Bizi takip edin
Diller tr en

Projeler


ÜSİMP’in ulusal Teknoloji Transfer süreçlerinin standardizasyonu ve kapasite gelişimi gayretlerinin kurumsallaşmasına yönelik çalışmaları gönüllülük esasına göre ve birlikte öğrenme amacıyla ekosisteme faydalı projelere dönüşmektedir. Bu profeler aşağıda sıralanmıştır.             

 

Türkiye Üniversitelerinde FMH Farkındalığının Yaygınlaştırılması Projesi

Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından yürütülmekte olan de aktif olarak yer almıştır.

 

2 İzmir Kalkınma Ajansı İzmir Yenilik Stratejisi Projesi

İzmir’in Ar-Ge ve yenilikteki mevcut durumunu tespit etmek, bölgenin sahip olduğu potansiyel doğrultusunda yenilik ekosistemini geliştirecek amaç ve hedefleri tanımlamak ve teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma yükselmesini sağlamak amacıyla EBİLTEM ve TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü işbirliği ile 2012 yılında İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi hazırlanmıştır. Projede ÜSİMP İnovasyon Karnesi kullanılarak toplanan firma verileri analiz edilmiş, İzmir’de işletmelerin Ar-Ge ve yenilik açısından durumları değerlendirilmiştir.

 

3 Innopark TTO TÜBİTAK 1601 Projesi İhtiyaç Analizi ve Stratejisi Çalışması

INNOPARK TTO TÜBİTAK 1601 Projesi İhtiyaç Analizi ve Stratejisi çalışmasının USIMP İnovasyon Karnesi ve ek metodolojiler kullanılarak yapılması konusunda INNOPARK Yönetim Kurulu’na bilgi verilmiş ve teklif sunulmuştur.

 • 6 Ekim 2017- INNOPARK TTO TÜBİTAK 1601 Projesi İhtiyaç Analizi ve Stratejisi çalışması Değerlendirmesi
 • Mayıs 2017 - INNOPARK TTO TÜBİTAK 1601 Projesi İhtiyaç Analizi ve Stratejisi Raporu teslimi
 • 27 Nisan 2017 – Konya INNOPARK Ortak Akıl Toplantısı
 • 18 Nisan 2017 - Konya INNOPARK İşbirliği Toplantısı
 • 13 Nisan 2017 – Konya INNOPARK İnovasyon Karnesi Uygulaması ve Eğitimi
 • 5-7 Nisan 2017 - Konya INNOPARK Odak Grup Toplantıları
 • Mart - Nisan 2017: InnoPark İhtiyaç Analizi Çalışması: Konya İnnoPark TTO tarafından düzenlenen TTO ihtiyaç analizi çalışmasında ÜSİMP İnovasyon Karnesi kullanılmıştır.
 • 18 Mart 2017 – Konya INNOPARK Inovasyon Karnesi Eğitimi, Konya: İhalesini kazandığımız, INNOPARK TTO TÜBİTAK 1601 Projesi ihtiyaç Analizi ve Stratejisi çalışmasının ikinci basamağı olan Mentör Eğitimi 12 mentörün katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
 • 10 Mart 2017- Innopark Danışma Kurulu Toplantısı, Konya: İhalesini kazandığımız, INNOPARK TTO TÜBİTAK 1601 Projesi İhtiyaç Analizi ve Stratejisi çalışmasının ilk basamağı olan Danışma Kurulu görüşleri alınması ve faydalanıcıların belirlenmesi gündemli toplantı modere edilmiştir.
 • Mart 2017- INNOPARK teklif sunma toplantısı, Konya
 • 27 Şubat 2017 – INNOPARK ilk görüşme, Konya

 

4 Girişimci Üniversiteler Oluşturulmasında TTO’ların Rolü Projesi

ÜSİMP’in destekleyici kuruluş olarak yer aldığı proje, British Academy Newton Fund tarafından desteklenmiş ve EÜ. EBİLTEM-TTO ve Southampton Üniversitesi işbirliğinde 31 Eylül 2015- 1 Ekim 2017 tarihleri arasında yürütülmüştür. Proje kapsamında başta inovasyon ve girişimcilik olmak üzere çok sayıda seminer ve bilgi günü düzenlenmiştir. Ayrıca Türkiye’deki üniversitelere yönelik olarak Rektör, TTO Direktörü ve TTO uzmanı olmak üzere 3 değişik anket çalışması yapılmış ve veriler toplanmıştır.

 

5 Üniversitelerin Bölgesel Gelişime Etkileri ve Katkıları; Yeni Yöntemler ve Yaklaşımlar Projesi

TÜBİTAK 2223-D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Programı kapsamında, Birleşik Krallık'tan University of Lincoln, University of London, University of Southampton ve University of Edinbrough işbirlikleri ile bir başvuru yapılmıştır. Başvurulan proje TÜBİTAK tarafından desteklenmiş ve 16-17 Mart 2007 tarihinde İzmir’de iki günlük bir çalıştay düzenlenmiştir. İngiltere ve Türkiye’den toplam 71 araştırmacının katıldığı çalıştayda ayrıca Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” temalı öze bir oturum düzenleyerek yürüttüğü çalışmaların sonuçlarını paylaşmıştır.

 

6 Yenilikçi Arayüz Yapıları (YAY) Platformu Projesi

İstanbul Kalkınma Ajansı Destekli ve dokuz üyemizin yer aldığı 11 ortaklı projede koordinatör danışmanlığı görevini yürütmektedir. Proje 18 ay sürmüştür. Arayüz yapılarının kullanıcı odaklı yaklaşımlarla “ihtiyaca yönelik” hizmetler verebilmesi için kapasitelerinin ve yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik çok sayıda faaliyet yürütecektir ve proje sonrası sürdürülebilir bir birlikte öğrenme ortamına dönüşmesi beklenmektedir.

Bu kapsamda ÜSİMP, projenin birebir paydaşı olmamasına rağmen, 11 paydaşın ÜSİMP üyesi olmasından dolayı YAY projesi kapsamında 2018-2019 yılları arasında destek verilmiştir.

Yenilikçi Ara Yüz Yapıları (YAY) Platformu Projesi kapsamında; İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında USIMP tarafından kurgulanan ve USIMP Üyeleri ile yürütülmekte olan Proje, ÜSİMP’in ulusal Teknoloji Transfer süreçlerinin standardizasyonu kapasite gelişimi gayretlerinin kurumsallaşmasına hizmet etmiştir. ÜSİMP üyelerinden Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) yürütücülüğünde üyelerimiz Sabancı, Özyeğin, Okan, İstanbul Kültür ve İstanbul Arel üniversiteleriyle, İstanbul Teknopark, Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP), Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, SUNUM (Kalkınma Bakanlığı, İleri Araştırma Altyapısı), VSY Biotechnology ve Atabay İlaç Sanayi Ar-Ge Merkezlerortaklığı ve iştirakçiliği ile desteklenmektedir.

Projenin “gönüllülük esasıyla birlikte öğrenme amacı ile bir araya gelen paydaşlardan” oluşuyor olması ve “kullanıcı odaklı kapasite geliştirme” ilkesini benimsemiş olması gelecekte sürdürülebilir bir işbirliği ağı olarak yapılanmasına ve giderek genişlemesine imkan verecektir.

YAY Projesi kapsamındaki Çalıştaylar

 •  
 • 6 Şubat 2019 - Ulusal Paydaş Beklenti Çalıştayı: YAY Projesi kapsamında 33 kişinin katılımıyla Özyeğin Üniversitesi’nde gerçekleşen toplantıda ekosistemdeki paydaşların; ulusal düzlemde arayüz yapılarından beklentilerin belirlenmesi, öncelik alanlarının ve dar boğazların saptanması, beklenti atölyesi değerlendirmelerinin yapılması, çözüm adımlarının oluşturulması konuları tartışılmıştır.
 • 20 Şubat 2019 - Bölgesel Paydaş Beklenti Çalıştayı: 42 kişinin katılımıyla İstanbul Anadolu Yakası OSB’de gerçekleşen toplantıda; bölgesel düzlemde arayüz yapılarından beklentilerin belirlenmesi, öncelik alanlarının ve dar boğazların saptanması, paydaş anketlerinin sonuçlarının paylaşılması, çözüm adımlarının oluşturulması gündem maddeleri üzerine çalışma yürütülmüştür.
 • 28-29 Mart 2019 - Uluslararası Paydaş Beklenti Çalıştayı: 39 kişinin katılımıyla Marmara Üniversitesi’nde gerçekleşen toplantıda; uluslararası ekosistemlerde arayüz kurumlarının Ar-Ge ve inovasyon sistemine katkıları, küresel ölçekte arayüz yapılarından beklentiler, uluslarası alanda iyi örnekler / başarı hikayeleri gündem maddeleri değerlendirilmiştir. Çalıştayın uluslararası konukları; UCLB eski direktörü Cengiz Tarhan, University-Industry Liaison Office of the University of Liege CEO’su Michel Morant, King Abdullah Üniversitesi Innovation and Economic Development KAUST Başkan Vekili Kevin Cullen olmuştur.
 • 9-10 Mayıs 2019 - Uluslararası Eğilimler Çalıştayı: 32 kişinin katılımıyla “Arayüzlerde Etkinin Ölçülmesi ve Kapasite Arttırmaya Yönelik Araçların Geliştirilmesi” teması ile Sabancı Üniversitesi SUNUM’da gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda, performans ölçüm kriterlerinin ve arayüz yapıları için stratejik hedeflerin tanımlanması konuları tartışılmıştır. Çalıştayın uluslararası konukları; UCLB eski direktörü Cengiz Tarhan, University-Industry Liaison Office of the University of Liege CEO’su Michel Morant, IPI Singapore direktörü Dr. Sze Tiam Lin olmuştur.

YAY Projesi Etkinlikleri

 •  
 • 02 - 05 Nisan 2019 – Marmara Üniversitesi MİTTO strateji toplantısı
 • 1 5- 19 Nisan 2019 – Marmara Üniversitesi MİTTO ile mevcut durum analizi, Özyeğin Üniversitesi ile mevcut durum analizi, YAY projesi kapsamında İmak Makine ve Ege Kimya firmaları ile görüşme, Mehmet Onarcan ve Doğan Taşkent ile strateji mentör eğitimleri koordinasyonu
 • 25 Temmuz 2019 - Taksim Hilton’da gerçekleşen, YAY Platformu Üst Düzey Yöneticiler Toplantısı, İstanbul
 • 12 Eylül 2019 - Marmara Üniversitesi Yay Platformu Strateji Toplantısı, İstanbul
 • 08 - 09 Ekim 2019 - YAY Platformu Sabancı Üniversitesi-SUNUM hazırlık strateji çalışmaları toplantısı, İstanbul
 • 10 Ekim 2019 - Marmara Üniversitesi Yay Platformu Strateji Toplantısı, İstanbul
 • 11 Ekim 2019 - YAY Platformu İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi strateji çalışmaları toplantısı
 • 02 Ekim 2020- YAY Platformu Yaygınlaştırma toplantısı, on-line
 • 23 Ekim 2020- YAY Platformu Kapanış toplantısı, on-line

Anketler ve Özdeğerlendirme

Proje kapsamında, ortak ve iştirakçi konumunda kurumların iç paydaşlarınca doldurulan Paydaş Anketleri sonucu, kurumsal yapı, bilinirlik & etkin iletişim, proje bazlı yetkinlik, sektörel ve kurumlar arası işbirliği, patent ve buluş ticarileştirme ve girişimcilik başlıklarında her bir kuruma özel paydaş beklenti raporları hazırlanmış ve kurumlarla paylaşılmıştır.

TTO’lar başta olmak üzere Arayüz kuruluşlarının yetkinliklerini değerlendirebilmeleri ve kapasite gelişimi çalışmaları için eksikliklerini belirlemelerine yardımcı olmak üzere geliştirilmiş “ÜSİMP Arayüz Öz-Değerlendirme Aracı” ve “Mevcut Durum Analizi Aracı” pilot olarak YAY Projesi kapsamında paydaşlara uygulanmıştır.

YAY Projesi somut çıktısı olarak, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi’nde Türkiye’de ilk örnek olarak bir İAYOSB Bilgi Aktarım Ofisi” kurgulanmış ve hayata geçirilmiştir.

YAY Platformu İstanbul’da mevcut 15 yeni üyenin katılımı ile genişletme/sürdürebilirlik çalışmaları yürütülmüştür.

(Bahçeşehir Üniversitesi TTO, İstanbul Aydın Üniversitesi TTO, Kadir Has Üniversitesi TTO, Maltepe Üniversitesi TTO, Piri Reis Üniversitesi TTO, Yeditepe Üniversitesi TTO, Bilgi Üniversitesi TTO, Koç TTO, İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜNOVA, İstanbul Üniversitesi TTO, Medipol Üniversitesi TTO, Beykent Üniversitesi TTO, Acıbadem Üniversitesi TTO, Işık Üniversitesi TTO, İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa Proje ve Teknoloji Ofisi)

 

7 TÜBİTAK 1004 “Tümleşik İşlevsel Ölçeklenebilir Nanoyapılar ve Nanosistemler” Toplumsal Etki projesi

TÜBİTAK 1004 programı kapsamında 2021 yılında desteklenen “Tümleşik İşlevsel Ölçeklenebilir Nanoyapılar ve Nanosistemler” Toplumsal Etki projesi” SUNUM liderliğinde 24 kurum/kuruluş ve 106 araştırmacıyı bir araya getiren Ar-Ge ve Teknoloji İşbirliği Ağı (NANOSIS Platformu) kapsamında 5 farklı araştırma programında yer alan 15 projeden meydana gelmektedir. Projelerin ana çıktısı olan ana hedefi; nanomalzemelere dayanan minyatürleştirilebilir, kullanımı kolay, sağlam, endüstriyel süreçlere uygun, değişik hassasiyet seviyelerinde ve düşük maliyetli algılayıcılar geliştirmesidir.

 https://nanosisplatform.net/