Çalıştay ve Sempozyumlar


ÜSİMP çalışma ilkeleri kapsamında Türkiye’de Üniversite – Sanayi işbirliğinin yaygınlaşması ve kurumsallaşması ana misyonu doğrultusunda üye kuruluşlarının desteği ve ev sahipliğinde farklı çalıştay ve seminerler de düzenleyerek ulusal Ar-Ge ve yenilik sisteminin sorunlarına dikkat çekerek tartışmaya açmakta ve gündem oluşturmaya çalışmaktadır.

 

 Etkinlik detayları için lütfen başlık üzerine tıklayınız.

YAY Projesi Kapsamında yapılan Toplantılar

  • 17 - 28 Aralık 2018 - Arama Toplantıları
  • 09 - 25 Ekim 2019 - Strateji Toplantıları

1 Ağustos 2019 - Ar-Ge Inovasyon Ekosisteminde Yeni Bir Oyuncu: 6550 Sayılı Kanun Kapsamındaki Araştırma Alt Yapıları

9-10 Mayıs 2019 - Uluslararası Eğilimler Çalıştayı

28-29 Mart 2019 - Uluslararası Paydaş Beklenti Çalıştayı

20 Şubat 2019 - Bölgesel Paydaş Beklenti Çalıştayı

6 Şubat 2019 - Ulusal Paydaş Beklenti Çalıştayı

3-4 Eylül 2018 – RTTP Eğitimleri düzenleme

8 Ağustos 2018 – ÜSİMP Uzman Havuzu ve Hizmetlerin Genişletilmesi

3 Mayıs 2018 Mentörlük Çalıştayı

16 Mart 2018 – Uzman Havuzu Toplantısı

14 Kasım 2017- KÜSİ İzmir Pilot uygulama Toplantısı

12 Ekim 2017 - Türkı̇ye Teknolojı̇ Pazarında Tı̇carı̇ Fırsatlar

28 Eylül 2017 - ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı’2017 Tanıtım Toplantısı

12 Haziran 2017  - ’Sınai Mülkiyet Kanunu Sonrası Değişiklikler, Deneyim ve Çözüm Paylaşım Toplantısı’’

4 Nisan 2017 - Sağlık Teknolojileri Ekosistem Çalıştayı

16-17 Mart 2017 - Üniversitelerin Bölgesel Gelişime Etkileri ve Katkıları; Yeni Yöntemler ve Yaklaşımlar Çalıştayı

19 Ekim 2016 Fikri Mülkiyet Haklarının Ticarileştirilmesi Çalıştayı

12 Ekim 2016 Türkiye Teknoloji Pazarında Ticari Fırsatlar

17 Haziran 2016 Regıstered Technology Transfer Professıonals ( RTTP ) Başvuru Süreçleri Çalıştayı

31 Mart 2016 Regıstered Technology Transfer Professıonals ( RTTP )_ Tanıtım ve Başvuru Süreçleri Çalıştayı

16-17 Mart 2016 ASTP-Proton NAAC (National Associations Advisory Committee ) Çalıştayı

28 Ocak 2016 Türkiye' de Mentörlük Mekanizması ve Uygulaması Çalıştayı II

5 Kasım 2015 Mentörlük Mekanizması Çalıştayı

1 Ekim 2015 ÜSİMP İnovasyon Karnesi Tanıtım Toplantısı

21 – 22 Mayıs 2015 ASTP Proton 2015 Annual Conference 

4 Mart 2014 Ar-Ge Merkezleri Performans Değerlendirmesi Zirvesi ve Teknoloji Transferi Ofisleri ile İşbirliği Çalıştayı

21 Şubat 2014 Teknoloji Transfer Ofislerinin Uluslararasılaşmasında Avrupa İşletmeler Ağı Çalıştayı 

1 Kasım 2013 Ülkemiz Sanayinin Teknoloji Transferi Süreçlerinden Beklentileri Çalıştayı

25-26 Temmuz 2013 1513 TTO Başvuru Deneyimleri Paylaşım Çalıştayı

22 Mart 2013 Fikri Mülkiyet Yönetim Süreçleri- Laboratuvardan Pazara Uzanan Süreç Çalıştayı

9-10 Ocak 2013 Üniversite Sanayi İşbirliği – Başarılı Uygulamalar Çalıştayı

17-18 Ekim 2012 Akdeniz Avrupası’nda Teknoloji Transferi Çalıştayı

10 Ekim 2012 TTO Semineri

27 Nisan 2012 ÜSİ Zirvesi

10-11 Nisan 2012 Ar-Ge Merkezleri Sempozyumu

27-28-29 Şubat 2012 Arayüz Modeli Çalıştayları

6 Mart 2010 Ar-Ge Destek Mekanizmaları Çalıştayı

5 Mart 2010 Ulusal Arayüz Programı Çalıştayı

5 Şubat 2009 Türkiye’ de Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulamaları Paneli

12 Eylül 2008 Bilgi Paylaşım Toplantısı