Bizi takip edin
Diller tr en

KTÜ TTO


ktu ttm

İletişim Bilgileri

Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Hukuk Fakültesi 4. Kat 61080, Trabzon 
Telefon: 0462 377 87 42  
ktutto@ktu.edu.tr

https://www.ktu.edu.tr/tto

KTÜ-TTO , 26.12.2012 tarihli senato kararıyla (248 sayılı) KTÜ bünyesinde resmi bir birim olarak kurulmuştur ve 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Yüksek Öğretim Kurumu Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik, TÜBİTAK Harcamalarına İlişkin Esas ve Usuller, Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik ve Yıllık Bütçe Kanunlarının dayanak olduğu KTÜ-TTO yönergesi ile realize edilmiştir.

KTÜ-TTO, Trabzon ili başta olmak üzere özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde

  • Mevcut altyapının kullanılabilirliğini arttırmak,
  • Bölgedeki Ar-Ge odaklı bilgi ve üretim ihtiyacına katkı sağlamak,
  • Bölgede üniversite-sanayi işbirliği faaliyetlerini geliştirmek,
  • Fikri Sınai Mülkiyet Haklarının tescili ve korunması, pazarlanması, ticarileştirilmesi,
  • Girişimcilik kültürünün oluşturulması, geliştirilmesi, girişim sermayesi desteği, kuluçka merkezi kurma, iş rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlamak amaçlarıyla, mevcut Proje Destek Birimi faaliyetlerini geliştirip çeşitlendiren bir birim olarak kurulmuştur.
oktay yıldız

Prof. Dr. Oktay YILDIZ

KTÜ TTM Müdürü

oktayyildiz@ktu.edu.tr

Lisans ve Yüksek lisansını İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği, Doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim dalında tamamlayan Prof. Dr. Oktay YILDIZ, mevcut durumda KTÜ Eczacılık Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak bilimsel çalışmalarına devam etmekte olup 2018 yılı itibariyle KTÜ TTM'de Müdürlük pozisyonunda, TÜBİTAK 1601 ve 1513 programlarınca desteklenen TTO projelerinde ise "Proje Yürütücüsü" olarak KTÜ Rektörlüğünce görevlendirilmiştir.

Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Desteklenen Projeler kapsamında KTÜ’deki araştırmacılar arasında ilk sırada olup, kariyerinde toplam bütçeleri 20 milyon TL’yi geçen ulusal ve uluslararası yatırım/araştırma/sosyal içerikli birçok projede koordinatör/yürütücü vb olmak üzere yürütülme aşamasında görev almasının yanısıra, söz konusu projelerin çoğunun hazırlanması, başvuruya sunulması, değerlendirme ve sonlandırma süreçlerinde de aktif görev almıştır.

Akademik kariyerinin yanı sıra özel sektör deneyimi de bulunan YILDIZ, Trabzon Teknokent bünyesinde TÜBİTAK 1512 süreçlerinden geçerek kurduğu işletmesinde müdür olarak faaliyet göstermekte,  özel sektör firmalarına danışmanlıklar, çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üyelikler, belediye başkan danışmanlığı gibi görevlerde de bulunmuştur.

 
sedanur kalyoncu

Öğr. Gör. Sedanur KALYONCU 

KTÜ TTM Müdür Yardımcısı

sedanursaglam@ktu.edu.tr

2009 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra çeşitli Avrupa Birliği Projelerinde Proje Koordinatörü olarak yer almış, 2012 yılı itibariyle ise KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde proje uzmanı olarak çalışmaya devam etmiştir. 2017 yılı itibariyle KTÜ TTM bünyesinde Müdür yardımcılığı görevine devam etmekte olup, özellikle KTÜ bünyesinde yürütülen ulusal ve uluslararası fon kaynaklı projelerin koordinasyonuna, başvuru süreçlerinin geliştirilmesine, hibe programlarının tanıtımı ve üniversite akademisyenlerinin fonlardan yararlanmalarına yönelik hizmetlere katkı sağlamaktadır.