Yürütme Kurulu


ÜSİMP Yürütme Kurulu, dokuz üye temsilcisi kişiden oluşur ve kendi aralarından bir Başkan, üç Başkan Yardımcısı seçerler. Genel Kurulun Danışma Kurulu üyeleri dışındaki üyeleri arasından seçilen Yürütme Kurulu, iki yıllık bir süre için görev yapar. Üye kuruluşun hangi temsilcisinin Yürütme Kurulunda görev yapacağı da seçim sonucunda belirtilir. Yürütme Kurulu üyeliği için ayrıca aynı şekilde dokuz yedek üye seçilir. Asıl üyeliklerden boşalma olması halinde yedek üyeler Genel Kurulda belirlendiği sıraya uygun olarak göreve çağırılır. Başkan ve Başkan Yardımcıları görev dağılımına Yürütme Kurulu karar verir. Yürütme Kurulu ÜSİMP faaliyetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi konularında gündemli olarak gerek görüldüğü sıklıkta toplanır. Toplantılar sanal olarak e-posta ile veya telekonferans ile de yapılabilir.

 

ÜSİMP Yürütme Kurulu Üyeleri 

 

ASIL ÜYELER

  1. Adana ÜSAM, Prof. Dr. A. Hamit SERBEST - Başkan
  2. SUNUM, Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN - Başkan Yardımcısı
  3. TTP-Doç. Dr. Serdal TEMEL, Üye
  4. Koç Üniversitesi APGTTD, Ebru TAN, Üye
  5. Atabay Kimya, Doğan TAŞKENT, Üye
  6. Fırat TTO, Erhan AKIN, Üye
  7. OSTİM, Orhan AYDIN - Üye
  8. İÜ TTO, İsmail KIRBAŞLAR, Üye
  9. KTÜ TTO, Oktay YILDIZ

YEDEK ÜYELER

  1. ANATEK, Yeliz ERKOÇ