Bizi takip edin
Diller tr en

Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Transfer (SUATT) Ofisi


alp

İletişim Bilgileri

Sabancı Üniversitesi. Orta Mahalle, 34956 Tuzla, İstanbul, Türkiye

Telefon: 0216 483 90 00

http://rgp.sabanciuniv.edu/tr

Sabancı Üniversitesinde araştırma yönetim süreci ile ilgili faaliyetler 2001 yılından itibaren Araştırma ve Lisansüstü Politikaları Direktörlüğü (ALP) tarafından yürütülmektedir. ALP, araştırma yönetimini kurumsal bir yapılanma çerçevesinde gerçekleştirerek araştırmada stratejik hedeflerin oluşturulmasını ve üretilen politikaların uygulanmasını bütünsel ve merkezi bir mekanizma ile desteklemektedir. Araştırma yönetiminin kurumsal bir yapılanma çerçevesinde gerçekleştirilmesi ile hedeflenen değer; akademik personelin araştırma konusuna odaklanmasının sağlanması, araştırmanın amacına uygun kamu ve özel fon kaynaklarından desteklenmesi, araştırma odaklı olarak başlatılan işbirliği ve projelerin uygulama sürecinde yasal olarak taahhüt altına girilen konularda hedeflenen performans çıktıları doğrultusunda hareket edilebilmesi ve hesap verilebilirliğin sağlanması, araştırmanın ve çıktılarının ekonomik değere dönüşüm sürecinin, işbirlikleri, yeni girişimler, yeni bilgiye yatırım, ulusal ve uluslararası bilgi transferi fırsatları ile geliştirilmesidir. Sabancı Üniversitesi Araştırma faaliyetleri, fakültelerde; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF), Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi, merkezlerde; Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi, forumlarda; TÜSİAD Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu, bilim, teknoloji ve sanat alanlarında, disiplinler arası bir yaklaşımla yürütülmektedir. ALP bünyesinde yer alan Araştırma Süreci Planlama ve Politika Geliştirme, Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi, Teknoloji Transfer Ofisi, Araştırma Projeleri Yönetim Ofisi, Ön Kuluçka ve Hızlandırıcılık Hizmetleri Merkezi, Inovent A.Ş. ve Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul aracılığı ile araştırma süreçleri ve araştırmacılar bütünsel bir arayüz mekanizması ile desteklenmektedir.

 

Talat DURGUT

SUATT Direktörü

talat.durgut@sabanciuniv.edu