Bizi takip edin
Diller tr en

Bahçeşehir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi


bau tto

İletişim Bilgileri

Çırağan Cad. Osmanpaşa Mektebi Sokak No: 4-6 34353 Beşiktaş / İSTANBUL

Telefon: 0212 381 09 72 

 tto@tto.bau.edu.tr

http://tto.bau.edu.tr

Bahçeşehir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (BAUTTO) Direktörlüğü , Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) bünyesinde yürütülen araştırma çıktılarının ekonomik değere dönüşmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması, üniversitelerin ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından faydalanması, üniversitelerde üretilen bilgiye dayalı akademik girişimciliğin geliştirilmesi ve üniversitelerde fikri sınai hakların ticarileştirilmesi hedeflerine yönelik olarak 2014 yılından beri faaliyet gösteren ,  21.11.2017 tarih ve 2017/15/02 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) kararı doğrultusunda, Üniversite Rektörlüğü altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

HEDEFLER:

• Türkiye’nin ARGE potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlamak

• Üniversitedeki Akademisyenlerinin yapmış oldukları Bilimsel Çalışmaların Ticarileşmesine katkı sağlamak

• Üniversite-sanayi işbirliğine (ÜSİ) yönelik yenilikçi faaliyetlerde bulunmak

• Proje ve işbirliği kurgularında fikri mülkiyet hakları (FMH) potansiyelini değerlendirmek

• Türkiye için sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından birisi olmak

• BAU’da girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmek ve desteklemek

• Sektör öncelikleriyle Türkiye’nin teknoloji üretiminin ve birikiminin yönlendirilmesine katkı sağlamak

• Teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak.

VİZYON :

Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla , bilimin uygulamaya aktarılmasına en uygun ortamı sağlayıp; sürdürülebilir ve proaktif işbirliği esasına dayanan, araştırma, geliştirme ve yenilikçilik aktivitelerinin odak merkezi olmak.

MİSYON:

Ulusal ve uluslararası rekabet gücü yüksek, ileri teknoloji üreten ve kullanan paydaşlara; araştırma ve teknoloji transferi yapabilmeleri için uygun ortam yaratılması ve bu ortamın değer yaratacak şekilde yönetilmesine katkı sağlamak.

nil girgin kalıp

Nil GİRGİN KALIP

Direktör

nil.girgin@tto.bau.edu.tr

Nil Girgin Kalıp, lisans ve yüksek lisans derecelerini sırasıyla 2008 ve 2011 yıllarında Kocaeli Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden almış, BAU Fen Bilimleri Enstitüsü İşletme Mühendisliği Doktora Programı’nda yeterlilik aşamasına gelmiş olup, doktora tez konusu olarak patent değerleme (nitel ve nicel yöntemler) üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent) ile BAU arasında imzalanan iş birliği protokolü gereğince Eylül 2009’dan bu yana “Türk Patent Bilgi ve Doküman Birimi Sorumlusu” görevini sürdürmüş, 2011 yılında Patent Vekilliği sınavını tamamlamıştır. Proje yazım ve yönetim süreçlerinde 10 yıllık tecrübesi bulunmakla beraber özellikle savunma sanayine yönelik ARGE projelerinde sistem mühendisliği, sözleşme yönetimi ve proje yönetimi süreçlerinde deneyimi bulunmaktadır. BAU Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nun stratejisi, yönetimi ve sekretaryasından sorumlu üyesidir. 2016 yılından itibaren Bahçeşehir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (BAUTTO) Direktörlüğü görevini yürütmektedir. BAU’nun iştiraki olan BAU İnovasyon ve Danışmanlık A.Ş. (BAUMIND) isimli firmasının vekaleten Genel Müdürlük görevini yürütmekte olup BAUTTO koordinasyonunu (Modül 2, 3 ve 4 ağırlık olarak) sağlamaktadır. Evli ve bir kız çocuk annesidir.