Bizi takip edin
Diller tr en

Genel Kurul


Genel Kurul, ÜSİMP’in “Destekleyici” ve “Arayüz” üye kuruluşlarının temsilcileri ile Danışma Kurulu üyelerinden oluşur. Üye kuruluş, ÜSİMP toplantılarına kendi adına katılacak 1 asil ve 1 yedek temsilciyi bildirir ve bu kişilerden en az birinin katılımını sağlar. Toplantılarda her üye kuruluş bir oy hakkına sahiptir.

Genel Kurul yılda en az iki kez gündemli olarak Yürütme Kurulunun daveti üzerine toplanır. Genel Kurul toplantılarına, Genel Kurul tarafından seçilecek bir Genel Kurul Divanı başkanlık eder.

ÜSİMP üyesi olmayan üniversite-sanayi işbirliği ile ilgili kuruluş ve kişiler ÜSİMP Yürütme Kurulu daveti üzerine ÜSİMP Genel Kurul toplantılarına gözlemci olarak katılabilirler. Gözlemciler oy kullanamazlar.