Bizi takip edin
Diller tr en

8. Ulusal Kongre


8. Üniversite Sanayi İşbirliği Kongresi  9 - 10 Haziran 2015

    Sunumlar için lütfen ismin üzerine tıklayınız.

1. GÜN 9 HAZİRAN 2015, SALI

09:00-09:30 Kayıt

09:30-10:15 Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Süleyman SOYLU, Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. A. Hamit SERBEST, ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Bayram SADE, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü, ÜSİMP 2015 Organizasyon Komitesi Başkanı

Memiş KÜTÜKÇÜ, Konya Sanayi Odası Başkanı

Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL, Selçuk Üniversitesi Rektörü

10:15-11:00 ÜSİMP Onur Ödülü Töreni

11:00-11:30 Kahve Arası

11:30-12:15 ÜSİ Gelişim Süreçleri

Davetli Konuşmacı: Dr. Atilla HAVAS

12:15-13:45 Öğle Yemeği

13:45-15:15 I. Oturum - Üniversite Sanayi İşbirliğinde Son 40 Yıl

Moderatör: Doç. Dr. Cemil ARIKAN

Davetli Konuşmacılar:

  • Prof. Dr. Tosun TERZİOĞLU
  • Prof. Dr. Ercan TEZER
  • Uğur YÜCE

15:15-16:15 Kahve Arası - POSTER OTURUMU

16:15-17:45 II. Oturum - Uluslararası Ekosistemlerde Geişim Süreçleri

Moderatör:

Davetli Konuşmacılar:

18:00-20:30 Akşam Yemeği

2. GÜN 10 HAZİRAN 2015, ÇARŞAMBA 

09:00-10:30 III. Oturum - Politika Kararları ve Uygulamaların Etki Değerlendirmesi

Moderatör:

Davetli Konuşmacılar:

10:30-11:00 Kahve Arası

11:00-12:50 IV. Oturum - Sanayinin Gözünden Sürdürülebilir ÜSİ

Moderatör: Prof. Dr. Bayram SADE

Davetli Konuşmacılar:

12:50-14:00 Öğle Yemeği

14:00-16:00 V. Oturum - Etkin Sürdürülebilirlik İçin İnsan Kaynakları

Moderatör: Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN

Davetli Konuşmacılar:

  • Dr. Hüseyin YAVUZ, Aselsan Genel Müdür Yardımcısı
  • Doç. Dr. Rana SANYAL, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknoloji Uyg. ve Araştırma Merkezi Müdürü
  • Ahmet Rıza BALIM, TÜBİTAK TEYDEP Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destek Komitesi Sekreter

16:00-16:30 Kahve Arası

16:30-17:30 VI. Oturum - Genel Değerlendirme ve Kapanış

1. ÜSİ GELİŞİM SÜREÇLERi

Moderatör: Prof. Dr. A. Hamit SERBEST

2. ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE SON 40 YIL

Moderatör: Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN

3. ULUSLARARASI EKOSİSTEMLERDE GELİŞİM SÜREÇLERİ

Moderatör: Prof. Dr. A. Hamit SERBEST

4. POLİTİKA KARARLARI ve UYGULAMALARIN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Moderatör: Prof. Dr. A. Hamit SERBEST

5. SANAYİNİN GÖZÜNDEN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜSİ

Moderatör: Orhan AYDIN 

6. ETKİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN İNSAN KAYNAKLARI

Moderatör: Prof. Dr. Hasan MANDAL