Bizi takip edin
Diller tr en

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi


BŞEÜ Logo

İletişim Bilgileri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Pelitözü Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 27 11100 Merkez/Bilecik

Telefon: 0 (228) 214 21 96

tto@bilecik.edu.tr

http://w3.bilecik.edu.tr/tto/

2017 yılında faaliyete başlayan BŞEÜ-TTO Koordinatörlüğü bünyesinde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen 2019 yılı Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında Girişimcilik Merkez kurulmuştur. BŞEÜ-TTO, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB) yönetici şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı San. ve Tic. A.Ş. (ATAP A.Ş.)’nin TTO faaliyetlerini de iş birliği içerisinde yürüterek teknoloji transfer ekosistemine hizmet vermektedir.

BŞEÜ-TTO’nun temel amacı ise Üniversitemizde gerçekleşen AR-GE faaliyetlerini ve çalışmaları bölge kalkınmasına ve rekabetçiliği artırmak üzere projeler ve işbirlikleriyle ekonomik değere dönüştürmek, etkin bir üniversite-sanayi işbirliği süreci geliştirmek teknoloji tabanlı girişimciliği destekleyen ve geliştiren bir inovasyon ekosistemi oluşturmak ve etkin bir teknoloji transfer hizmeti sunmaktır. 

edip avşar

Doç. Dr. Edip AVŞAR

TTO Koordinatörü

edip.avsar@bilecik.edu.tr

Doç. Dr. Edip AVŞAR lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde 2003 yılında tamamlamıştır. 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri ve Mühendisliği YL Programını tamamlayarak Çevre Yüksek Mühendisi, 2013 yılında ise İTÜ Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Dr. Programını tamamlayarak Bilim Doktoru unvanını almıştır. Sırasıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümlerinde farklı kademelerde görev yapmış olup 2018 yılında Doçent unvanını almaya hak kazanmıştır. 2020 yılı itibari ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde MYO Çevre Koruma Teknolojileri Bölümünde çalışmaya başlamıştır. Bugüne kadar çevre mühendisliği ve afet yönetimi alanlarında ulusal ve uluslararası bazda 35 makale, 49 bildiri ve 1 kitap bölümü yazmıştır. Toplamda 10 yüksek lisans tezine danışmanlık yapmıştır. Ulusal ve uluslararası bazda 9 projede yer almıştır. İTÜ Arı Teknokentte Arıt Çevre Teknolojileri Ar-Ge Ltd. Şti firmasının kurucu ortakları arasında yer almıştır. Üniversite sanayi işbirliği kapsamında 100'ün üzerinde akademik teknik rapor, 4691 Sayılı Kanun kapsamında 7 adet projede yürütücülük yapmıştır. Bugüne kadar farklı üniversitelerde bölüm başkanlığından, anabilim dalı başkanlığına, merkez müdürlüğüne farklı kademelerde idari görevler icra etmiştir. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde de Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü ve Sıfır Atık Koordinatörü görevlerini sürdürmektedir.
 
seher sarı

Öğr. Gör. Seher SARI

TTO Koordinatör Yardımcısı

seher.sari@bilecik.edu.tr

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Seher SARI, 2013 yılında Patent ve Marka Vekilliği sınavlarında başarılı olmuş ve patent uzmanı olarak çeşitli firmalarda görev almıştır. 2018-2020 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Araştırma Merkezi’nde Fikri ve Sınai Mülkiyet Uzmanı olarak çalışmış ve 2019 yılından itibaren ise BŞEÜ-TTO Koordinatör Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Adalet önlisans programını tamamlamış olup, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Endüstriyel Sürdürülebilirlik programında ikinci yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.