Bizi takip edin
Diller tr en

ÜSİMP Kapasite Geliştirme Eğitimleri


ÜSİMP tarafından "Ekosistemin Kapasitesinin Geliştirilmesi" kapsamında eğitimler planlanmaktadır. Ekosistemin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin tespit edilmesi ve talebe göre planlanması amaçlanmaktadır. Eğitimlerin konu, içerik ve eğitmen bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Lütfen ihtiyaç duyduğunuz ve katılmak istediğiniz eğitimleri buraya tıklayarak belirtiniz.

Not: Eğitimler ücretlidir.

Proje Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve Yenilik Kavramları ve Ölçümü

Teknoloji Değerlendirmesi (Technology Assessment)

Devlet Ar-Ge ve İnovasyon Sürecini Nasıl Destekler?

EĞİTMEN: İhsan GERÇELMAN, PMP

Prof. Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU, PMP, RTTP, PSMI

(Süre: 5 gün)

Evrensel proje yönetimi kültürünün anlaşılıp özümsenmesi için proje yönetimi bilgi birikimi ayrıntılı olarak tanıtılır ve her katılımcı:

 • Portföy yönetimiyle stratejik hedefler ve proje yönetiminin ilişkisini ve önemini görür,
 • PMI tarafından yayımlanan proje yönetimi bilgi birikimini ve terminolojisini ayrıntılı olarak tanır,
 • Öngörücü, çevik (Agile) ve hibrit proje yönetimi yaklaşımlarını tanıyıp anlayarak uygun proje yönetimi yaklaşımını nasıl seçeceğini görür,
 • Süreç gruplarını ve ayrıntılarını tanır,
 • Riskleri ve karşılaşılan sorunları nasıl ele alacağını tanır,
 • Proje yöneticisinin sergilemesi gereken yetkinlik ve becerileri tanır,
 • Uygulama çalışmasında bir projeyi planlar.
 • Ar-Ge ve inovasyon tabanlı kamu projeleri (TÜBİTAK), Avrupa Birliği projeleri, sanayi kontratlı projeler ve kurum destekli iç projelerin başvuru, kabul, yürütme ve kapanış süreçlerini ayrıntılı olarak tanır.

EĞİTMEN: Prof. Dr. İbrahim Semih AKÇOMAK

(Süre: 6 saat x 2 gün)

Bilgi, Ar-Ge, inovasyon, teknoloji: kavramlar

 • Kavramların tanımları. Bilgi, Malümat, Ar-Ge, Teknoloji, İnovasyon
 • OECD Kılavuzları (Frascati, Oslo)
 • Kavramları örneklerle açıklamak

İnovasyon ölçüm

 • İnovasyonu ölçmek için temel göstergeler
 • İnovasyonu ölçmek için anket yöntemi. İnovasyon Anketleri
 • İnovasyonu ölçmek için geleneksel yöntemlerin dışına çıkılabilir mi?

EĞİTMEN: Dr. Öğr. Üyesi Arsev Umur AYDINOĞLU

(Süre: 6 saat x 2 gün)

Teknoloji Değerlendirmesi (TA), teknoloji ve toplum arasındaki arayüzdeki sorunlara bilimsel ve toplumsal bir yanıt oluşturur. TA, bilgi üretimi, bu bilginin toplumsal bir bakış açısıyla değerlendirilmesi ve toplum ve siyasetle ilişkisinin birleşimi ile karakterize edilir. Sorumlu Araştırma ve Yenilik (RRI), mevcut ve potansiyel toplumsal ve çevresel etkileri dikkate alan bilimsel araştırma ve teknolojik geliştirme sürecidir. Katılımcılar, TA & RRI kavramlarını, ilgili paydaşları ve farklı teknolojilerin geliştirilmesine nasıl uygulandığını anlayacaklardır.

EĞİTMEN: Prof. Dr. İbrahim Semih AKÇOMAK

(Süre: 6 saat x 2 gün)

Bilim, teknoloji ve inovasyon politikasına giriş

 • Politika amacı – politika aracı farkı
 • Türkiye’de bilim ve teknoloji politikası
 • Kamu politikası ve özel sektör stratejisi arasındaki fark
 • Misyon-odaklı politikalar

Kamu Desteklerinin Etki Değerlendirmesi: Kavramlar-Amaçlar-Yöntemler

İş Deneyi  (Business Experimentation)

Tasarım Odaklı Düşünme-Kavramlar

Dijital Dönüşüm

EĞİTMEN: Prof. Dr. Mehmet Teoman Pamukçu

(Süre: 6 saat x 2 gün)

Kamu kesimi ekonomik aktörlere (bireyler, hane halkı ve girişimler) çok farklı alanlarda destekler sağlamaktadır. Bu destekler; projeler, programlar veya politika paketleri aracılığıyla hayata geçirilmektedir. Desteklerin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı ve etkilerinin ölçülmesi önemlidir zira (i) hedeflenen etki gerçekleşmediği takdirde destek sonlandırılabilir veya tasarımı değiştirilebilir (ii) beklenen etkinin gerçekleştiği durumlarda söz konusu destek yaygınlaştırılabilir (iii) etkin bir destek kamunun hesap verebilirliğine olumlu etki yapabilir ve başka alanlarda meşruluğunu artırabilir. Bu eğitimde kamu desteklerinin etki değerlendirilmesi farklı boyutlarıyla ele alınacaktır.

EĞİTMEN: Dr. Öğr. Üyesi Arsev Umur AYDINOĞLU

(Süre: 6 saat x 2 gün)

Bir iş deneyi, yapılandırılmış bir "test-et-ve-öğren" yaklaşımı kullanılarak farklı stratejilerin, tasarımların ve yapılandırmaların test edildiği bir süreçtir. İş deneyleri ve devrimci fikirlerin test edilmesi genellikle inovasyon yaratmak için gereklidir. Katılımcılar, altı aşamalı iş deneyi kanvası ile çalışarak fikirlerinin geçerliliğini test etmeyi öğreneceklerdir. Adımlar: Öngörü, hipotez, deney tasarımı, ara dönüm değerlendirme, sonuçlar, sonraki adımlar.

EĞİTMEN: Dr. Öğr. Üyesi Arsev Umur AYDINOĞLU

(Süre: 6 saat x 2 gün)

Tasarım odaklı düşünme

 • Düşünme biçimleri
 • Cüzdan egzersizi

Tasarım odaklı düşünce 1

 • Anlama
 • Gözlem
 • Sentez

Tasarım odaklı düşünce 2

 • Fikir üretme
 • Ön modelleme
 • Test & Geri Besleme

EĞİTMEN: Prof. Dr. Erkan ERDİL

(Süre: 6 saat x 2 gün)

Sanayi Devrimleri ve Teknolojik-Ekonomik Paradigmalar

 • Dijital dönüşüm kavramsal çerçevesi
 • Dijital dönüşüm bileşenleri arasındaki ilişkiler

Akıllı üretim sistemlerinin mevcut sistemlerle karşılaştırılması

 • Akıllı üretim ekosistemi
 • Dijital dönüşüm uygulama alanları ve ülke politikaları

Dijital dönüşümde kurumsal strateji geliştirilmesi

 • Dijital dönüşüme hazırlığın ölçümü
 • Dijital dönüşümün sektörler ve disiplinler arası boyutu
 • Dijital dönüşümün organizasyon yapısına etkileri

 

EĞİTMENLERİMİZ

İhsan Gerçelman

İhsan GERÇELMAN, PMP

Özgeçmiş:

2014 Yılından beri kurumlara proje yönetimi eğitim ve danışmanlığı ile stratejik hedeflerine verimlilikle ulaşmaları için destek veren İhsan Gerçelman kişilere de proje yönetimi alanındaki performanslarını artırmaları için eğitim ve iş odaklı koçluk ile katkı sağlıyor. 1990-1996 Yıllarında IBM AS/400 Çözüm Ortağı bünyesinde çeşitli sektörler için yürütülen projelerde görev aldı ve liderlik yaptı. Bu dönemde şirket bünyesinde, müşterilerde ve IBM Türk’de çeşitli teknik ve uygulama eğitimleri verdi. 1996-2002 Yıllarında İktisat Bankası Bilgi Teknolojileri Bölümünde Elektronik Bankacılık, İktisat Direkt İnternet Şubesi, Telefon ve WAP Bankacılığı projelerinde proje yöneticiliği yaptı. 2002-2010 Yılında kendi şirketini kuran Gerçelman Türkiye’nin internet üzerindeki ilk görsel stok ajansı projesini gerçekleştirdi. 2004-2014 Yılları arasında bir Alman şirketinde Bilgi Teknolojileri ve Lojistik Direktörü olarak birçok proje gerçekleştirdi. Proje Yönetim Ofisi Direktörü olarak Proje Yönetim Ofisi kuruluşu çalışmalarını yürüttü.

ahu uncuoğlu

Prof. Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU

Özgeçmiş:

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümünde görev yapmakta olan Ahu Altınkut Uncuoğlu tarımsal biyoteknoloji alanında akademik faaliyetlerini sürdürmekte ve Marmara Üniversitesi Üniversite-Sanayi İş Birliği Geliştirme Uyg. ve Araş. Merkezi’nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 1996-2011 yılları arasında TÜBİTAK MAM, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nde görev yapmıştır. 2011 yılında Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisinin kurulumunda yer almış, 2016-2021 döneminde TTO Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Ahu Uncuoğlu TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye desteğiyle kurulan, biyoteknolojik yöntemlerle saf tohum eldesine yönünde hizmet sağlayan TarLab Biyoteknoloji Şirketi’nin kurucu ortakları arasındadır. RTTP, PMP ve Scrum Master Profesyoneli sertifikalarına sahip olan Ahu UNCUOĞLU TÜBİTAK Girişimcilik Destek Grubunda Grup Yürütme Kurul üyesi olarak görev yapmaktadır. ATTP (Alliance of Technology Transfer Professionals - Teknoloji Transfer Profesyonelleri Birliği)’de RTTP kurs değerlendirme komite üyesi olarak yer almaktadır.

semih akçomak

Prof. Dr. İbrahim Semih AKÇOMAK

Özgeçmiş:

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimin ODTÜ İktisat bölümünde tamamlayan Dr. İbrahim Semih Akçomak, doktora çalışmasını sosyal sermaye, yenilik ve ekonomik büyüme üzerine 2009 yılında Maastricht Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra Hollanda Planlama Teşkilatı’nda (Centraal PlanBureau) Uluslararası İktisat bölümünde iki yıl süreyle görev yapmıştır. 2012 yılından itibaren ODTÜ, Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları ABD’de öğretim üyesi olarak görev yapan Akçomak’ın Economic Journal, European Economic Review ve Regional Science and Urban Economics gibi akademik dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. AB Çerçeve Programları projeleri başta olmak üzere uluslararası ve ulusal pek çok projede görev almış; 20'den fazla SSCI dergisinin hakemliğini yapmıştır. Akçomak aynı zamanda Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi (TEKPOL) müdürlüğü görevini yürütmektedir. Akçomak, 2014-2018 yılları arasında Uluslararası Schumpeter Cemiyeti’nde (International Schumpeter Society) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Çalışma alanında Türkçe yazın oluşturma konusunda önemli bir yeri olan Bilim, Teknoloji, Yenilik: Kavramlar, Kuramlar ve Politika başlıklı kitabın derleyenleri arasındadır.

arsev umur aydınoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Arsev Umur AYDINOĞLU

Özgeçmiş:

Arsev Umur Aydınoğlu interdisipliner bir sosyal bilimcidir. Doktora çalışmasını 2011’de Tennessee Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, ABD’de Güney Karolina Üniversitesi’nde ve NASA’da çalışmış, Japonya’da ELSI’de araştırmalar yapmıştır. Araştırma konusu interdisipliner araştırma işbirlikleri olmakla birlikte; sanal takımlar, araştırma verileri yönetimi, astrobiyoloji, hayatın kökleri, karmaşık adaptif sistemler teorisi; değerlendirme çalışmaları, tasarım odaklı düşünce, bilim ve teknoloji çalışmaları ve bilim iletişimi gibi konularda yayın yapmıştır. Türkiye Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Ağı kurucu üyelerinden biri ve Blue Marble Space Institute of Science’ın üyelerindendir.

mehmet teoman pamukçu

Prof. Dr. Mehmet Teoman PAMUKCU

Özgeçmiş:

1989 yılında Université libre de Bruxelles (Belçika) İktisat bölümünden mezun oldu. Aynı üniversiteden ekonometri alanında yüksek lisans derecesini ve iktisat doktoru ünvanını aldı. 2006 yılında ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilim Dalı’na öğretim üyesi olarak katıldı. Halen aynı birimde görev yapan Pamukçu, Anabilim Dalı Başkanlığını da yürütmektedir. Pamukçu’nun sanayi dinamikleri, teknoloji/yenilik iktisadı ve politikaları ile gelişme iktisadı alanlarında uluslararası kongre ve toplantılarda sunulmuş bildirileri ile ulusal/uluslararası bilimsel makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

erkan erdil

Prof. Dr. Erkan ERDİL

Özgeçmiş:

Erkan Erdil (Ankara, 1968) Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden lisans derecesini aldı. Yüksek Lisans eğitimini ODTÜ İktisat Bölümü’nde tamamladı. Doktora derecelerini ise Maastricht Üniversitesi ve ODTÜ İktisat Bölümlerinden aldı. 1997 yılında öğretim görevlisi, 2001 yılında yardımcı doçent, 2005 yılında ise doçent olarak ODTÜ İktisat Bölümü’nde çalıştı. 2011 yılından beri aynı bölümde profesör unvanıyla çalışmaktadır. Bu dönemde iki kez İktisat Bölümü başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 2002-2017 yılları arasında Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi (ODTÜ-TEKPOL) müdürlüğü ve 2002-2014 yılları arasında da Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları EABD başkanlığı görevlerini sürdürmüştür. AB 7. Çerçeve Programı, Araştırma Potansiyeli ve Bilgi Bölgeleri program komitesinde 2007-2013 arasında ulusal delege olarak görev yapmıştır. 2013-2017 GLOBELICS (The global network for the economics of learning, innovation, and competence building systems) adlı küresel kuruluşun Bilim Kurulu’nda görev yapmıştır. 2018-2021 yılları arasında ISS (International Schumpeter Society) Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmüştür. İlgi alanları teknoloji iktisadı, emek iktisadı, bilgi ekonomisi ve belirsizlik, ve uygulamalı ekonometridir. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde çalışmaları yayınlanmıştır, Türkçe ve İngilizce dillerinde kitapları bulunmaktadır.