Enterprise Europe Network


Enterprise Europe Network

Avrupa İşletmeler Ağı uluslararası .hedefleri olan KOBİ'ler için destek sağlar.  Avrupa Birliği COSME ve Horizon 2020 programları tarafından ortaklaşa finanse edilen Ağın amacı, işletmelerin uluslararası alanda yenilik yapmasına ve büyümesine yardımcı olmaktır.

Ağ, dünya çapında 60'tan fazla ülkede aktiftir. Aşağıdakiler dahil 600'den fazla üye kuruluştan 3.000 uzmanı bir araya getirir:

  • ticaret ve sanayi odaları
  • teknoloji önderleri
  • inovasyon destek kuruluşları
  • üniversiteler ve araştırma enstitüleri
  • bölgesel kalkınma örgütleri