Bizi takip edin
Diller tr en

Değerlerimiz


ÜSİMP’in misyonu, ulusal bir işbirliği kültürü geliştirerek, üniversite-sanayi işbirliği alanında arayüz kuruluşlarının oluşturulmasına, bu yapıların kurumsallaşmasına, nitelik ve performanslarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak; ülkemizde üretilen bilgi ve teknolojilerin topluma aktarılabilmesi amacıyla teknoloji transfer uygulamalarının etkin ve verimli olarak yürütülebilmesine yönelik politika ve stratejilerin belirlenmesi, eylem planlarının hazırlanması süreçlerine katkı sağlamaktır.

ÜSİMP bu kapsamda, toplumsal sorumluluk anlayışı ile hareket etmekte; misyonu doğrultusunda hem üniversitelerimizde, hem sanayimizde, hem de kamunun ilgili kurumlarında farkındalık yaratmaya ve olanakları ölçüsünde çalışmalara katkı sağlamaya gayret etmektedir.

ÜSİMP, ülkemizi teknoloji ithal eden ve kullanan bir yapıdan, teknoloji üreten ve ihraç eden bir yapıya getirebilme süreçlerinde;

- Üniversitelerimizde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanında yeni teknoloji üretilmesine, üretilen bu teknolojilerin topluma aktarılmasının teşvik edilmesine ve üniversitelerde teknoloji transfer mekanizmaların geliştirilmesine,

- Sanayi Sektörünün teknoloji ithal eden ve kullanan bir yapıdan, teknoloji üreten ve ihraç eden, üniversiteler ile etkin bir işbirliği içinde olan ve rekabet gücü yüksek bir yapıya dönüştürülmesine katkıda bulunmaktadır.

ÜSİMP tüm faaliyetlerini aşağıdaki değerler kümesi çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

 • Deneyim Paylaşımı
 • Ortak Akıl
 • Birlikte Öğrenme
 • İşbirliği Kültürü
 • Kurumsal Yaklaşım
 • Sürdürülebilir Strateji
 • Kaliteli Hizmet
 • Sürekli Gelişim
 • Toplumsal Sorumluluk
 • Güvenilirlik

Çalışma ilkelerimiz dört ana başlıkta toplanmaktadır.

 • ÜSİ kuruluşları arası işbirliği: Faaliyetlerin teşviki ve desteklenmesi; işbirliğinin kurumsallaştırılması ve yaygınlaştırılması
 • Uluslararası işbirliği ağları: İşbirliği kültürünün yayılmasına yardımcı olmak; işbirliği faaliyetlerine etkin katılım
 • Kalite ve performans: Hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve standardizasyonu; hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi; tanınırlık süreçlerinin desteklenmesi
 • Stratejiler ve öneriler: Etkin ve verimli bir ÜSİ için öneriler oluşturulması; politika ve strateji geliştirme süreçlerine katkıda bulunulması

Sorumluluk

ÜSİMP tüm faaliyetlerini, paydaşlarına ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle gerçekleştirmektedir.

Paylaşım

ÜSİMP, üniversite-sanayi işbirliği ana teması çerçevesinde gerçekleştirdiği faaliyetler ile bilgi ve deneyim paylaşımı platformu olarak, ÜSİ kuruluşları arasındaki işbirliğini artırmayı, faaliyetlerin kurumsallaşması ve yaygınlaştırılmasını desteklemeyi, uluslararası işbirliği ağları ile paydaşları arasında işbirliği kültürünün yayılmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir.