İnovasyon Yetkinlik


ÜSİMP İnovasyon Karnesi, uluslararası örneklerden de yararlanılarak ülkemizdeki firmaların Ar-Ge ve inovasyon konularında kendi kendilerini değerlendirebilecekleri, ilgili konulardaki toplam 24 parametre ile mevcut durumlarını görebilecekleri bir “inovasyon özdeğerlendirme” çalışmasıdır.

Bu çalışma firmaların inovasyon konusunda özdeğerlendirilmesi sonucunda oluşacak ve aşağıdaki parametreler ile firmalar hem kendi düzeylerini görebilecek, hem de diğer firmalar ile karşılaştırma imkanı bulacaktır.

 

Özellikler

  • ÜSİMP İnovasyon Karnesi’ne erişim web ortamında 7/24 mümkündür. Kayıt olmak, giriş izni almak, soruları yanıtlamak,… gibi işlemler haftanın her hangi bir gününün her hangi bir saatinde yapılabilir.
  • Anket sorularının yanıtlanmasında işletme yöneticileri bir uzman yardımına ihtiyaç duymazlar. Çünkü soruların hiç birisi uzmanlık gerektiren cevaplar istenmemektedir.
  • Toplam soru sayısı 121 olup her bir soruda 1 ile 7 arasında bir değerlendirme yapılması beklenir.
  • Soru sayısı çok görünmekle beraber tamamlanma süresi ortalama 30 dakika civarındadır.
  • Sorular cevaplandıktan hemen sonra işletmenin İnovasyon Karnesi sonuçları elektronik ortamda verileriyle birlikte grafik olarak sunulur.

 

Kimler Yararlanabilir

ÜSİMP İnovasyon Karnesi, İmalat sektöründe faaliyet gösteren üç yaşından büyük işletmeler için hazırlanmış bir özdeğerlendirme aracıdır. İşletme yönetiminin, danışman desteği olmaksızın, kendi başına işletmesinin ihtiyaç analizini yapabilmesini sağlar.

Yukarıda belirtilen koşullara uygun işletmeler ÜSİMP Üyesi kuruluşlar üzerinden ÜSİMP İnovasyon Karnesi’ni ücretsiz olarak kullanabilmektedirler. Bu nedenle, ÜSİMP İnovasyon Karnesi’nden yararlanmak isteyen işletmelerin kendilerine en yakın ÜSİMP üyesi kuruluşlar ile temas etmeleri önerilir. Herhangi bir ÜSİMP üyesi üzerinden gelmeyen başvurular ÜSİMP Yönetimi tarafından coğrafi olarak en yakın ÜSİMP üyesi Teknoloji Transfer Ofisine yönlendirilecektir.

 

Değerlendirme

Her bir işletmenin faaliyet alanına uygun bir değer zinciri yönettiği dikkate alınarak zincirin halkalarının etkinliğini ölçebilecek ana parametreler belirlenmiştir. Cevap istenen 121 sorunun her birisi bu ana parametrelerle ilişkilendirilmektedir.

 

Gizliliğin Korunması

ÜSİMP İnovasyon Karnesi yolu ile elde edilen bilgiler işletme ismi verilerek hiçbir şekilde ikinci bir kişi ve kuruluş ile paylaşılmayacaktır. Böyle bir durumun doğmaması için ÜSİMP Yönetimi her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

ÜSİMP İnovasyon Karnesi'ne http://usimpinovasyonkarnesi.com.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.