ASTP-Proton


ASTP-Proton (Association of Science and Technology Professionals), üniversiteler ile sanayi arasında bilgi ve teknoloji transferi konuları ile ilgilenen bir Avrupa girişimidir. Dernek, kamu araştırmalarının topluma ve ekonomiye katkısını arttırmak ve yaygınlaştırmak amacı ile teknoloji transfer uygulamalarını teşvik etmek ve kurumsallaştırmak amacı ile kurulmuştur. Bireysel ve kurumsal üyeleri ile alanında Avrupa’nın en önemli örgütüdür. 2012 yılından bu yana oluşumla işbirliği yapmakta olan ÜSİMP, ASTP şemsiyesi altında kurulan ve Avrupa’daki teknoloji transfer yapılarını ulusal düzlemde temsil eden kurum ve kuruluşlardan oluşan National Associations Advisory Committee'nin (NAAC) aktif bir üyesidir. ASTP-Proton 2015 yıllık Kongresi de İstanbul’da ÜSİMP ev sahipliğinde yapılmıştır.

www.astp-proton.eu/

 

ASTP-Proton NAAC (National Associations Advisory Committee)  Üyeliği: ÜSİMP 2013 yılında ASTP Proton tarafından kurulan ve Avrupa’daki teknoloji transfer yapılarını ulusal düzlemde temsil eden kurum ve kuruluşlardan oluşan “Ulusal Kuruluşlar Danışma Kurulu”da Türkiye’yi temsil etmektedir.  İlk toplantı 21 Mayıs 2013’de ASTP Yıllık Kongresi sırasında Viyana'da toplanmıştır. Akabinde tüm toplantılara katılım gösterilmiştir.