Eğitimler


Registered Technology Transfer Professionals (RTTP) Eğitimi:

 

ATTP, tüm dünyada Teknoloji Transferi Profesyonellerinin sertifikasyonu konusunda tanımlı süreçler geliştirmiş bir yapıdır. ATTP’nin misyonu, bilgi ve teknoloji transferinde küresel standartları geliştirmek ve sürdürmektir. ATTP bunu, Üniversite, sanayi ve kamuda çalışan bilgi transferi ve ticarileştirme profesyonelleri için uluslararası mesleki standart olan Kayıtlı Teknoloji Transfer Uzmanı (RTTP) sertifikası ile sağlamayı amaçlamaktadır. Türkiye’de RTTP sertifikasına yönelik eğitim veren kurum sadece ÜSİMP’ dir. Bu kapsamda yapılan eğitimler:

 • 05-07 Aralık 2018: Commercialisation of Research Outputs
 • 22-24 Mart 2019: Commercialisation of Research Outputs
 • 19-21 Aralık 2019: Commercialisation of Research Outputs
 • 16-18 Ocak 2020: Developing Technology/Innovation Focussed Collaborations
 • 06-08 Şubat 2020: IP-Based Entrepreneurship
 • 12-14 Mart 2020: Developing Technology/Innovation Focussed Collaborations
 • 4-5-6-11-12-13 Eylül 2020 (Online): IP-Based Entrepreneurship
 • 22-23-24-29-30-31 Ocak 2021 (Online): Commercialisation of Research Outputs
 • 5-6-7-12-13-14 Mart 2021 (Online): Developing Technology/Innovation Focussed Collaborations
 • 2-3-4-9-10-11 Nisan 2021 (Online): IP-Based Entrepreneurship

 

Teknoloji Transfer Ofisleri Profesyonelleri Eğitimleri:

 

Üniversitelerde Üniversite-Sanayi işbirliği arayüz kuruluşları olarak faaliyet gösteren ve Teknoloji Transferi, Lisanslama ve ticarileştirme sorumlulukları yüklenmiş birimlerin etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmeleri için uygun vasıflarda eğitilmiş personel ihtiyacını karşılayabilmek adına ÜSİMP-AUTM işbirliği ile eğitimler düzenlenmiştir.

 • Ocak- Kasım 2018 – Marmara Üniversitesi MİTTO kapasite artırım etkinlikleri
 • 22 Şubat 2018 – Mersin TTO Ziyareti, TTO elemanları ile görüşmeler,
 • 31 Ocak – 6 Şubat 2018 - Karadeniz Teknik Üniversitesi TTO Kapasite İyileştirme Eğitimleri, KTÜ-TTO personeline beş farklı modülde ÜSİMP Uzmanları tarafından toplam 40 saat eğitim,
 • Teknoloji Transfer Ofisleri Eğiticilerin Eğitimi II, 14-16 Şubat 2013 tarihlerinde, E.Ü. EBİLTEM-TTO ev sahipliğinde, 35 kişilik bir katılımla,
 • Teknoloji Transfer Ofisleri Eğiticilerin Eğitimi, 24-26 Mayıs 2012 tarihlerinde Ege Bölgesi Sanayi Odası ev sahipliğinde, İzmir’de 50 kişilik bir katılımla,

gerçekleştirilmiştir.

Eğitimlerde teknoloji değerleme ve lisanslama stratejileri, lisans görüşmelerinin nasıl sürdürülmesi gerektiği, sözleşmelerin nasıl hazırlanmasının faydalı olacağı ve sözleşme sonrasındaki sürecin yönetimi konuları üzerinde durulmuştur. Katılımcılar AUTM–ÜSİMP tarafından verilen bu eğitimlere katılarak sertifika almışlardır.

 

TÜBİTAK 1513 desteği sonrasında ise Üniversite-Sanayi işbirliğinin kurumsallaşması sürecinde ortaya çıkması ön görülen Teknoloji Transfer Yöneticileri eksiğinin kapatılması için farklı ulusal, uluslararası paydaşlar ile işbirliği içinde eğitimler düzenlenmeye devam edilmiştir:

 • Teknoloji Transfer Uzmanlarına Yönelik İleri Düzey Eğitimi, 29 Kasım – 1 Aralık 2014 tarihleri arasında ARİNKOM TTO ev sahipliğinde 27 kişinin katılımı ile Eskişehir’de,
 • 1-2 Kasım 2014 Teknoloji Transfer Uzmanlarına Yönelik İleri Düzey Eğitimi,
 • Teknoloji Transferi Uzmanlarına Yönelik Başlangıç Düzeyi Eğitimi, 22 – 24 Kasım 2014 tarihleri arasında ARİNKOM TTO ev sahipliğinde 27 kişinin katılımı ile Eskişehir’de,
 • Teknoloji Transferi Profesyonelleri Eğitimi, 30 Nisan – 2 Mayıs 2014 tarihleri arasında E.Ü. EBİLTEM – TTO ev sahipliğinde 35 kişinin katılımı ile İzmir’de Ege Üniversitesi’nde,
 • Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 27-29 Nisan 2014 tarihleri arasında E.Ü. EBİLTEM – TTO ev sahipliğinde 43 kişinin katılımı ile İzmir’de Ege Üniversitesi’nde,
 • Teknoloji Transferi Profesyonelleri Eğitimi, 7-8 Ekim 2013 tarihleri arasında Gazi Teknokent ev sahipliğinde 36 kişinin katılımı ile Ankara’da Gazi Üniversitesi’nde AUTM ile işbirliği ile,
 • Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi, 3-5 Ekim 2013 tarihlerinde Fırat Teknokent ev sahipliğinde 65 kişinin katılımı ile Elazığ’da Fırat Üniversitesi’nde AUTM ile işbirliği ile,

gerçekleştirilmiştir.

 

Başta ÜSİMP üyesi kurum ve kuruluşlar olmak üzere ülkemizde üniversite-sanayi işbirliği hizmeti veren kuruluşların çalışanları ve yöneticileri eğitimlere katılmışlardır. Katılım koşullarını sağlayanlara “Katılım Sertifikası” verilmiştir.

Bunlardan 3-5 Ekim 2013 tarihlerinde Elazığ’da  ve 7-8 Ekim 2013 tarihleri arasında Ankara’da AUTM ile işbirliği içinde düzenlenen eğitimler,  ATTP (Alliance for Technology Transfer Professionals) tarafından verilen Registered Technology Transfer Professional (RTTP) sertifikasına yönelik 12 puan eşdeğerlik almışlardır.

 

FMH Eğitimleri:

 

TTO’ların kurulmasına paralel olarak ortaya çıkan FMH konusunda bilgili ve deneyimli uzman personel ihtiyacını karşılamak amacı ile ÜSİMP üyelerinin uluslararası paydaşları ile işbirliğinde FMH Eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Etkinlikler sonunda katılımcılara Katılım Belgeleri verilmiştir:

 • Buluş Değerlendirme Eğitimi: Ege Üniversitesi EBİLTEM-TTO ev sahipliğinde STAEGER-SPERLING işbirliğinde 15-16 Nisan 2015 tarihleri arasında 35 kişinin katılımı ile İzmir’de, TTO uzmanlarına yönelik Buluş Değerlendirme eğitimi düzenlenmiştir. Bu eğitim kapsamında, buluş bildiriminden itibaren ticari potansiyeli olan buluşların tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve fikri hakların etkin yönetimi konuları işlenmiştir.
 • Patent ve Fikri Mülkiyet Değerlendirmesi: Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde AUTM işbirliğinde 1 – 2 Kasım 2014 tarihlerinde 50 kişinin katılımı ile İstanbul’da,
 • Patent Haritaları Okuma Çalıştayı: Sabancı Üniversitesi ve Ege Üniversitesi EBİLTEM – TTO işbirliğinde 11-14 Eylül 2014 tarihleri arasında 27 kişinin katılımı ile İzmir’de,
 • Teknoloji Transferi Profesyonelleri Eğitim Kursu: Sabancı Üniversitesi ev sahipliğinde ve Oxford ISIS işbirliğinde 9 – 11 Aralık 2013 tarihleri arasında 45 kişinin katılımı ile İstanbul’da,
 • FMH Eğitim ve Türkiye’deki Durum: Ege Üniversitesi EBİLTEM-TTO ev sahipliğinde AB IPR-Help Desk’in katkıları ile 20 Ekim 2013 tarihinde 30 kişinin katılımı ile İzmir’de,

Gerçekleştirilmiştir. Ayrıca;

 •  
 • 13-15 Eylül 2018 - IP.CAMP 2018 Eğitim Kampı: Sabancı Üniversitesi ve LES-Turkey tarafından "Patents for Business Intelligence" temasıyla düzenlenen IP CAMP 2018 eğitim kampı bu sene yine ÜSİMP tarafından da desteklenmiştir. 53 kişinin katıldığı Program kapsamında, uluslararası düzeydeki alanında uzman eğitmenler tarafından aşağıdaki başlıklarda eğitimler verilmiştir.
  • IP as a Key Driver for Transaction-based Growth Management
  • Principles of Transaction-based Growth Management
  • Acquisition as an Alternative to Licensing
  • IP Considerations when building towards an Exit
  • IP Data for Business Growth
  • Acquisition as an Alternative to Licensing
  • IP Value Creation and Maintenance - IAM to IP Audits
  • EU Trade Secrets Directive
  • Patent Data for Licensing Opportunities
  • Turkish Patent Law And Employee Inventions
  • IP Considerations When Building Towards an Exit
  • Do IP Bloggers Provide Useful Intelligence
 • 28-30 Eylül 2017 - IP.CAMP 2017 Eğitim Kampı: Sabancı Üniversitesi, Ege Üniversitesi EBİLTEM-TTO, ve LES-Turkey işbirliğinde, ÜSİMP’in destekleriyle düzenlenen IP CAMP 2017 etkinliğinde ‘Patent Valuation’ ana temasında şu konu başlıkları işlenmiştir.
  • University to Industry Patent Licensing Case
  • Patent Valuation Cases (USA and TR perspectives)
  • Licensing Game
  • Using Patent Data for Licensing Opportunities
  • Court Decisions on IP and Licensing
 • 29 Eylül - 1 Ekim 2016 - IP.CAMP 2016 Eğitim Kampı: "Patent Portföy Yönetimi ve Lisanslama Stratejileri" konusunda Moving Targets Consulting firmasından Arne Krueger, Minesoft firmasından Greg Harrop, 24 IP Law Group'tan Dr. Robert Harrison, Johnson and Johnson'dan Kevin Nachtrab, DCP'den Ömer Hızıroğlu’nun eğitmen olarak destek verdiği, Ege Üniversitesi EBİLTEM-TTO, Sabancı Üniversitesi ve DCP Venture Capital işbirliğinde gerçekleştirilen Türkiye'nin tek fikri mülkiyet-lisanslama odaklı eğitim kampı üçüncü kez gerçekleştirilmiştir.
  01-03 Ekim 2015 - IP.CAMP 2015 Eğitim Kampı:  EÜ EBİLTEM-TTO, Sabancı Üniversitesi, DCP işbirliği ve ÜSİMP, LES Turkey destekleri ile 1-3 Ekim 2015 tarihlerinde İzmir-Çeşme’de düzenlenen eğitim programında; TTO uzmanlarına ve firmaların Ar-Ge personeline yönelik “patent portföyünün stratejik yönetimi” ve “tech offer hazırlama” konularında eğitimler verilmiştir. Toplam 42 kişi eğitime katılmıştır. Emil Pot (ActogeniX) ve Dr. Rachel Hamsley (UCLB) eğitmen olarak yer almışlardır.
 • 01-03 Ekim 2014 - IP.CAMP 2014 Eğitim Kampı: EÜ EBİLTEM-TTO, Sabancı Üniversitesi ve İnovent işbirliğinde ilk düzenlenen IP CAMP eğitim kampı, ÜSİMP tarafından desteklenmiştir. Türkiye’de ilk defa düzenlenen patent ve lisanslama odaklı eğitim kampı olan IP CAMP 2014’te ‘Patent Mapping’ Konusu işlenmiş ve Loreal, Johnson & Johnson ve Bardehle gibi saygın kurumlardan eğitmenler katılım göstermişlerdir.