Projeler


Az Gelişmiş Ülkeler için Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kapasite Gelişimini İyileştirmeye İlişkin Proje (BM Teknoloji Bankası-TÜBİTAK-ÜSİMP ortaklığıyla) (MoU),

Yenilikçi Ara Yüz Yapıları (YAY) Platformu Projesi,

ÜSİMP İnovasyon Karnesi Projesi,

INNOPARK TTO TÜBİTAK 1601 Projesi İhtiyaç Analizi ve Stratejisi Çalışması,

Girişimci Üniversiteler Oluşturulmasında TTO’ların Rolü Projesi,

Üniversitelerin Bölgesel Gelişime Etkileri ve Katkıları; Yeni Yöntemler ve Yaklaşımlar Projesi,

Biyoteknoloji Sektörünün Yapısı ve İnovasyon Kapasitesinin Belirlenmesi Projesi Çalışması

 

Az Gelişmiş Ülkeler için Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kapasite Gelişimini İyileştirmeye İlişkin Proje: Az Gelişmiş Ülkelerin teknolojiye erişimini kolaylaştırmak için BM Teknoloji Bankası, TÜBİTAK ve ÜSİMP arasında uzlaşma belgesi (MoU) imzalanmıştır. Bu birliktelik Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) kurulması için uygulanabilir modellerin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik ilk girişim de dahil olmak üzere, teknolojilere erişimi teşvik etmeye yönelik geliştirme projelerini ve faaliyetlerini desteklemek için kurulmuştur.

 

Yenilikçi Arayüz Yapıları (YAY) Platformu Projesi:  İstanbul Kalkınma Ajansı Destekli ve dokuz üyemizin yer aldığı 11 ortaklı projede koordinatör danışmanlığı görevini yürütmektedir. Proje 18 ay sürecek olup, arayüz yapılarının kullanıcı odaklı yaklaşımlarla “ihtiyaca yönelik” hizmetler verebilmesi için kapasitelerinin ve yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik çok sayıda faaliyet yürütecektir ve proje sonrası sürdürülebilir bir birlikte öğrenme ortamına dönüşmesi beklenmektedir.

 Bu kapsamda 2018-2019'da;

Yenilikçi Ara Yüz Yapıları (YAY) Platformu Projesi kapsamında; İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında USIMP tarafından kurgulanan ve USIMP Üyeleri ile yürütülmekte olan Proje, ÜSİMP’in ulusal Teknoloji Transfer süreçlerinin standardizasyonu kapasite gelişimi gayretlerinin kurumsallaşmasına hizmet etmiştir. ÜSİMP Üyelerinden Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) yürütücülüğünde üyelerimiz Sabancı, Özyeğin, Okan, İstanbul Kültür ve İstanbul Arel üniversiteleriyle, İstanbul Teknopark, Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP), Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, SUNUM (Kalkınma Bakanlığı, İleri Araştırma Altyapısı), VSY Biotechnology ve Atabay İlaç Sanayi Ar-Ge Merkezleri ortaklığı ve iştirakçiliği ile desteklenmektedir.

Projenin “gönüllülük esasıyla birlikte öğrenme amacı ile bir araya gelen paydaşlardan” oluşuyor olması ve “kullanıcı odaklı kapasite geliştirme” ilkesini benimsemiş olması gelecekte sürdürülebilir bir işbirliği ağı olarak yapılanmasına ve giderek genişlemesine imkan verecektir. Bu proje kapsamında 2019 yılı içinde çok sayıda etkinlik yapılmıştır:

 • 02 - 05 Nisan 2019 – Marmara Üniversitesi MİTTO strateji toplantısı
 • 1 5- 19 Nisan 2019 – Marmara Üniversitesi MİTTO ile mevcut durum analizi, Özyeğin Üniversitesi ile mevcut durum analizi, YAY projesi kapsamında İmak Makine ve Ege Kimya firmaları ile görüşme, Mehmet Onurcan ve Doğan Taşkent ile strateji mentör eğitimleri koordinasyonu
 • 25 Temmuz 2019 - Taksim Hilton’da gerçekleşen, YAY Platformu Üst Düzey Yöneticiler Toplantısı, İstanbul
 • 12 Eylül 2019 - Marmara Üniversitesi Yay Platformu Strateji Toplantısı, İstanbul
 • 08 - 09 Ekim 2019 - YAY Platformu Sabancı Üniversitesi-SUNUM hazırlık strateji çalışmaları toplantısı, İstanbul
 • 10 Ekim 2019 - Marmara Üniversitesi Yay Platformu Strateji Toplantısı, İstanbul
 • 11 Ekim 2019 - YAY Platformu İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi strateji çalışmaları toplantısı

Ayrıca, ortak ve iştirakçi konumunda kurumların iç paydaşlarınca doldurulan Paydaş Anketleri sonucu, kurumsal yapı, bilinirlik & etkin iletişim, proje bazlı yetkinlik, sektörel ve kurumlar arası işbirliği, patent ve buluş ticarileştirme ve girişimcilik başlıklarında her bir kuruma özel paydaş beklenti raporları hazırlanmış ve kurumlarla paylaşılmıştır.

YAY Projesi somut çıktısı olarak, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi’nde Türkiye’de ilk örnek olarak bir IAYOSB Bilgi Aktarım Ofisi” kurgulanmış ve hayata geçirilmiştir.

Arayüz Kuruluşları Özdeğerlendirme Aracı; TTO’lar başta olamak üzere Arayüz kuruluşlarının yetkinliklerini değerlendirebilmeleri ve kapasite gelişimi çalışmaları için eksikliklerini belirlemelerine yardımcı olmak üzere “USİMP Arayüz Öz-Değerlendirme Aracı” ve “Mevcut Durum Analizi Aracı” olmak üzere iki farklı araç geliştirilmiş ve pilot olarak YAY Projesi kapsamında paydaşlara uygulanmıştır. Bu araçlar geliştirilerek inovasyon Karnesi gibi genel kullanıma açılacaktır.

 

ÜSİMP İnovasyon Karnesi Projesi: Firmaların Ar-Ge ve inovasyon yeteneklerini belirleyerek zayıf ve güçlü olduğu alanları tespit etmek amacı ile EÜ. EBİLTEM-TTO tarafından geliştirilen ve tüm kullanım hakları ÜSİMP’e devredilen bir öz değerlendirme çalışmasıdır. Firmalar, ortalama 20 dakikalık bir sürede verecekleri bilgilere dayanarak tamamlanan çalışma sonucunda firmalar Ar-Ge ve inovasyon konularındaki 24 parametrede “İnovasyon Karnesi” alabilmektedir. Bu karne, firmanın mevcut durumunu gösterdiği gibi  firmayı Türkiye’deki diğer firmalar ile karşılaştırabilmektedir.

İmalat sektöründeki işletmelerin Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon yetkinliklerini ölçmeye, işletme değer zinciri içindeki iyileştirilebilecek alanları tespit etmeye yarayan ÜSİMP İnovasyon Karnesinin 7/24 erişime açık Web tabanlı ve ÜSİMP üyeleri aracılığıyla İşletmelerin ücretsiz olarak kullanabildikleri bir öz değerlendirme bir aracıdır. 

 • İnovasyon Karnesi Geliştirme Çalışmaları

  • 15 Haziran 2016 - 15 Mayıs 2017: İzmir Ar-Ge ve İnovasyon Ekosistem Haritasının Oluşturulması: İZKA, EBİLTEM ve Ege Üniversitesi Yenilikçilik ve Girişimcilik bölümü tarafından hazırlanan raporda ÜSİMP İnovasyon Karnesi sistemi kullanılmıştır. 

  • Eylül 2016 - TİM İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi: Türkiye İhracatçı Birlikleri tarafından yürütülen İNNOSUİT projesi kapmasında ÜSİMP İnovasyon Karnesi kullanılmıştır.

  • 20 Temmuz 2016 - İnovasyon Karnesi Danışma ve Yönlendirme Komitesi Toplantısı, Ankara Sanayi Odası

  • 3 Şubat 2017 – TİM İnosuit değerlendirme toplantısı, İstanbul

  • 17 Şubat 2017 – İnovasyon karnesi değerlendirme toplantısı, İzmir

  • 25 Şubat 2017 – İnovasyon Karnesi Danışma ve Yönlendirme Kurulu, İstanbul: Sabancı Üniversitesi ev sahipliğinde, ÜSİMP İnovasyon karnesi iyileştirme eylemlerinin tartışıldığı ve danışma ve yönlendirme kurulu üyelerinin katıldığı bir toplantı

  • 19 Eylül 2017 –  İnovasyon Karnesi Geliştirme Toplantısı, İzmir

  • 19-20 Ocak 2018–  İnovasyon Karnesi Geliştirme Toplantısı, İzmir

  • 14 Ekim 2019 - ÜSİMP ile İstanbul Anadolu Yakası OSB arasında düzenlenen “ÜSİMP İnovasyon Karnesi Kullanım Sözleşmesi”, İstanbul.

 • İnovasyon Karnesi tanıtımı ve Eğitimleri: ÜSİMP İnovasyon Karnesi tanıtımı ve kullanımına yönelik bilgilendirme ve eğitimler düzenlenmiştir.

  • 22 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da TTGV ev sahipliğinde, 37 üye kurum ve  kuruluş temsilcisinin katılımı ile bir eğitim düzenlenmiştir.

  • 6 Kasım 2016 - İnovasyon Karnesi Eğitimi,  TTO çalışanlarına yönelik İstanbul, Harbiye Askeri Müze’de

  • 13 Ocak 2017, Teknopark İstanbul, İstanbul,

  • 31 Ocak 2017 – Selçuk TTO, Konya,

  • 31 Ocak 2017 – Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya

  • 31 Ocak 2017 – Konya INNOPARK TGB, Konya

  • 28 Temmuz 2017 – Marmara Üniversitesi MİTTO, İstanbul.

  • 27 Temmuz 2017 – Kocaeli TTO, Kocaeli

  • 22 Eylül 2017 –  İstanbul Üniversitesi TTO, İstanbul

  • 19 Ekim 2017 – KUSİ Grubu, İzmir

  • 14 Kasım 2017, “BSTB, İzmir KÜSİ Toplantısı”

  • 9 Aralık 2017 – ARGEMİP- Araştırma Merkezleri İşbirliği Platformu, İstanbul

  • 26 Aralık 2017:  OSTİM Küme koordinatörleri

  • 18 Ocak 2018 – Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, Ankara

  • 26 Nisan 2018 – KUSİ Çalışma Grubu, Eskişehir

  • 10 Ocak 2019 –MİTTO Üniversite Sanayi İş birliği ekibi ile SAHA İstanbul Kümelenmesine ÜSİMP İnovasyon Karnesini tanıtmış ve iş birliği başlangıcı yapılmıştır. Bu kapsamda 5 firma ziyaret edilerek ÜSİMP İnovasyon Karnesi anlatılmıştır.

  • 29 Mayıs 2019 – MİTTO ekibi ile İAYOSB Yönetimine ÜSİMP İnovasyon Karnesini tanıtmış ve  55 firmaya ÜSİMP İnovasyon Karnesi tanıtılmıştır.

  • 7 Haziran 2019 – Koç Üniversitesi Tech 516 ‘Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi” eğitiminin parçası olarak sunulmuş ve tatbik ettirilmiştir.

  • 02 Temmuz 2019 -  İmes Sanayi Sitesi, MARİMES Platformu çalışan personeline ve İMES Sanayi Sitesi bünyesinde bulunan 40 firmaya MİTTO ekibi ile İnovasyon karnesi tanıtımı yapılmıştır.

  • 02 Temmuz 2019 -  İAYOSB Bilgi Aktarım Ofisi personeline MİTTO ekibi ile İnovasyon karnesi kullanımı hakkında temel eğitim verilmiştir. 

  • 17 Ekim 2019 – Teknopark İstanbul, TGB’ler ile IP Temelli Akademik Girişimciler, İstanbul.

  • 18 Ekim 2019 - İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir.

  • 21 Ekim 2019 – Yay Platformu Paydaşlarına eğitim, İstanbul.

 • İnovasyon Karnesi Kullanımı:

  • 15 Haziran 2016 - 15 Mayıs 2017: İzmir Ar-Ge ve İnovasyon Ekosistem Haritasının Oluşturulması: İZKA, EBİLTEM ve Ege Üniversitesi Yenilikçilik ve Girişimcilik bölümü tarafından hazırlanan raporda ÜSİMP İnovasyon Karnesi sistemi kullanılmıştır. 

  • Ocak-Eylul 2017: TİM İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi,: Türkiye İhracatçı Birlikleri tarafından yürütülen İNNOSUİT projesi kapmasında ÜSİMP İnovasyon Karnesi kullanılmıştır.

  • 15 Kasım 2017: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile İnovasyon Karnesi kullanım  protokolü imzalanması

  • 26 Mart 2018: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim Sanayi Genel Müdürlüğü ile İnovasyon Karnesi'nin KÜSİ Platformu çalışmaları için kullanılmasına yönelik Protokol imzalanması

  • 04 Temmuz 2019 - SAHA İstanbul kümelenmesi içerisinde bulunan FEMSAN Elektrik Motorları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  • 25 Ocak 2019 - SAHA İstanbul kümelenmesi içerisinde bulunan İMAK Redüktor Varyatör San. Tic. A.Ş

  • 18 Kasım 2019, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile protokol imzalanması,

  • 14 Ekim 2019 - ÜSİMP ile İstanbul Anadolu Yakası OSB arasında “ÜSİMP İnovasyon Karnesi Kullanım Sözleşmesi” imzalanması.

  • Mayıs - Kasım 2109 - İMES Sanayi Sitesi bünyesinde bulunan ve 25 firmaya ÜSİMP İnovasyon Karnesi uygulatılmıştır.

  • Temmuz- Ağustos 2019 - İAYOSB Bilgi Aktarım Ofisi aracılığı ile 5 firmaya ÜSİMP İnovasyon Karnesi uygulatılmıştır.

    • KAYATEL Yaylılar İmalat San. Tic.Ltd.Şti.

    • ARHAN GRUP Talaşlı İmalat San. Ve Tic. A.Ş.

    • GÜRSAŞ Elektromekanik San. Ve Tic. A.Ş.

    • RELLA Gıda Sanayi Ve Tic.A.Ş.

    • COFLE TK Otomotiv Kontrol Sis. San. Ve Tic. A.Ş.

 

INNOPARK TTO TÜBİTAK 1601 Projesi İhtiyaç Analizi ve Stratejisi çalışması: INNOPARK TTO TÜBİTAK 1601 Projesi İhtiyaç Analizi ve Stratejisi çalışmasının USIMP İnovasyon Karnesi ve ek metodolojiler kullanılarak yapılması konusunda INNOPARK Yönetim Kurulu’na bilgi verilmiş ve teklif sunulmuştur.

 • 27 Şubat 2017INNOPARK ilk görüşme, Konya
 • 4 Mart 2017- INNOPARK teklif sunma toplantısı, Konya
 • 10 Mart 2017- Innopark Danışma Kurulu Toplantısı, Konya: İhalesini kazandığımız, INNOPARK TTO TÜBİTAK 1601 Projesi İhtiyaç Analizi ve Stratejisi çalışmasının ilk basamağı olan Danışma Kurulu görüşleri alınması ve faydalanıcıların belirlenmesi gündemli toplantı modere edilmiştir.
 • 18 Mart 2017 – Konya INNOPARK Inovasyon Karnesi Eğitimi, Konya: İhalesini kazandığımız, INNOPARK TTO TÜBİTAK 1601 Projesi Ihtiyaç Analizi ve Stratejisi çalışmasının ikinci basamağı olan Mentör Eğitimi 12 mentörün katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
 • Mart - Nisan 2017: InnoPark İhtiyaç Analizi Çalışması: Konya İnnoPark TTO tarafından düzenlenen TTO ihtiyaç analizi çalışmasında ÜSİMP İnovasyon Karnesi kullanılmıştır.
 • 5-7  Nisan 2017 - Konya INNOPARK  Odak Grup Toplantıları
 • 13 Nisan 2017 - Konya INNOPARK İnovasyon Karnesi Uygulaması ve Eğitimi
 • 18 Nisan 2017 - Konya INNOPARK  İşbirliği Toplantısı
 • 27 Nisan 2017 - Konya INNOPARK  Ortak Akıl Toplantısı
 • 2 Mayıs 2017 - INNOPARK TTO TÜBİTAK 1601 Projesi İhtiyaç Analizi ve Stratejisi Raporu teslimi
 • 6 Ekim 2017- INNOPARK TTO TÜBİTAK 1601 Projesi İhtiyaç Analizi ve Stratejisi çalışması Değerlendirmesi

 

Girişimci Üniversiteler Oluşturulmasında TTO’ların Rolü Projesi: ÜSİMP’in destekleyici kuruluş olarak yer aldığı proje, British Academy Newton Fund tarafından desteklenmiş ve EÜ. EBİLTEM-TTO ve Southampton Üniversitesi işbirliğinde 31 Eylül 2015- 1 Ekin 2017 tarihleri arasında yürütülmüştür. Proje kapsamında başta inovasyon ve girişimcilik olmak üzere çok sayıda seminer ve bilgi günü düzenlenmiştir. Ayrıca Türkiye’deki üniversitelere yönelik olarak Rektör, TTO Direktörü ve TTO uzmanı olmak üzere 3 değişik anket çalışması yapılmış ve veriler toplanmıştır.

 

Üniversitelerin Bölgesel Gelişime Etkileri ve Katkıları; Yeni Yöntemler ve Yaklaşımlar Projesi: TÜBİTAK 2223-D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Programı kapsamında, Birleşik Krallık'tan University of Lincoln, University of London, University of Southampton ve University of Edinbrough işbirlikleri ile bir başvuru yapılmıştır. Başvurulan proje TÜBİTAK tarafından desteklenmiş ve 16-17 Mart 2007 tarihinde İzmir’de iki günlük bir çalıştay düzenlenmiştir. İngiltere ve Türkiye’den toplam 71 araştırmacının katıldığı çalıştayda ayrıca Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” temalı öze bir oturum düzenleyerek yürüttüğü çalışmaların sonuçlarını paylaşmıştır.

 

“Biyoteknoloji Sektörünün Yapısı ve İnovasyon Kapasitesinin Belirlenmesi” projesi Çalışması: ÜSİMP İnovasyon Karnesi, kullanarak Türkiye’nin öncü sektörleri ile ilgili sektörel raporlar yazılması çalışması kapsamında pilot alan olarak Biyoteknoloji sektörü seçilmiş ve sektör firmalarına İnovasyon Karnesi doldurulma yazıları gönderilmiştir. Elde edilen veriler analiz edilerek rapor haline getirilecektir.