Bizi takip edin
Diller tr en

TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi


tübitak tto

İletişim Bilgileri

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma kurumu Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı Tunus Caddesi No:80 06680 Kavaklıdere, Ankara

Telefon: 0312 298 14 01

tto@tubitak.gov.tr

https://tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/icerik-teknoloji-transfer-ofisi-baskanligi

https://www.tubitak.gov.tr/tr

TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı (TTO), 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’un 4. ve 21. Maddelerine dayanılarak Bilim Kurulu kararı ile Nisan 2016’da kurulmuştur. TÜBİTAK TTO; TÜBİTAK bünyesinde üretilen bilgi ve teknolojiden doğan, Kurumun sahip olduğu fikrî mülkiyet haklarının ve sair hakların korunması, fikrî mülkiyet hakları portföyünün yönetilmesi, bu hakların uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilebilmesi ve bu kapsamda transfer süreçlerinin yönetilmesi amacıyla kurulmuştur. Kuruma ait fikrî mülkiyet haklarının tescil işlemlerini yürütmek, Kurum tarafından fikrî mülkiyet haklarına dair süreçler kapsamında açılan destek programının yürütülmesine destek olmak, Kurumun sahibi veya ortağı olduğu fikrî mülkiyet haklarına ilişkin portföyü yönetmek, Kuruma ait fikrî mülkiyet haklarının ticarileştirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, fikrî mülkiyet haklarına dair düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklerde Kurumu temsil etmek, ticarileştirme sonrası fikrî ürünün kaliteli üretimi ve sertifikasyonunun takibini yapmak ya da yaptırmak TÜBİTAK TTO’nun görevleri arasındadır. TÜBİTAK TTO; Fikri Mülkiyet Müdürlüğü, Ticarileştirme Müdürlüğü ve Mali İşler Müdürlüğünden oluşmaktadır. TÜBİTAK TTO’nun işleyişi, yetkileri ve görevleri TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları ile belirlenmiş olup TÜBİTAK Fikrî Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmelik uyarınca TÜBİTAK TTO faaliyetlerini yürütmektedir.

murat baybalı

Murat BAYBALI              

TÜBİTAK TTO Başkanı              

tto@tubitak.gov.tr

1980 yılında Ankara’da doğmuş, lise öğrenimini 1997 yılında Ankara Arı Koleji’nde, lisans öğrenimini 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği’nde, yüksek lisans öğrenimini ise 2003 yılında aynı bölümde tamamlamıştır. 2005 yılında Türk Patent Enstitüsü’nün (Türk Patent ve Marka Kurumu) Marka Vekilliği ve Patent Vekilliği Genel Yeterlilik Sınavlarında başarılı olarak Patent ve Marka Vekili olmuştur. 2011 yılına kadar ilaç endüstrisinde farklı firmalarda ilaç patentlerinin yazılması, başvuru süreçlerinin takibi, piyasa serbestisi (freedom to operate) raporlarının hazırlanması ve patent hükümsüzlük davaları için teknik görüşlerin hazırlanması konularında çalışan BAYBALI, daha sonra TÜBİTAK’ta Fikrî Haklar Uzmanı olarak göreve başlamış ve bu görevi 2014 yılına kadar sürdürmüştür. 2014 yılında TÜBİTAK Fikrî Haklar Birimi Müdürü, 2016 yılında TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi Başkanı olarak atanan BAYBALI, halen bu görevini sürdürmektedir. Fikrî hakları TÜBİTAK’a ait olan teknolojilerin korunması ve ticarileştirilmesi süreçlerinin takibinden sorumlu olan BAYBALI, Türk Patent ve Marka Kurumu ve uluslararası fikrî hak tescil kuruluşları nezdinde Kurum’un yetkili temsilcisi olmasının yanında fikrî mülkiyet konularında görev yapmakta olan çeşitli ulusal ve uluslararası kurul ve komisyonlarda TÜBİTAK’ı temsil etmektedir.