Bizi takip edin
Diller tr en

ODTÜ TEKPOL


odtü tekpol

İletişim Bilgileri

Metu Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv.No: 1 MM Bulding 06800 Çankaya, Ankara

Telefon: 0312 210 38 10

http://stps.metu.edu.tr/

ODTÜ-TEKPOL (Bilim ve Teknoloji Politikaları) Araştırma Merkezi 1 Ocak 1997 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. TEKPOL’de yarı zamanlı yaklaşık 16 profesör ve 7 doçent; tam zamanlı bir doçent, bir yardımcı doçent ve farklı disiplinlerden 5 araştırma görevlisi görev almaktadır. Merkezimiz teknolojik değişme ve inovasyonu etkileyen ekonomik, toplumsal ve siyasi faktörlerin analizini yapmak üzere inovatif bir yaklaşımı benimsemektedir. Araştırma ve eğitim programlarımız, organizasyonlar arası ilişki ağlarının bilgi yönetimi konuları ile birlikte; bilim, teknoloji ve inovasyonun ulusal ve uluslararası düzenlenmesi ile iktisadi büyüme ve kalkınmaya etkileri hakkındaki önemli siyasi sorunlarla da ilişkili geniş bir alanı kapsamaktadır. Amacımız, bilginin kamu ve özel sektörlerde nasıl yaratıldığının, ekonomik alan içerisine nasıl nüfuz ettiği ve ekonomik aktörlerce benimsenip etkin bir şekilde nasıl kullanıldığının tam olarak anlaşılması, analiz edilmesi ve bu alanda politika önerilerinde bulunmaktır. Firmaların inovasyon faaliyetlerinin belirleyicileri ve bu faaliyetlerin ekonomik ve toplumsal anlamları araştırma gündemimizin doğal bir bölümünü oluşturmaktadır. Araştırma gündemimizin diğer bir önemli konusu ise; küreselleşmenin günümüze yansıyan dalgalanmalarını lehimize döndürmek için, ülkelere hızlı büyüme politika seçenekleri oluşturarak yeni gelişen ekonomilerine teknolojik kapasitenin gelişmesine olanak sağlayan stratejilerin analizini gerçekleştirmektir. Merkezimizin araştırma ve politika gündemi, resmi ekonomik ve sosyal politika araştırma gündemleri ile ve; kamu ve özel araştırma kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve sürdürülebilir ekonomik gelişme siyasi gündeminin oluşturulmasını amaçlayan inovasyon kültürü ve bilgisinin yaratılmasında etkili diğer aktörler ile de uyum içerisindedir. ODTÜ-TEKPOL, ekonomik, toplumsal ve kültürel politika geliştirmeleri için gerekli olan bilgiyi sağlamaya yönelik tasarlanmış, “Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora eğitimleri vermektedir. Bu eğitimlerinde öğrencilere modern bilim ve teknoloji hakkındaki sorulara bilimsel ve eleştirel bir yaklaşımı sağlamayı amaç edinmiştir. Yüksek lisans ve doktora programları iktisat, yönetim bilimleri, mühendislik, sosyoloji, tarih, felsefe, iletişim ve kültür çalışmaları gibi çeşitli disiplinlerce de desteklenmektedir. ODTÜ-TEKPOL, Avrupa Komisyonu’nun Ortak Araştırma Genel Müdürlüğü’ne bağlı ve Sevilla’da bulunan IPTS’le (The Institute for Prospective Technological Studies) ve Hollanda Eindhoven Üniversitesi Teknoloji Yönetimi Bölümü’yle çeşitli konularda iş birliği içerisindedir ve Merkezi Marsilya’da olan FEMISE (Forum of Euro-Mediterranean Economic Research Institutes) ağının üyesidir. ODTÜ-TEKPOL çok sayıda ulusal ve uluslararası projenin yürütücülüğünü yapmakta olup, ayrıca inovasyon, teknoloji ve iktisadi kalkınma konularında konferanslar ve eğitim programları düzenlemektedir. Merkezimizin web sayfasından, (www.stps.metu.edu.tr) yapılan çalışma, duyuru ve konferanslara erişmek mümkündür.

semih akçomak

Doç. Dr. İ. Semih AKÇOMAK

ODTÜ TEKPOL Müdürü

akcomak@metu.edu.tr

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini ODTÜ İktisat Bölümü’nde tamamlayan Akçomak, doktora çalışmasını sosyal sermaye, yenilik ve ekonomik büyüme üzerine 2009 yılında Maastricht Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra Hollanda Planlama Teşkilatı’nda (Centraal PlanBureau) Uluslararası İktisat Bölümü’nde iki yıl süreyle görev yapmıştır. 2012 yılından itibaren ODTÜ, Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları ABD’de öğretim üyesi olarak görev yapan Akçomak’ın Economic Journal, European Economic Review ve Regional Science and Urban Economics gibi akademik dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. 2014-2018 yılları arasında Uluslararası Schumpeter Cemiyeti’nde (International Schumpeter Society) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2018 yılından itibaren Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi’nin müdürlüğünü yürütmektedir. Çalışma alanında Türkçe yazın oluşturma konusunda önemli bir yeri olan Bilim, Teknoloji, Yenilik: Kavramlar, Kuramlar ve Politika başlıklı kitabın derleyenleri arasındadır.