Bizi takip edin
Diller tr en

Bilkent Üniversitesi TTO


bilkenttto

İletişim Bilgileri

Bilkent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Rektörlük Binası 2. Kat, 06800 Bilkent, Ankara

Telefon: 0312 290 80 84 

tto@bilkent.edu.tr

http://web2.bilkent.edu.tr/ttoweb/

Bilkent Üniversitesi’nin temel stratejilerinden biri de bilgi üretimi, üretilen bilginin en yaygın biçimde dağıtımı, mevcut ve üretilen bilginin toplum yararına sunulması ve Üniversite'nin akademik ortamının geliştirilmesi yönündeki çabaları desteklemektir. Bu doğrultuda Bilkent TTO, Bilkent Üniversitesi paydaşlarının Ar-Ge niteliği yüksek projelerle ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından daha etkin düzeyde faydalanmasını sağlamak, üniversite-sanayi işbirliğini artırmak, yürütülen araştırmalar sonucunda ortaya çıkan fikir, buluş, yenilik, katma değeri yüksek bilgi ile teknolojinin korunmasını sağlamak ve toplum hizmetine sunmaya aracılık etmek amacıyla 1 Ekim 2013 tarihinde kurulmuştur. Araştırmacı, üniversite, iş dünyası, sanayi, kamu, öğrenci ve toplumun her kesimini içine alan bütünsel yaklaşımdaki çalışmalarını, üniversite bünyesi içerisinde ve Cyberpark işbirliği ile yürütmektedir.

Bilkent TTO, bir fikrin oluşmasından ürün veya hizmet olarak sanayiye teknoloji transferinin yapılıp, toplumun yararına sunulmasına kadar, “bir fikrin başarılı yaşam döngüsü ”nün her aşamasında paydaşlarının yanındadır..

Ebru Başak Aköz

Ebru Başak AKÖZ

TTO Direktörü

ebru.basak@bilkent.edu.tr

linkedin.com/in/ebrubasak

Lisans derecesini ODTÜ Fizik ve Y.Lisans derecesini ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları bölümünden almıştır. Mezuniyetini takiben e-sağlık alanında 8 yıllık özel sektör tecrübesinden sonra TÜBİTAK’a katılmıştır. Tübitak’da görev yaptığı 10 yıl sürecinde özellikle AB Çerçeve Programlar Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Araştırma Altyapıları alanlarında Ulusal İrtibat Noktası, Ulusal Uzman ve Ülkemizi temsilen Program Komite Üyesi olarak katkı vermiştir. Bu görevlerine ek olarak bahsi geçen alanlarda 10 adet AB Projesini yönetmiştir (FP6, FP7, H2020)

1 Ocak 2014-16 Mart 2023 tarihlerinde Bilkent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinde Destek Programları koordinatörü olarak görev yapmıştır.

Şu anda Bilkent TTO Direktörü olarak görev yapmaktadır.