoloji alanlarında faaliyet gösterecek şirketlere AR-GE çalışmalarını yürütebilecekleri bir ortam ve destek sağlamak, üniversitede üretilen bilginin ve uygulamalı araştırma sonuçlarını ekonomik değere dönüştürmek, ulusal ve uluslararası şirketlerin bir arada ve üniversitelerle sinerji yaratmalarını sağlayan mekanizmalar kurmak amacıyla 2015 yılında bir Rektörlük Birimi olarak kurulmuştur.

Misyonumuz, Yeditepe Üniversitesi bünyesinde yapılan Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerini, insanlığın yararına ve ülkemizin rekabet gücünü artırmaya yönelik teknoloji ve ekonomik değere dönüştürmek üzere, etkin ve sürdürülebilir bir üniversite sanayi iş birliği oluşturmak.

Vizyonumuz, Gücünü, bilimsel bilgi ve teknolojiden alan, yenilikçi ve üretim odaklı dünya çapında şirketlerin kurulması ve dönüştürülmesi için bir iş birliği noktası ve tüm bunları sürdürebilir kılan bir rehber TTO olmak.

serkan topaloğlu

Prof. Dr. Serkan TOPALOĞLU

TTO Müdürü

serkan.topaloglu@yeditepe.edu.tr

Serkan Topaloğlu lisans ve yüksek lisans derecelerini sırasıyla 1999 ve 2002 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği; doktora derecesini 2006 yılında University of Duisburg-Essen (Almanya), Katı Hal Elektroniği Bölümü’nden almıştır. 1999-2002 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmış, daha sonra doktora çalışmasına başlamış ve ülkemize dönüşünde tekrar Yeditepe Üniversitesinde Yrd. Doç. olarak görev yapmıştır. 2012-2015 yılları arasında TRON Elektronik Sist. San. Ve Tic. A.Ş. şirketinde ArGe direktörü olarak görev yapmış ve 2015 yılında ÜAK tarafından Doçent Unvanını alarak, aynı yıl Yeditepe Üniversitesinde görev almaya başlamıştır. 2021 yılında profesörlük unvanını almıştır. Üniversitede FBE müdür yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra, 2017 Şubat ayında Teknoloji Transfer Ofisi müdürü olarak göreve atanmış ve halen bu görevine devam etmektedir.