Bizi takip edin
Diller tr en

Ankara Sanayi Odası - ASO


aso

İletişim Bilgileri

 Atatürk Bulvarı No:193 Kavaklıdere/ ANKARA

 Telefon: 0 312 417 12 00 

 aso@aso.org.tr

 http://www.aso.org.tr/

 

Amacımız; Ankara sanayicisinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak ve başta ilimiz olmak üzere ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici olmak ve Başkenti sanayi ve teknolojide lider yapmaktır.

 
Mehmet Cansız

Dr. Mehmet Cansız

ASO Genel Sekreteri

mehmet.cansiz@aso.org.tr

1975 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokulu Erzincan, ortaokul ve liseyi Antalya’da tamamladı. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını da aynı bölümde tamamladı.

2001 yılında Devlet Planlama Teşkilatında (DPT) uzman yardımcısı olarak göreve başladı. Sonra DPT’nin dönüştürülmesiyle oluşturulan Kalkınma Bakanlığında Planlama Uzmanı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığında ise Strateji ve Bütçe Uzmanı olarak görev yaptı. Bu süreçte Devlet Denetleme Kurulunda müfettiş ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Bakan danışmanı görevlerinde bulundu. 2018 yılında ÜAK’dan Doçentlik ünvanını aldı. 2019 yılında ise Birleşmiş Milletler Kalkınma Programında (UNDP) kıdemli danışmanlık görevi yaptı.

Sanayi, Ar-Ge, girişimcilik, KOBİ’ler ve yenilikçilik konularında uzmanlaşarak teknokratlık yapan Mehmet Cansız, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknopark), Küçük Sanayi Sitesi, Endüstri Bölgeleri ile girişimcilik, sanayi ve teknoloji alanlarında kamu yatırım bütçesini, plan ve programlarını hazırlama konusunda görevleri yerine getirdi.

Görev alanlarında Kalkınma Planları hazırlanmasına katkı sağlayan “Özel İhtisas Komisyonlarının” oluşumu ve yönetilmesinde koordinatör olarak görev yaptı.

Diğer taraftan AB üyelik müzakereleri, OECD komite toplantıları, UNDP ve Dünya Bankası proje çalışmaları kapsamında uluslararası çalışmalarda görev aldı.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kurul üyesi, TÜBİTAK Girişimcilik, TTO, Girişim Sermayesi, Sosyal Araştırmalar konularında çeşitli komisyon üyeliklerinde görev yaptı. Ayrıca yıllarca KOSGEB İcra Komitesi, Sanayi, Girişimcilik, KOBİ Stratejilerinin uygulanmasından sorumlu komitelerde Müsteşarlara danışmanlık yaptı.

2010 Yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Fen Bilimleri Enstitüsünde ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde, Girişimcilik ve Teknoloji Yönetimi ile Dijital dönüşüm dersleri veren Mehmet Cansız, tüm akademik çalışmalarını Ar-Ge, yenilik, girişimcilik, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji bölgeleri üzerine yaptı.

Ağustos 2021 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümüne Doçent olarak atanmıştır. Burada Rektör Danışmanlığı, Turizm Araştırmaları Enstitü Müdürlüğü, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı ile Doğal ve Kültürel Miras İhtisaslaşma Koordinatörü olarak görev yaptı.

Dr. Mehmet Cansız, 14.06.2023 tarihinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden görevlendirilerek, Ankara Sanayi Odasında Genel Sekreter olarak göreve başlamıştır.