Bizi takip edin
Diller tr en

3. Ulusal Kongre


Üçüncü Ulusal Kongre, 3 - 4 Haziran 2010 tarihlerinde Ankara' da "Üniversite - Sanayi İşbirliği için Kümeleşme" teması ile ODAGEM ve OSTİM işbirliğinde ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi' nde gerçekleşmiştir.

Sunumlar için lütfen ismin üzerine tıklayınız.

1. GÜN 3 HAZİRAN 2010, PERŞEMBE

08:30-09:30 Kayıt

09:30-11:15 Açılış Konuşmaları ( Kemal Kurdaş Salonu )

Orhan AYDIN, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. A. Hamit SERBEST, ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Ziya Burhanettin GÜVENÇ, Çankaya Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ahmet ACAR, ODTÜ Rektörü

Nurettin ÖZDEBİR, TOBB Sanayi Odaları Konsey Başkanı

Ziya ALTUNYALDIZ, DTM Müsteşar Yardımcısı

Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu Protokol Töreni ve Basın Açıklaması

11:15-11:30 Kahve Arası

11:30-12:00 Çalıştay Sonuçları

Oturum Yöneticisi: Elif BAKTIR, Pıcmet 

- Ulusal Arayüz Programı Çalıştayı Sonuçları

- ArGe Destekleri Değerlendirmesi Çalıştay Sonuçları

- NFS KOBİ Araştırmalarında Üniversite Sanayi İşbirliği ( Prof. Dr. Semahat DEMİR-NSF Program Direktörü )

12:00-13:30 Öğle Yemeği

13:30-15:00 OTURUM ( A Salonu ) - Öğrenci Kurultayı Sonuçları

Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Çiğdem ERÇELEBİ, ODTÜ Rektör Yrd.

Sunum / Bildiri:

1. Kurultay Sonuçları ( Ekin BAŞALP, Üniversite Sanayi İşbirliği Öğrenci Platformu Yürütme Kurulu Başk.)

2. Teknolojik Girişimci Yetiştirme Programı ( Çiğdem SEZER, Adana ÜSAM Merkez Müdür Yrd. )

3. Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Üniversite Sanayi İşbirliği ( İbrahim GÖKÇÜOĞLU, ÜSİMP Yürütme Kurulu Üyesi )

Ana Oturum ( B Salonu ) - OSTİM Kümelenme Örnekleri

Raportör: Celal Zaim ÇİL

Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Ziya Burhanettin GÜVENÇ, Çankaya Üniversitesi Rektörü

Sunumlar:

OSTİM' de Rekabet Analizi Süreci ( Gülnaz KARAOSMANOĞLU, Ostim Vakfı Genel Sekreteri )

İŞİM ( İş ve İnşaat Makinaları ) Kümelenmesi ( Bülent ÇİL - Küme Koordinatörü )

Savunma Yan Sanayi Kümelenmesi ( Barış Cihan BAŞER - Küme Koordinatörü )

Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi ( Mete BAĞDAT - Küme Koordinatörü )

Medikal Sanayi Kümelenmesi ( Oğuz ÜNAL - Küme Koordinatörü )

15:00-15:30 Kahve Arası

15:30-18:00 Panel ( B Salonu ) - İş Birliğine Yönelik Destekler ve Politikalar ( Kümelenme Destek Politikaları )

Rapotör: Levent KANDİLLER

Panel Yöneticisi: Prof. Dr. A.Hamit SERBEST, ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanı

Konuşmacılar:

Ziya KARABULUT, Sanayi Bakanlığı ArGe Genel Müd.

Hilmi YAVUZ, TÜBİTAK Başkan Yrd.

İbrahim ŞENEL, DTM İhracat Genel Müd.

Altan KÜÇÜKÇINAR, TTGV Politika ve Proje Geliştirme Koordinatörü

 2. GÜN 4 HAZİRAN 2010, CUMA

OTURUM ( A Salonu ) - Kuluçkalık, Üniversite-Sanayi İş Birliği Merkezleri, Teknoloji Transfer Merkezleri

Rapotör: Huriser BALCI

Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Nevzat ÖZGÜVEN, ODTÜ Rektör Yrd. 

Bildiriler:

1. Bölgesel İşbirliği Merkezi Olarak Adana ÜSAM Örneği - Prof. Dr. A. Hamit SERBEST, ÜSİMP Yürütme Kuruşu Başkanı

2. Metutech Önkuluçkalık ve TTO Faaliyetleri - İlknur İLKYAZ, Canan SANDIKÇIOĞLU

3. İnovent - Ömer HIZIROĞLU, İnnovent Teknoloji Transfer Direktörü

4. Bilkent ÜSİM - İhsan SABUNCU, Bilkent ÜSİM

5. TRIPS Anlaşması - Yrd. Doç. Dr. O. Salih AKBAY - Düzce Üniversitesi, Dr. Pelin ÖGE - Güney Hacettepe Üniversitesi

OTURUM ( B Salonu ) - Türkiye' deki Kümeler 1

Rapotör: Meral SAYIN 

Davetli: DTM

Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Levent KANDİLLER, Çankaya Üniv. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı

Sunum: Türkiye' de Kümelenme Deneyimleri - Aziz Murat HATİPAĞAOĞLU, DTM KOBİ ve Küme Destekleri Daire Başkanı

Bildiriler:

1. Türkiye' de Sanayi Kümelerini Tanımlama ve Belirleme Sorunu - İrfan KAYGALAK, Arife KARADAĞ, Ege Üniversitesi

2. Teknoloji Geliştirme, Kümelenme ve Çevre Üzerine Etkileri - Ahsen SAÇLI, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

11:00-11:15 Kahve Arası

11:15-12:45 OTURUM ( A Salonu ) - Teknoparklar

Raportör: Serap ARPALI

Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Tuncay BİRAND, ODTÜ Rektör Yrd.

Bildiriler:

1. İTÜ Arı Teknokent - Nazire PEKER, İTÜ Arı Teknokent Genel Müd.

2. ODTÜ Metutech - Mustafa KIZILTAŞ, ODTÜ Teknokent Genel Müd.

3. Eskişehir ATAP - Fazıl AYDIN, Makina - ATAP A.Ş. Genel Müd.

4. Türkiye' de ve Dünyada Teknoparklar - Şirin ELÇİ, Technopolis Group Türkiye Direktörü

OTURUM ( B Salonu ) - Türkiye' deki Kümeler 2 

Rapotör: Mahmut KİPER

Oturum Yöneticisi: Mahmut KİPER, TTGV Başuzmanı

Bildiriler:

1. İzmir Organik Gıda Kümesi ( Ekin TAŞKIN, Proje Yöneticisi )

2. Bodrum Yat Limanı Kümesi ( Vedat SEMİZ, Bodrum Yat İml. Kümesi Yürütme Kurulu Üyesi )

3. Adıyaman Tekstil ve Hazırgiyim Kümesi ( İsmet AÇIKGÖZ, ATEKS Dernek Başkanı )

4. Konya Otomotiv Yan Sanayi Kümesi ( Yrd. Doç. Dr. Mustafa Atilla ARICIOĞLU )

5. Eskişehir - Kütahya - Bilecik Seramik İş Kümesi ( Evrim ERKILIÇ, Eczacıbaşı Holding Kamu İlişkileri Sorumlusu )

12:45-13:45 Öğle Yemeği

13:45-15:15 OTURUM ( A Salonu ) - Uluslararası İşbirliği Ağları ( ABİGEM-İŞGEM-GARGİDEM-Avrupa İşletmeler Ağı İPA )

Raportör: SAM

Oturum Yöneticisi: Mehmet TEZYETİŞ - KOSGEB OSTİM İGEM Müd.

Bildiriler:

1. Uluslararası Desteklerle Kurulan İşbirliği Merkezlerindeki Yaklaşımın Analizi ( Prof. Dr. A.Hamit SERBEST, Adana ÜSAM Genel Koordinatörü - ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanı )

2. KOBİ' lerin Ağ Yapılandırmaları ve Bölgeler Arası İşbirliğinin Geliştirilmesi ( Emrah SAZAK, DTM KOBİ ve Küme Destekleri Şube Müd. ) 

3. Avrupa İşletmeler Ağı Orta Anadolu Bölgesi Konsorsiyomu ( Uğurtan SÜMER, KOSGEB OSTİM İGEM KOBİ Uzm. )

4. Yerel Kalkınmada İşbirliği Ağlarının Önemi ( Emin Uğur DİVİTÇİ, Karadağ Kalkınma Ajansı A.Ş. Urfa Koord. )

5. Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi ( ABİGEM DM ) ve Uluslararası İş Geliştirme Yaklaşımı ( Pınar ÖZBAY, Özel Projeler Takım Lİderi )

OTURUM ( B Salonu ) - Teknoparklar ve Kümelenme

Raportör: Aslı TUAN

Oturum Yöneticisi: Doç. Dr. Erol SAYIN, ODTÜ

Bildiriler:

1. Teknopark Yönetimleri ( Özgacan KOÇAK, Sabancı Ünv. )

2. Şirketlerarası Güven İlişikileri ( Nazlı Wasti PAMUKSUZ, ODTÜ )

3. Teknoparklarda İleri Teknolojiler: Biyoteknolojide Durum ( Dilek ÇETİNDAMAR, Sabancı Ünv. - Berna BEYHAN, ODTÜ )

4.Teknoparktan Bir Deneyim ( Hamdi TAVŞAN, Digitech Ltd. Şti. Gn. Müd. )

5. Ar-Ge ve İnovasyon Açısından İzmir KOBİ' lerinin Durumu ( Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN, EBİLTEM Merkez Müd. )

15:15-15:30 Kahve Arası

15:30-16:45 OTURUM ( A Salonu ) - Üniversitelerdeki İşbirliği Yapılanmaları

Raportör: Çiğdem SEZER

Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN, EBİLTEM Merkez Müd. )

Bildiriler:

1. San-Tez Projeleri ve Ülkemizdeki Sanayi Üniversite İşbirliklerine Olan Yaygın Etkisi ( Prof. Dr. Ali KALKANLI, ODTÜ )

2. Türkiye' de Üniversite-Sanayi İlişkileri ve İnovasyon ( Derya FINDIK - Berna BEYHAN, ODTÜ )

3. Sanayide Ar-Ge Amaçlı Yaptırılan Lisansüstü Tez Uygulamaları ( Ahmet TOPUZ, Yıldız Teknik Ünv. )

4. Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi Deneyimi ( Ali Rıza BALIM, Hacettepe Teknokent Proje İş Geliştirme Müd. )

OTURUM ( B Salonu ) - Teknoloji Platformları

Rapotör: Mahmut KİPER

Oturum Yöneticisi: Refik ÜREYEN, TTGV İstanbul Temsilcisi

Bildiriler:

1. Ulusal Teknoloji Platformları ( R. Tuğrul ÖZDEMİR, TÜBİTAK Bilimsel Programlar Uzm. Yrd. )

2. Otomotiv Teknoloji Platformu ( Prof. Dr. Ali GÖKTAN )

3. Elektrik Elektronik Teknolojileri Platformu ( Özlem SİVRİOĞLU )

4. Fotovoltaik Teknolojileri Platformu ( Mete ÇUBUKÇU, UFTP Genel Sekreteri )

5. Manufuture TR Teknoloji Platformu ve ODAGEM ( Prof. Dr. Engin KILIÇ, ODTÜ ODAGEM A.Ş. )

6. Ulusal İşbirliği Kurma Girişimi: Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri Örneği ( Kerim KARA - Dr. Alper ALSAN, Siemens )

16:45-17:15 Değerlendirme Oturumu ( A Salonu )

17:15 Kapanış