Denetleme Kurulu


Genel kurulun Yürütme ve Danışma Kurulu üyeleri dışından seçilen üç kişiden oluşur. Yürütme Kurulu’nun yıllık icraatını ve hesaplarını denetleyerek yıllık Genel Kurul toplantılarına bağımsız denetim raporu sunar.

 

ÜSİMP Denetleme Kurulu Üyeleri

ASIL ÜYELER

  1. Bilkent Üniversitesi TTO, Dr. Atilla Hakan Özdemir
  2. Arinkom TTO, Mehmet Hakan DAĞ
  3. Maltepe Üniversitesi Maya TTO, Ceren Sarısaltık GEDİKOĞLU

YEDEK ÜYELER

  1. Yaşar Üniversitesi BTTO, Necip ATILGAN
  2. Atmosfer TTO, Doç. Dr. Vedat AKGÜN