Çalıştay ve Sempozyumlar


ÜSİMP çalışma ilkeleri kapsamında Türkiye’de Üniversite – Sanayi işbirliğinin yaygınlaşması ve kurumsallaşması ana misyonu doğrultusunda üye kuruluşlarının desteği ve ev sahipliğinde farklı çalıştay ve seminerler de düzenleyerek ulusal Ar-Ge ve yenilik sisteminin sorunlarına dikkat çekerek tartışmaya açmakta ve gündem oluşturmaya çalışmaktadır.

 

 Etkinlik detayları için lütfen başlık üzerine tıklayınız.

18 Şubat 2021 - TÜBİTAK Ulusal Destek Programları (1702 ve 1707 Çağrıları) Bilgilendirme Toplantısı

05 Haziran 2020 - Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı

04 Haziran 2020 - Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı

30 Nisan - 1 Mayıs 2020 - Teknoloji Ticarileştirme Ulusal Ekosisteminin Değerlendirilmesi

YAY Projesi Kapsamında yapılan Toplantılar

  • 17 - 28 Aralık 2018 - Arama Toplantıları
  • 09 - 25 Ekim 2019 - Strateji Toplantıları

1 Ağustos 2019 - Ar-Ge Inovasyon Ekosisteminde Yeni Bir Oyuncu: 6550 Sayılı Kanun Kapsamındaki Araştırma Alt Yapıları

9-10 Mayıs 2019 - Uluslararası Eğilimler Çalıştayı

28-29 Mart 2019 - Uluslararası Paydaş Beklenti Çalıştayı

20 Şubat 2019 - Bölgesel Paydaş Beklenti Çalıştayı

6 Şubat 2019 - Ulusal Paydaş Beklenti Çalıştayı

3-4 Eylül 2018 – RTTP Eğitimleri düzenleme

8 Ağustos 2018 – ÜSİMP Uzman Havuzu ve Hizmetlerin Genişletilmesi

3 Mayıs 2018 Mentörlük Çalıştayı

16 Mart 2018 – Uzman Havuzu Toplantısı

14 Kasım 2017- KÜSİ İzmir Pilot uygulama Toplantısı

12 Ekim 2017 - Türkı̇ye Teknolojı̇ Pazarında Tı̇carı̇ Fırsatlar

28 Eylül 2017 - ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı’2017 Tanıtım Toplantısı

12 Haziran 2017  - ’Sınai Mülkiyet Kanunu Sonrası Değişiklikler, Deneyim ve Çözüm Paylaşım Toplantısı’’

4 Nisan 2017 - Sağlık Teknolojileri Ekosistem Çalıştayı

16-17 Mart 2017 - Üniversitelerin Bölgesel Gelişime Etkileri ve Katkıları; Yeni Yöntemler ve Yaklaşımlar Çalıştayı

11-12 Mart 2017 - Sağlıkta Ulusal Stratejik Hedefler Kapsamında Ekosistemi Anlama Çalıştayı

15 Kasım 2016 - ARGEMİP Toplantısı

19 Ekim 2016 Fikri Mülkiyet Haklarının Ticarileştirilmesi Çalıştayı

12 Ekim 2016 Türkiye Teknoloji Pazarında Ticari Fırsatlar

22 Eylül 2016 Türkiye’de Yerleşik Yabancı Misyon Temsilciliklerinin Yetkilileriyle ÜSİMP Patent Fuarı II Bilgilendirme Toplantısı

19 Temmuz 2016 - Patent Yasası ve FMH Uygulamaları Komisyon Toplantısı, Ankara Sanayi Odası

17 Haziran 2016 Registered Technology Transfer Professıonals (RTTP) Başvuru Süreçleri Çalıştayı

31 Mayıs 2016 - Patent Fuarı 2. Koordinasyon Toplantısı

31 Mart 2016 Regıstered Technology Transfer Professıonals (RTTP) Tanıtım ve Başvuru Süreçleri Çalıştayı

31 Mart 2016 Patent Fuarı 1. Koordinasyon Toplantısı

16-17 Mart 2016 ASTP-Proton NAAC (National Associations Advisory Committee) Çalıştayı

28 Ocak 2016 Türkiye' de Mentörlük Mekanizması ve Uygulaması Çalıştayı II

5 Kasım 2015 Mentörlük Mekanizması Çalıştayı

1 Ekim 2015 ÜSİMP İnovasyon Karnesi Tanıtım Toplantısı

21 – 22 Mayıs 2015 ASTP Proton 2015 Annual Conference 

4 Mart 2014 Ar-Ge Merkezleri Performans Değerlendirmesi Zirvesi ve Teknoloji Transferi Ofisleri ile İşbirliği Çalıştayı

21 Şubat 2014 Teknoloji Transfer Ofislerinin Uluslararasılaşmasında Avrupa İşletmeler Ağı Çalıştayı 

1 Kasım 2013 Ülkemiz Sanayinin Teknoloji Transferi Süreçlerinden Beklentileri Çalıştayı

25-26 Temmuz 2013 1513 TTO Başvuru Deneyimleri Paylaşım Çalıştayı

22 Mart 2013 Fikri Mülkiyet Yönetim Süreçleri- Laboratuvardan Pazara Uzanan Süreç Çalıştayı

9-10 Ocak 2013 Üniversite Sanayi İşbirliği – Başarılı Uygulamalar Çalıştayı

17-18 Ekim 2012 Akdeniz Avrupası’nda Teknoloji Transferi Çalıştayı

10 Ekim 2012 TTO Semineri

27 Nisan 2012 ÜSİ Zirvesi

10-11 Nisan 2012 Ar-Ge Merkezleri Sempozyumu

27-28-29 Şubat 2012 Arayüz Modeli Çalıştayları

6 Mart 2010 Ar-Ge Destek Mekanizmaları Çalıştayı

5 Mart 2010 Ulusal Arayüz Programı Çalıştayı

7-8 Mayıs 2009 ÜSİMP Üniversite Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı

5 Şubat 2009 Türkiye’ de Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulamaları Paneli

12 Eylül 2008 Bilgi Paylaşım Toplantısı