Ulusal Patent Fuarı ve Kongresi-2018


0

2018 Ulusal Patent Fuarı Raporu

2018 Ulusal Patent Fuarı Raporu dosyasını pdf olarak görmek için lütfen tıklayınız

Teşekkürlerimizle... 

 

1. Gün 14 Kasım 2018, Çarsamba

 

09.00- 10.00 Kayıt (Registration)

 

 

10.00- 10.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI

 (Opening Ceremony)

• Prof. Dr. A. Hamit SERBEST ,ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanı, Adana ÜSAM Koodinatörü

• Mehmet AĞRİKLİ, MAİB (Makina İhracatçılar Birliği) Başkan Yardımcısı

 

10.30 – 11.00 Ar-Ge ve Yenilikçilik Ekosisteminde TÜBİTAK’ın Yeni Misyonu

 

(TÜBİTAK’s New Mission in R&D&I Ecosystem)

Prof. Dr. Hasan MANDAL, TÜBİTAK Başkanı

11.00 – 11.30 RTTP Sertifikası Alan Üyelerimize RTTP Rozetlerinin Takdimi

(Presentation of RTTP Pins)

 

11.30 – 12.15 ÜSİMP Ödülleri Takdim Töreni

(Awards Ceremony)

• Hizmet ÖdülüProf. Dr. Ersan PÜTÜN, Anadolu Üniversitesi

• Onur Ödülü: Doç. Dr. Cemil ARIKAN, TÜBİTAK, Sabancı Üniversitesi

• Anma ÖdülüHacim KAMOY, ASELSAN

 

12.15 - 13.00 Temel Araştırmanın Yüksek Katma Değerli Ürüne Dönüşme Serüveni

(From Fundamental Research to a High Added-Value Commercial Product)

Oturum Başkanı: Dr. Ercan VARLIBAŞ, CEO, Yönetim Kurulu Başkanı, VSY Biyoteknoloji 
Konuşmacı: Murat PEKSAVAŞ – KOÇ HOLDİNG A.Ş. Rekabet ve Fikri Haklar Koordinatörü 
(KOÇ HOLDING Coordinator for Competition and Intellectual Property)

 

13.00 – 14.00 Öğle Yemeği – PATENT VE POSTER SERGİSİ

(Lunch – Patents and Posters Exhibition)

 

14.00 – 15:30 PANEL I: AKADEMİK ÇALIŞMALARIN YÜKSEK KATMA DEĞERE DÖNÜŞÜMÜNDE KURUMLARIN ROLÜ

(Role of Institutions in Commercialisation of Research Results)

Panel Başkanı (Panel Chair): Prof. Dr. Habip ASAN, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı

(President of Turkish Patent and Trademark Office)

• Prodromos TSIAVOS, President of the Administrative Council of the Hellenic Industrial Property Organisation (OBI)

• Prof. Riccardo BARBERİ, Senator of NETVAL – Italian Network of Technology Transfer Offices of Universities and Public Research Organizations, Full Professor of Applied Physics, University of Calabria, Italy

• Pia BJÖRK, Senior Content Expert, European Patent Academy, EPO – European Patent Office

 

15.30 - 16.00 Ara – PATENT VE POSTER SERGİSİ

(Break – Patents and Posters Exhibition)

 

16.00 - 17.30 PANEL II: MALEZYA AR-GE VE YENİLİK EKOSİSTEMİ

(Challenges of the Malaysian Research&Innovation Ecosystem)

Panel Başkanı (Panel Chair): Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN, ÜSİMP Başkan Yardımcısı ve SUNUM Direktörü (ÜSİMP Vice President and Director of SUNUM)

▪ Mr. Junaidi SAİD, CEO of Human Life Advancement Foundation

▪ Dato' Norhalim YUNUS, CEO of Malaysian Technology Development Corporation

▪ Mdm Annie GEORGE, Head of Science, Biotropics Malaysia Berhad

▪ Prof. Sayed AZAM-ALİ, CEO of Crop for the Future Research Centre

 

17.30 – 19.30 The Cutting Edge of Malaysian Technology

(A product presentation by the Malaysian Exhibitors)

 

17.30 – 19.30 PATENT VE POSTER SERGİSİ

 

(Patents and Posters Exhibition) 

18.00 – 21:00 Konferans Ağırlama Programı

(Conference Reception)

 

 

2. Gün 15 Kasım 2018, Persembe

 

09.00 – 10.30 PANEL III: AKADEMİK DÜNYADAN PAZARA YOLCULUKTA AĞLAR VE İŞBİRLİKLERİNİN YERİ

(Role of Networks and Collaborations in Commercialisation)

Panel Başkanı (Panel Chair): Deniz BAYHAN, Teknoloji ve İnovasyon Yönetim Danışmanı

• İlhami KELEŞ, Genel Sekreter, SAHA İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi

• Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK, Küme Koordinatörü, İSEK – İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümesi

• Prof. Dr. Ahu UNCUOĞLU, Yenilikçi Arayüz Yapıları Platformu, İstanbul Kalkınma Ajansı Projesi, Marmara Üniversitesi TTO Direktörü

  
10.30 – 11.00 Ara – PATENT VE POSTER SERGİSİ

  (Break – Patents and Posters Exhibition) 

11.00 – 12.30 PANEL IV: ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNDEN ÜRÜNE

 (From University-Industry Collaboration to Product)

Panel Başkanı (Panel Chair): Dr. Ercan ÇİTİL, İTÜNOVA TTO AŞ Genel Müdürü

• Prof. Dr. Mehmet YILDIZ, KORDSA KTMM Kompozit Malzemeler Mükemmeliyet Merkezi Direktörü

• Zeki Bülent ATABAY, Atabay İlaç ve Kimya Sanayi – Yönetim Kurulu Başkanı

• Hüseyin GÜLER, Kastamonu Entegre, İş Planlama ve İnovasyon Direktörü

 

12:30 – 13:00 SUNUM & HLAF Arası İşbirliği Anlaşması

  (MOU Exchange between SUNUM & HLAF) 

13:00-14:00 Öğle Yemeği – POSTER SERGİSİ

 (Lunch – Patents and Posters Exhibition) 

14.00 – 15.30 PANEL V: ÜLKEMİZDEKİ DEEP-TECH YATIRIMLARA BAKIŞ

 (Potential of Deep-Tech Investments In Turkey)

Panel Başkanı (Panel Chair): Doğan TAŞKENT, Atabay İlaç ve Kimya Sanayi

• Prof. Dr. Ferhat KARA, MDA Teknoloji, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi

• Prof. Dr. Mahmut KUŞ, Selçuk Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

• Cem BAYTOK, Ida Capital, Co-Founder and Managing Partner

• Prof. Dr. Ender SUVACI, ENTEKNO, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi

 

15.30 – 17.00 PANEL VI: PATENTLERİN TİCARİLEŞTİRİLMESİNDE DEĞERLEME MODELİ OLUŞTURULMASI

 (A valuation Model for Commercialisations of Patents)

                   Panel Başkanı (Panel Chair): Prof. Dr. A. Hamit Serbest, ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanı, Adana ÜSAM Koodinatörü

                   • Dr. Alp Eren YURTSEVEN, TEMEG Grup Koordinatörü V., TÜBİTAK, Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

                   • Müfit AKYOS, ÜSİMP Danışma Kurulu Koordinatörü

                   • Bilgin YAZLIK

 

, Erciyes TTO Genel Müdürü 

17:00 KAPANIŞ

 

 

 2017-2018 Dönemsel Faaliyet Raporu için lütfen tıklayınız

 

 Etkinlik Broşürü 

http://usimppatentfuari.org.tr/