Bizi takip edin
Diller tr en

Yenilikçi Arayüz Yapıları Platformu


yay yüka

İletişim Bilgileri

 

YAY Platformu, ara yüz yapılarının kuruluş amaçlarını daha etkin bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak üzerebirlikte öğrenen, etkileşimli ve sürdürülebilir bir platform olarak kurgulanmıştır. Mevcut ara yüz yapılarının işlevselliklerinin artırılması ve atıl kapasitelerinin değerlendirilmesi için gereken araçların ve süreçlerin akademi ile sektörün el ele vermesi ile geliştirilmesi hedeflenmiştir. Platform üniversiteler ve teknoparklar bünyesindeki farklı yetkinlikteki teknoloji transfer ofislerinin ve sanayi Ar-Ge merkezlerinin, faydalanıcıların ihtiyaçlarına yönelik doğru hizmetler verebilmeleri hedefi ile kapasitelerinin ve yetkinliklerinin arttırılması yönünde çalışmalar yürütmektedir.

ahu uncuoğlu

Prof. Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU

YAY Platformu Koordinatörü

ÜSİMP YK Üyesi

ahu.uncuoglu@marmara.edu.tr

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunu olan Prof. Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU 1996-2011 döneminde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nde 15 yıl boyunca çok sayıda ve farklı tipte ulusal ve uluslararası projede araştırmacı ve yürütücü olarak yer almış, 2008-2011 döneminde Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Dünya Bankası, UNESCO-LOREAL, Vavilov-Frankel gibi çeşitli araştırma bursları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri (Colorado State University, Department of Soil & Crop Sciences) ve İsrail’de (Haifa University, Institute of Evolution) doktora öncesi ve sonrası olmak üzere 2.5 yıl süreyle Ar-Ge projelerinde görev yapmıştır.Tahıllarda çevresel stres dayanıklılığın biyoteknolojik yöntemlerle araştırılması konulu doktora çalışmalarının deneysel çalışmalarını “Colorado State University, Soil and Crop Sciences” bölümünde gerçekleştirmiştir. 2009-2010 yılları arasında TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Grubu Yürütme Komite Üyesi olarak görev yapmıştır. Tarımsal biyoteknoloji alanında gerçekleştirdiği araştırmalar ile Prof. UNCUOĞLU 2009 yılında "American Association for the Advancement of Science" kendisini başarılı bilim kadınlarından biri olarak Science dergisinin eki olarak dağıtılan kitapçık ile tanıtmıştır. 2010 yılında UNESCO ve LOREAL tarafından Paris’de düzenlenen “For Women in Science Week Events” haftasına yaptığı proje çalışmaları ve uluslararası yayınları nedeniyle “Rol Model” olarak davet edilmiştir.   TarLab Biyoteknoloji Ltd. Şti.'nin kurucu ortağıdır. Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi'nin (MITTO) kuruluşunda aktif rol almış ve 2016-2021 döneminde Direktör olarak görev yapmıştır. UNCUOĞLU Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (USIMP) üyesidir ve Kayıtlı Teknoloji Transferi Uzmanı (RTTP) sertifikasına sahiptir.