Bizi takip edin
Diller tr en

İstanbul Sanayi Odası


iso

İletişim Bilgileri

Meşrutiyet Caddesi No: 62 34430 Tepebaşı/İstanbul

Telefon: 0212 252 29 00 

info@iso.org.tr

http://www.iso.org.tr/

1952 yılında kurulan ve 18.000 üyeye sahip İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) temel amacı, üyelerinin ve Türk sanayisinin mevcut veya gelecekteki ihtiyaçlarını bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri aracılığıyla karşılayıp, sanayimiz ve ekonomimizin uluslararası rekabet gücünün artmasına ve ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır. İSO, bu anlayışla, dinamizmi ve değişimi içinde barındıran, hizmetlerini her gün yenilemeye ve geliştirmeye çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Toplam Gayri Safi Yurt İçi Hasıla içerisinde İSO üyelerinin payı%9,2 seviyesindedir.

İSO, dünyada ve Türkiye’deki siyasal, ekonomik, teknolojik gelişmeleri ve bu gelişmelerin Türk sanayiine olan etkilerini sürekli izleyerek, Türk sanayicisinin karşılaştığı sorunlara üyelerinin de katkısıyla çözüm önerileri geliştirmek için çalışmaktadır. Türk sanayisinin sürdürülebilir rekabet gücüne ulaşmasını sağlamak, gelişmesinin önündeki engelleri ortadan kaldırmak için kamu kurumları ile yapıcı ve sonuç sağlayıcı bir ilişki ve çaba içindedir.

Temel hizmetleri arasında; Üyelik İşlemleri, Kapasite Raporları, Ekspertiz ve Bilirkişi Raporları, Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmesi, Serbest Dolaşım Belgeleri bulunmaktadır.

Bu hizmetlerine ek olarak İstanbul Sanayi Odası, Sektörel Stratejiler ve Sektör Politikaları Raporları oluşturmakta, Teşvik ve Mevzuat Danışmanlığı yapmakta, KOBİ Finansmanı, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Kalite-Teknoloji ve Araştırma Geliştirme ve Çevre alanlarında, danışmanlık, eğitim ve seminer faaliyetleri yürütmektedir.

AB ve Dış Ekonomik ilişkiler alanında ihracat teşvikleri danışmanlığı, yabancı heyetler ile ikili görüşmeler, Dış Ticaret Bilgi Bankası, AB ile teknik mevzuat uyumuna yönelik çalışmalar yürütmekte olup, Avrupa İşletmeler Ağı projesinde de ortak olarak yer almaktadır.

Mesleki ve teknik eğitim programlarının yanı sıra, İstanbul Sanayi Odası ev sahipliğinde birçok farklı başlık ve konuda seminerler düzenlenmektedir. İSO, birçok ülke ile Ülke Günleri etkinlikleri organize etmekte ve bilgi paylaşımında bulunmaktadır.

İSO 500 büyük firma çalışması, Sanayi Dergisi, Sanayi ve Ekonomi ile ilgili yayınlar, İSO üyelerinin Üretim, Satış, Kapasite durumlarını bildiren raporlar; İstanbul Sanayi Odası’nın sürekli yayınları olarak yer almaktadır.

 

 

Haktan AKIN

Genel Sekreter

hakin@iso.org.tr

 

 
 

Tuğçe Sağdur Akdik

Ar-Ge ve Teknoloji Şubesi Müdürü

takdik@iso.org.tr