Bizi takip edin
Diller tr en

KOSGEB


kosgeb

İletişim Bilgileri

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Hacı Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 32 06050 Ulus / Altındağ / ANKARA

Telefon: 0312 595 28 00 (pbx) 

http://www.kosgeb.gov.tr

3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun, 20 Nisan 1990 tarih ve 20498 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış ve ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, KOSGEB kurulmuştur. 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kurulmuş olan KOSGEB, 2009 yılına kadar sadece imalat sanayi KOBİ’lerine hizmet ve destekler vermiştir. Ancak, ülkemizde imalat sanayi sektörü dışındaki sektörlerin ekonomik katma değer üretme ve istihdam yaratma potansiyelinin artması ve imalat sanayi dışındaki sektörlerdeki KOBİ’lerden gelen talepler, KOSGEB’in hedef kitlesini tüm KOBİ’leri kapsayacak şekilde genişletmesi gerekliliğini gündeme getirmiştir. Ayrıca, ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde sanayide entegrasyonu gerçekleştirmek, ihracattaki paylarını artırmak, araştırma-geliştirme, yenilik ve iş birliği faaliyetlerini desteklemek ve girişimcilik kültürünü geliştirmek üzere KOSGEB, farklı destek programları ile KOBİ’lerin yanında olmayı hedef edinmiştir.

mehmet görkem gürbüz

Dr. Mehmet Görkem GÜRBÜZ

Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanı

1980 yılında Mersin’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Mersin’de tamamladıktan sonra 2002 yılında Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2006 yılında Mersin Üniversitesi Kimya Mühendisliği alanında Yüksek Lisansını tamamladı, 2013 yılında Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümden doktora diplomasını aldı. 2003 yılında KOSGEB Mersin Müdürlüğü’nde KOBİ Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2006-2007 yılları arasında KOSGEB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda Daire Başkanı Vekili, 2007-2008 yılları arasında Özel Kalem Müdürlüğünde Özel Kalem Müdürü, 2008-2015 yılları arasında KOBİ Uzmanı, 2016-2017 yılları arasında Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü’nde Müdür Vekili, 2017-2020 yılları arasında KOSGEB Ankara Siteler Müdürlüğü’nde Müdür olarak görevini sürdürdü. 2020 yılı Şubat ayında KOBİ Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na atandı. 2020 Eylül ayında Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı’na atandı ve halen görevine burada devam etmektedir. 2018 yılından beri OECD Çevre ve Ekonomi Politikalarının Bütünleştirilmesi Çalışma Grubu (WPIEEP) Başkan Yardımcılığı görevini ve 2018 yılından beri Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Anabilim dalında yarı zamanlı Öğretim Görevliliği görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

 
aykut cop

Aykut ÇÖP

Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı

Ar-Ge ve Yenilik Müdürlüğü

aykut.cop@kosgeb.gov.tr

1979 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 2002 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun oldu. Lisans programı boyunca işletme, ekonomi ve hukuk dersleri aldı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İktisat yüksek lisans programının tüm derslerini başarı ile tamamladıktan sonra 2003 yılında programı tez aşamasında bırakarak KOSGEB’de göreve başladı.  2010 yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programından mezun oldu. 2012 yılında dil eğitimi için altı ay süreyle ABD/ Boston’da yaşadı. 2016 yılında, Hindistan Teknik ve Ekonomik İşbirliği (ITEC) programı kapsamında Hindistan’ın Haydarabad şehrinde Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Ulusal Enstitüsü’nde (NIMSME) iki ay süreyle Uluslararası Yönetici Eğitim Programını başarı ile tamamladı. 2003-2016 yılları arasında KOSGEB’de İnsan Kaynakları Planlama ve Hizmetiçi Eğitim Müdürlüklerinde Uzman olarak görev yaptı. Bu süreçte KOSGEB’in organizasyon yapılanması ve idari mevzuatının hazırlanması süreçlerinde aktif olarak yer aldı. Fransız Küresel Çevre Fonu finans katkıları ile yürütülen “Türkiye’de KOBİ’lerde Enerji Verimliliği’ Projesi’nde 2015-2016 yılları arasında Proje Yönetim Birimi Üyesi olarak görev aldı. 2016 yılında Biyoteknoloji Çalışma Grubu’nda, 2018 yılında Türkiye Nanoteknoloji Çalışma Grubu’nda görev alarak ilgili başlıklarda Strateji Belgeleri ve Yol Haritalarının hazırlanmasına katkı sağladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 2019 yılında uygulamaya alınan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın mevzuatının hazırlanması sürecinde Bakan Yardımcılığı Özel Kalem Müdürlüğü’nde görev almış, ardından KOSGEB’deki görevine dönerek Stratejik Ürün Destek Programı mevzuatının Hamle programı kapsamında uygulanması sürecinde koordinasyonun sağlanmasında rol almıştır. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının Makine Sektörü Çağrısı kapsamında Ar-Ge, yatırım ve teşvik projelerinin değerlendirildiği Komisyon’da üyelik yaptı. Çok sayıda Ar-Ge, Ür-Ge, inovasyon ve yatırım projesinin değerlendirilmesi süreçlerinde sekretarya görevini üstlenmiştir.

2016 yılından bu yana KOSGEB Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Destekleri Dairesi Başkanlığı’nda KOBİ Uzmanı olarak göre yapmakta olup halen Ar-Ge ve Yenilik Müdürlüğü’nde Koordinatörlük görevini yürütmektedir.

Evli ve bir çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir