Bizi takip edin
Diller tr en

EBİLTEM


ebiltem tto

İletişim Bilgileri

Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Bornova 35100, İzmir/TÜRKİYE

Telefon: 0232 343 44 00  

ebiltem@ebiltem.ege.edu.tr

http://ebiltem.ege.edu.tr/

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 1994 yılında Türkiye’nin ilk Üniversite-Sanayi İş birliği Ara yüzey kuruluşu olarak faaliyetlerine başlamıştır. Tümüyle araştırma ile ilgilenecek akademik ve profesyonel kadrolara sahip Merkez, Üniversite’nin Ar-Ge etkinliklerini güçlendirmek ve Üniversite - Sanayi İşbirliğini teşvik etmek amacıyla;

Ulusal ve uluslararası kaynak sağlayan ve araştırma talebinde bulunan kuruluşlarla, üniversitenin işbirliği ve koordinasyonunun sağlanması,

  • Ulusal ve uluslararası destek veren kuruluşların nitelik, etkinlik ve takvimlerinin duyurulması,
  • Stratejik çalışmalar yürüterek bölge sanayinin Ar-Ge etkinlikleri açısından öncelikli alanlarının belirlenmesi,
  • Bölge talep ve gereksinimlerine yönelik ve disiplinler arası projelerin desteklenmesi,
  • Ege Üniversitesi araştırmacılarının dış kaynaklı projelerinin desteklenmesi
  • görevlerini yapmak üzere kurulmuştur.

Ege Üniversitesi, 2013 yılında TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transferi Ofisleri Destek programı kapsamında Türkiye Üniversiteleri içinde ilk 10 Üniversiteden biri olarak seçilmiş ve E.Ü. EBİLTEM-TTO 10 yıl süre ile desteklenmeye layık görülmüştür. Üniversitemizde geliştirilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesi, Üniversitemizle sanayi kuruluşları arasında iş birlikleri oluşturulması ve bölge sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede geliştirilmesine yardımcı olunması amacına yönelik hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla EBİLTEM 2013 yılı itibarıyla Teknoloji Transferi Ofisi faaliyetlerini güçlendirerek sürdürmektedir.