Ağ Etkinlikleri


Ulusal Teknoloji Transfer Ağı Etkinlikleri

 • TTO Ağı VI. Paylaşım Toplantısı: 21 Temmuz 2016 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ev sahipliğinde gerçekleşmiştir. Ankara Hacettepe TTO ev sahipliğinde yapılmıştır. Ülkemizde teknoloji transferi faaliyetlerinin genişlemesi ve yaygınlaşması ile bilirlikte TTO Ağı çalışmalarının bir sonucu olarak 2017 yılında Teknoloji Transferi Profesyonelleri Derneği (TTP) kurulmuştur. Tamamen bireysel üyelik sistemine dayalı olarak çalışan Derneğin amacı ülkemizde teknoloji transferi mesleğini yürüten uzmanların bir mesleki örgüt şeklinde dayanışması ve ekosistemin gelişmesine ve yeni uzmanların yetiştirilmesine katkı vermektir. TTO Ağı Koordinatörü olarak Doç. Dr. Serdal Temel (Ege Üniversitesi,) görevlendirilmiş olup gelecek dönem etkinlikler TTP Derneği ile işbirliğinde koordine edilmektedir.

 Toplantı Tutanağı

 • TTO Ağı V. Paylaşım Toplantısı: 11 Temmuz 2014 Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmıştır.
 • TTO Ağı IV. Paylaşım Toplantısı: 21 Mayıs 2014 tarihinde Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde “TTO Ağı IV. Toplantısı” farklı bir formatta katılımcılığı ve etkileşimi sağlayacak bir gündemle TTO Zirvesi olarak yapılmıştır.
 • TTO Ağı III. Paylaşım Toplantısı: 8 Mart 2014 tarihinde Atılım Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmıştır.
 • TTO Ağı II. Paylaşım Toplantısı: Projede yaşanabilecek finansal zorlukların tartışılması, destek almış TTO’ ların ortaklaşa düzenleyebileceği çalışmalar ve proje içinde bulunan “Performans Göstergeleri” nin tüm TTO’ lar için aynı anlama sahip olabilmesi adına tanımların güncellenmesi için 9 Mayıs 2013 tarihinde Düzce Üniversitesi’nde ikinci toplantı gerçekleştirilmiştir.
 • TTO Ağı I. Paylaşım Toplantısı: TÜBİTAK 1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen ve ÜSİMP üyesi olan 10 üniversite temsilcisinin davet edildiği bu etkinlik 26 Nisan 2013 tarihinde İstanbul Sanayi Odası’nda gerçekleştirilmiştir. 9 desteklenmiş TTO’dan 16 temsilcinin katıldığı toplantıda TTO’ların ortak sorunları, ihtiyaçları, geleceğe dönük faaliyetler, çalışma programları, fikir alışverişi ve ortak paydada çalışarak daha büyük bir etki yaratma olasılıkları tartışılmış ve TTO Ağı olarak ortak ihtiyaçlara yönelik çalışmalar planlamak üzere bir komisyon oluşturulmuştur.

 

Girişimcilik ve Kuluçkalık Ağı Etkinlikleri

TÜBİTAK 1513 TTO Programının ilanı ve iş modüllerinin birisinin “Girişimcilik” olarak belirlenmiş olması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından uygulanan Teknogirişim Destek Programı, Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi Sıralaması ve farklı kurum ve kuruluşların girişimcilik konusundaki eğitimleri ve yarışmaları, TÜBİTAK’ın Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Program Desteği, Girişim Sermayesi Destekleme Programı, Güdümlü Teknogirişim Programı ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi gibi yeni programlar bu alandaki çalışmalara farklı bir boyut kazandırmıştır. Bu kapsamda 4 Temmuz 2014'de Gazi Teknokent evsahipliğinde “Girişimcilik Ağı Toplantısı” yapılmıştır.

 

Ulusal Mentörlük İnsiyatifi

Ülkemizdeki Mentörlük süreçlerinin ve hizmetlerinin standardizasyonu ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik ortak akıl oluşturulması için 6 mentör uygulayıcı kuruluş katkısı ile bir Ulusal Mentör Ağı girişimi başlatılmıştır.  Ulusal İş Mentörlüğü İnsiaytifi 2017 yılı içinde beş kez toplanmış ve 4 deklarasyon yayınlamıştır.

 • 17-19 Kasım 2017 - SmartsUnited, Antalya (İş Mentorluğu Süreçleri ve Etik Değerler Ortak Bildiri’leri hazırlanmış ve imzalanmıştır.)
 • 18 Eylül  2017 - EBİLTEM, Izmir (Mentörlük İlkeleri tartışılmıştır.)
 • 7 Ağustos 2017 - İTUNOVA, İstanbul (İş Mentorluğu Ulusal İnisiyatifi Ortak Bildiri si imzalanmıştır.)
 • 22 Haziran 2017 - ODTÜ, Ankara (Mentörlük Tanımları ve Süreçleri tartışılmıştır.)
 • 16 Şubat 2017 - Mentör Ağı Toplantısı, Izmir: Ülkemizdeki Mentörlük süreçlerinin ve hizmetlerinin standardizasyonu ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik ortak akıl oluşturulması için bir Ulusal Mentör Ağı girişimi başlatılmış ve ikinci toplantısını 6 mentör uygulayıcı kuruluş katkısı ile gerçekleştirmiştir.
 • 15 Aralık 2016 - Mentör Ağı Toplantısı, Ankara: Ülkemizdeki Mentörlük süreçlerinin ve hizmetlerinin standardizasyonu ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik ortak akıl oluşturulması için bir Ulusal Mentör Ağı girişimi başlatılmış ve ilk toplantısını 6 mentör uygulayıcı kuruluş katkısı ile gerçekleştirmiştir.