Bizi takip edin
Diller tr en

Abdullah Gül Üniversitesi TTO


agu logo

İletişim Bilgileri

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Teknoloji Transfer Ofisi, Sümer Kampüsü, Kayseri, Türkiye

Telefon:  0 352 224 88 00 - 02 - 03 (Santral)

tto@agu.edu.tr/

http://tto.agu.edu.tr/

 

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) 2010 yılında yenilikçiliği ve yaratıcılığı özümsemiş, bilgi  2014 yılında, temel amacı üniversite bünyesinde TÜBİTAK tarafından tanımlanan Teknoloji Transfer Ofisi - TTO modül faaliyetleri çerçevesinde hizmet/ destek vermek olan AGÜ Teknoloji Transfer Ofisini (AGÜ TTO) Rektörlüğe bağlı bir birim olarak kurmuş olup 12.12.2018 tarihi itibariyle şirketleşme sürecini tamamlayarak faaliyetlerine A.Ş. olarak devam etmektedir.

AGÜ TTO, AGÜ'de yürütülen bilimsel araştırma çıktılarının ekonomik değere dönüşmesi, üniversite-sanayi iş birliğinin (ÜSİ) arttırılması, AGÜ araştırmacılarının ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından daha yüksek oranda faydalanması, AGÜ bünyesinde akademik girişimciliğin geliştirilmesi, fikri mülkiyet haklarının (FMH) yönetimi ve ticarileştirilmesini hedef alarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

ismail alper isoglu

İsmail Alper İŞOĞLU

TTO Yönetim Kurulu Üyesi

alper.isoglu@agu.edu.tr

İsmail Alper İşoğlu, 2016 yılı Kasım – 2018 Ekim tarihleri arasında AGÜ TTO Koordinatörü̈ olarak görev yapmış olup, TEYDEB, ARDEB ve Avrupa Birliği projelerinde yürütücü araştırmacı olarak aktif olarak görev almış, patent vekili unvanına sahip, AGÜ'de Proje Ofisi Koordinatörlüğü̈ ve Hayat Boyu Öğrenme Merkezi Müdürlüğü gibi idari görevlerde bulunmuş TÜBİTAK tarafından belirlenen tüm modüller kapsamında önemli tecrübeye sahip bir öğretim üyesidir. İşoğlu, halen Abdullah Gül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş’de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.
 
selahattin aydogdu

Selahattin AYDOĞDU

TTO Yöneticisi

selahattin.aydogdu@agu.edu.tr

Aydoğdu, Lisans eğitimini Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise, Bilişim Sistemleri anabilim dalında tamamlamıştır. Farklı kamu kurumlarında çalışmış olan Aydoğdu, , üniversite ve sanayi arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için yerine getirilmesi gereken kapsamında proje yazma talepleri, proje destek talepleri, proje hibe ve teşvik destekleri, akademik danışmanlık hizmetleri, proje ortak arama, projeye uygun akademisyen veya sanayici eşleştirme kapsamında üniversite içi, dışı öğretim üyelerine ve sanayicilere bilgilendirmeler yapılmasında  ve Fikri sınai mülkiyet hakları konusunda 26.06.2016 tarihinden itibaren AGÜ TTO' da çalışmakta olup, Ağustos 2019 tarihi itibariyle yöneticisi olarak görev yapmaktadır.