Bizi takip edin
Diller tr en

ATMOSFER TTO


atmosfer tto

İletişim Bilgileri

Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi İYTE Kampüsü Teknopark İnovasyon Merkezi Zemin Kat 35430 Urla – İZMİR

Telefon: 0232 502 00 18 / 19

atmosfer@atmosfertto.com

http://www.atmosfertto.com/atmosfer-tto-anasayfa

Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), akademik çalışmalar sonucu ortaya çıkan entellektüel sermayenin ve yeni teknolojilerin ticarileştirilmesi için akademi ile endüstri arasında yalın ve etkin bir arayüz olarak hizmet vermektedir. Atmosfer TTO, TÜBİTAK 1513 TTO Destekleme Programı kapsamında 2013 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına aynı kampüs içerisinde yer alan Teknopark İzmir kurumsal yapısı bünyesinde kurulmuştur.

Alanında uzman ekibiyle;

- Ulusal ve uluslararası destek programları (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın San-Tez, Teknogirişim Sermayesi Destek Programı ve TÜBİTAK'ın ARDEB, TEYDEB, KAMAG, İÇİM, BİDEB gibi ulusal ve Horizon 2020, EUREKA, COST gibi uluslararası) ile ilgili danışmanlık hizmeti sağlamak, bu projelerle ilgili çağrıları takip ederek ilgili akademisyen ve sanayicilere duyurmak, akademisyenlere proje özelinde atölye çalışmaları ve eğitimler düzenlemek,

- Üniversite ve Endüstri işbirliği ile Sanayi birlikleri (EBSO, İTO, ESİAD, EGİAD, İGİD, YASAD vb.) ve üniversitelerin buluşacağı tanıtım ve bilgilendirme etkinlikleri, sempozyumlar, şirket ziyaretleri ve şirketlerin üniversiteye davet edilmesi gibi faaliyetlerle ilişkilerin güçlendirilmesini sağlamak, ortaya çıkacak olası işbirliği ile gerçekleştirilecek Ar-Ge projelerinin yazılma ve yürütülmesinde aktif rol almak,

- Entellektüel sermayenin Fikri ve Sinai Mülkiyet Haklarının (FSMH) alınması ve yönetilmesi ile ilgili akademisyen ve araştırmacılara danışmanlık sağlanması, FSMH sözleşmelerinin yönetilmesinde rol almak,

- Teknoloji ve Ar-Ge odaklı girişimlere yönelik olarak girişimcilik eğitimleri vermek, Start-Up adaylarını belirlemek, kuluçka merkezi hizmeti kapsamında, genç girişimcilere ve akademisyenlere ofis alanı sağlamak, şirketleşme ve işletme danışmanlığı vermek, Atmosfer TTO'nun başlıca kuruluş amaçlarıdır.

sinan yılmaz

Dr. Sinan YILMAZ

İZTEK A.Ş. Genel Müdürü- TTO Direktörü

sinan.yilmaz@atmosfertto.com

1996 yılında Ege Üniversitesi Kimya Bölümü’nden lisans, 2000 yılında Analitik Kimya Anabilim Dalı’ndan Yüksek Lisans, 2007 yılında aynı bölümden Doktora Programını tamamlamıştır. 2001-2003 yılları arasında, ISIPAN A.Ş.’de, 2000 yılında Jantaş A.Ş.’de çalışmıştır. 2000-2008 yılları arasında, İnci Akü’de Ar-Ge Merkezi Proje ve Test Müdürü olarak, Ar-Ge merkezi koordinasyonu, laboratuvar altyapılarının kurulu ve aktif hale getirilmesi ile kamu destekleri projelerin tasarlanması ve yürütülme süreçlerini yönetmiştir. 2018 yılından beri Atmoser TTO’da görev yapmakta olup, halen İZTEK A.Ş. Genel Müdürü ve Atmosfer TTO Direktörü’dür.

 
miray karakuzu

Miray KARAKUZU

FSMH ve Lisanslama Birim Koordinatörü

miray.karakuzu@atmosfertto.com

2004 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği’nden lisans ve 2010 yılında ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Çalışmaları (TEKPOL) bölümünden yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur. İş hayatına, 2004 yılında TOBB KOBİ Müdürlüğü’nde uzman yardımcısı olarak başlamıştır. 2006-2012 yılları arasında, TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Politikaları Dairesi’nde Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı, 2012-2014 yılları arasında da TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı’nda Bilimsel Programlar Uzmanı olarak görev yapmıştır. Mayıs 2014’ten bu yana, İYTE ATMOSFER TTO’da FSMH Birim Koordinatörü olarak görev yapmakta olup, buluş bildirim süreçlerini koordine etmekte ve ticarileşme çalışmalarına destek vermektedir.

miray şanlı

Miray ŞANLI

Proje Geliştirme ve Yönetimi Birim Koordinatörü

miray.sanli@atmosfertto.com

2010 yılında Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden lisans, 2015 yılında Yaşar Üniversitesi İşletme İngilizce Yüksek Lisans programından mezun olmuş, 2016 yılından itibaren de Ege Üniversitesi İşletme Doktora programına tez aşamasında devam etmektedir. 2019-2014 yılları arasında, Ege İhracatçı Birlikleri Ar-Ge, Proje, Eğitim Şubesi’nde Proje Uzmanı olarak 12 projede çalışmıştır. Temmuz 2014’den bu yana İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi’nde Proje Geliştirme ve Yönetimi Koordinatörü olarak ulusal ve uluslararası projelerin geliştirilmesi ve yönetilmesi, üniversite-sanayi işbirlikleri kapsamında iş geliştirme süreçlerinde çalışmaktadır.