Bizi takip edin
Diller tr en

Bezmialem Vakıf Üniversitesi TTO


bezmialem tto

İletişim Bilgileri

  Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) Fatih / İstanbul

  Telefon: 0 212 523 22 88 - 3203 / 0 537 817 68 82

  info@bezmialem.edu.tr

  https://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/akademik-birimler/teknoloji-transfer-ofisi/teknoloji-transfer-ofisi.aspx

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Üniversitenin iç paydaşları tarafından yürütülen veya ortak olunan projelerin başvuru, gerçekleştirme ve ticarileştirme süreçlerine yasal, idari, teknik ve bütçe konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek ve koordine etmek; Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel sektörle işbirliği yapmak, üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya aktarmak üzere Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 19 Şubat 2020 tarihli 04/01 sayılı Senato ve 14 Mart 2020 tarihli 05/02 sayılı Mütevelli Heyeti kararıyla kurulmuştur.

Bezmialem TTO, hizmetlerini 5 ayrı modülde sunmaktadır.

Modül 1: Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri

Üniversitenin iç paydaşlarının ve dış paydaşlarının, Ar-Ge projeleri yürütme, proje geliştirme, teknoloji, buluş ve girişimcilik konularında bilgi sahibi kılınmasını kapsar.

Modül 2: Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler

Üniversite iç paydaşlarının ulusal ve uluslararası hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek işlemlerinin yürütülmesini kapsar.

Modül 3: Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Proje Geliştirme-Yönetim Hizmetleri

Üniversitenin sahip olduğu akademik bilgi birikiminin özel sektör Ar-Ge projelerinde kullanılmasını kapsar.

Modül 4: Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakların Korunması ve Lisanslama Hizmetleri

Üniversitede fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek proje ve çalışmaların belirlenmesi, fikri mülkiyet yönetimi çerçevesinde tescil işlemleri, fikri mülkiyetin pazarlanması, lisanslanması ile ilgili işlemlerin yürütülmesini kapsar.

Modül 5: Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri

Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak Üniversitenin iç paydaşları tarafından yürütülecek girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesini kapsar.

onur yolay

Onur YOLAY

Bezmialem TTO Müdürü

oyolay@bezmialem.edu.tr

Fatih Üniversitesi Biyoloji lisans mezunu olan Onur YOLAY, Şubat 2012’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli gıda gen analizleri üzerine kabul edilen teknogirişim projesi kapsamında kurulan şirket ile iş hayatına atıldı.

2012 - 2016 arasında Fatih Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü'nde uzman olarak çalışan YOLAY, koordinatör yardımcılığı yaptığı İSTKA destekli “Biyoteknoloji alanında Teknoloji Transfer ve Eğitim Merkezi” projesi ile üniversitelerde teknoloji transferi ve girişimcilik konularında uzmanlaştı.

Ayrıca moleküler biyoloji alanında İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü tarafından yürütülen İSTKA destekli "Zirai Karantina Ajanlarında ve GDO'larda Tanı ve Teşhis Laboratuvarı Kurulumu" projesinde de yer aldı.

9 yıldır teknoloji transfer konularında çalışan YOLAY, 2016'da İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ)’nde teknoloji transfer uzmanı olarak başladı ve Incubation İstanbul - Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi’ni kurdu. 2018 yılında başlattığı Biyogirişimcilik Hızlandırıcı Programı ile İstanbul Aydın Üniversitesi’nde BioCube İstanbul - Sağlık İnovasyonu ve Girişimcilik Merkezi’nin kurucuları arasında yer aldı. Ayrıca İstanbul Aydın Üniversitesi'ndeki girişimcilik ve kuluçka koordinatörlüğünün yanında Haziran 2016 ile Aralık 2018 arasında Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi bünyesinde Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönetim Birimi koordinatörlüğü yaptı.

2013 yılında MARSE İnovasyon Yönetimi Şirketi kurucuları arasında yer almış ve 2018'de kurulan biyomedikal alanında patentli ürünler geliştiren ve ticarileştiren INNOWAYRG girişim şirketine Ekim 2018'de yönetici olarak ortak olmuştur. Çalıştığı kurumlarda TÜBİTAK, KOSGEB, ERASMUS, bakanlık ve sanayi destekli birçok ulusal/uluslararası ar-ge projesinde yürütücü/araştırmacı olarak yer almıştır.

2018 - 2020 arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ)’nde teknoloji transfer uzmanı olarak çalıştı. Bu görevi sırasında İSTKA destekli FSMVÜ Teknoloji Transfer Ofisi'nin kurucu ekibi içerisinde yer alan YOLAY, ofis bünyesindeki Conqueror Start-up Merkezi'nin koordinatörlüğünü ve ofisin müdür yardımcılığını yürüttü. FSMVÜ Mühendislik Fakültesi çeşitli bölümlerinde Girişimcilik ve İnovasyon dersi verdi.

Haliç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik programında yüksek lisansı yapan YOLAY, kurucu mütevelli heyet üyesi olarak yer aldığı Ağustos 2019 tarihinde kurulan YESAV - Yenilikçi Sağlık Araştırmaları Vakfı’nın genel sekreterliğini yapmaktadır.

Teknoloji Transfer Profesyonelleri Derneği yönetim kurulu üyesi olan ve teknoloji politikaları ve inovasyon yönetimi konularında eğitmenlik ve danışmanlık yapan YOLAY, Mart 2020 itibariyle Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi (BVU) Teknoloji Transfer Ofisi müdürlüğü görevini yürütmektedir. Ayrıca BVU Sağlık Bilimleri Fakültesi çeşitli bölümlerinde Girişimcilik ve İnovasyon dersinde misafir öğretim görevlisidir.