Bizi takip edin
Diller tr en

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ TTO


yaşar tto

İletişim Bilgileri

Üniversite Cad. Ağaçlı Yol, No:37-39, 35100 Bornova/İZMİR

Telefon: 0232 411 53 68

btto@yasar.edu.tr

https://btto.yasar.edu.tr

Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO), Yaşar Üniversitesi’ndeki bilgi ve altyapının ekonomik ve sosyal değere dönüştürülmesi sürecini yönetmektedir. BTTO, Üniversitede üretilen bilginin topluma aktarılması amacıyla faydalandığı kanallar: Konferanslar, kurslar, sunumlar, seminerler ve eğitimler; Danışmanlık hizmetleri; Kamu ve özel sektör kuruluşları ile ortaklaşa yürütülen sözleşmeli veya hibe destekler ile fonlanan Ar-Ge projeleri; Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescilleri; Teknolojinin devri ve lisanslanması; Spin-off ve start-up şirketleri.

Faaliyet Alanlarımız

BTTO, akademisyenlere, öğrencilere, girişimcilere, sanayicilere ve tüm kamu ya da özel sektör kuruluşlarına yönelik olarak

-Araştırma, teknoloji geliştirme, inovasyon ve girişimcilik konularında farkındalık ve bilgi düzeyinin -artırılmasına destek

-Araştırmacıların sanayi ile iş birliğine özendirilmesi, kamu-üniversite-sanayi iş birliği projeleri ile gerekli bağlantı, koordinasyon ve eşgüdümün sağlanması

-Üniversite içi ve üniversite dışı paydaşlar ile etkileşimin güçlendirilerek disiplinler arası, çok ortaklı, büyük ölçekli ve özel sektör katılımlı projeler geliştirilmesi

-Araştırma, teknoloji geliştirme, inovasyon ve girişimcilik faaliyetlerinde, kurumsal, ulusal ve uluslararası destek ve yatırım fonlarına erişime yönelik eşleştirme, danışmanlık ve ağ yapı oluşturma hizmetleri

-Bilgi ve teknoloji portföyünü oluşturan varlıkların belirlenmesi, kapsam ve mülkiyet haklarının korunması stratejisinin belirlenmesi, koruma süreci destek/yönetimi

-Bilgi ve teknoloji portföyünün ticarileştirilme stratejilerinin geliştirilmesi, iş modellerinin belirlenmesi ve ticarileştirme yol haritası oluşturulması, ticarileştirme sürecinin yönetimi, ticarileştirme süreci sonrasında izleme ve portföy yönetimi

-Bilgi ve teknoloji değer zinciri sürecinde finansal, mali, hukuki ve idari yönlendirme ve danışmanlık

faaliyetlerini yürütmektedir.

 

levent kandiller

Prof. Dr. Levent KANDİLLER

Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı

levent.kandiller@yasar.edu.tr

Prof. Dr. Levent Kandiller, Yaşar Üniversitesinde, AR-GE, İnovasyon ve Girişimcilikten sorumlu Rektör Yardımcısı ve Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi, Proje Destek Ofisi ve Avrupa Birliği Merkezi, Prof. Kandiller’in yönettiği Rektör Yardımcılığına bağlı olarak hizmet vermektedir. Prof. Kandiller’in yürütücülüğünü ve danışmanlığını yaptığı çok sayıda ulusal ve uluslararası projenin yanı sıra uluslararası dergilerde yayınlanan makaleleri bulunmaktadır.

 
necip özbey

S. Necip ÖZBEY

Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü

necip.ozbey@yasar.edu.tr

Ocak 1954, İzmir doğumlu Necip ÖZBEY, 1971 yılında Ankara Fen Lisesi, 1976 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Endüstri Mühendisliği, 2006 Akdeniz Üniversitesi MBA mezunudur. 1976-1988 yılları arasında sırasıyla Çimento, Kâğıt, Gemi İnşa, Bilişim sektörlerinde profesyonel olarak, 1988-2000 yılları arası Bilişim sektöründe (Mitek, Arbim şirketleri) ve Tekstil sektöründe (Era, Enra, Serena şirketleri) kurucu ortağı olduğu şirketlerinde hem işveren hem de yönetici olarak çalışmıştır. 2001 tarihinden itibaren Rektörlük Danışmanı olarak göreve başladığı Akdeniz Üniversitesinde, Batı Akdeniz Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kuruluşunu gerçekleştirmiş ve bölgenin yönetici şirketi Antalya Teknokent A.Ş.’nin kurucu Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Mart 2009-Aralık 2014 tarihleri arası ODTÜ Teknokent OSTİM Merkez Direktörü olarak Ostim OSB Kümelerinin Yürütme Kurullarında, Mersin, Düzce ve Trakya Teknoparklarının Yönetim Kurullarında ODTÜ Teknokent temsilcisi üye görevlerinde bulunmuştur, Ocak 2014-Mart 2017 tarihleri arası itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı Yönetici Şirketi DEPARK Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. Kurucu Genel Müdürü ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği - TGBD Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Ocak 2019 tarihinden itibaren Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü olarak görev yapmaktadır.

necip atılgan

Necip ATILGAN

Üniversite Sanayi İşbirlikleri

necip.atilgan@yasar.edu.tr

1968 yılında doğan Sn. Necip ATILGAN, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden, mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1992 yılında BOTAŞ A.Ş.’ de Genel Müdür Asistanı olarak başlamış,  1994-1999 yılları arasında BOTAŞ A.Ş.’ de Planlama Uzmanı, 1999-2006 yılları arasında da Yaşar Topluluğu Boya Kimya Grubu’nda Sistem Analiz ve Kontrol Uzmanı olarak çalışmıştır. 2006-2016 yılları arasında Yaşar Topluluğu Operasyonel Verimlilik Müdürü, 2016-2017 yıllarında Desa Elektrik A.Ş.’ de Enerji Piyasaları kurmuş ve Projeler Müdürü olarak görev yapmıştır. 2017 Yılından bu yana Yaşar Üniversitesi BTTO, USİ yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Sn. ATILGAN evli ve bir çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.