Danışma Kurulu


ÜSİMP üyesi kuruluşların temsilcileri dışında olan ve üniversite-sanayi işbirliği, teknoloji transferi konularında önemli birikime sahip gerçek kişiler ÜSİMP Danışma Kurulu üyesi olabilirler. Bu birikime sahip kişiler Danışma Kuruluna üye olmak üzere Yürütme Kurulu tarafından davet edilirler.

Davet edilmesi düşünülen kişiler hakkında ÜSİMP Yürütme Kurulu Genel Kurula e-posta ile gerekli tanıtıcı bilgileri gönderir. ÜSİMP üyelerinin çoğunluğu olumsuz bir görüş belirtmediği takdirde “üyelik davet önerisi” Platform tarafından onaylanmış sayılarak gerekli işlemler Yürütme Kurulu tarafından yapılır.

 

ÜSİMP Danışma Kurulu Üyeleri