Çankaya Üniversitesi TTO


çankaya tto

İletişim Bilgileri

Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü Çukurambar Mah. Öğretmenler Caddesi No: 14 06530, Ankara

Telefon: 0312 284 45 00

tto@cankaya.edu.tr

http://www.tto.cankaya.edu.tr/

Çankaya Üniversitesi TTO, 2013 yılı Haziran ayında kurulmuş ve“Çankaya Üniversitesi’nde akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında, özellikle sanayide kullanılması, ulusal ve uluslararası finansal destek programlarından yararlanılması, üretilen bilginin topluma yayılması ve ticari ürüne dönüştürülmesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve akademik girişimciliğin teşvik edilmesi yönünde evrensel yaklaşımlar izlenerek ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunulması” amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Çankaya Üniversitesi TTO, faaliyetlerini beş modül kapsamında gerçekleştirmektedir:

1. Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri,

2. Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler,

3. Proje Geliştirme/ Yönetim Hizmetleri,

4. Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Yönetilmesi ve Lisanslama hizmetleri,

5. Girişimciliğin Geliştirilmesi ve Şirketleşme Hizmetleri.

tankut aslantaş

Tankut ASLANTAŞ

TTO Müdürü

tankutaslantas@cankaya.edu.tr

Gaziantep'te doğdu. Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yükseköğrenimini tamamlayarak iş hayatına atıldı. Kamu ve özel sektörde proje yönetimi, ar-ge ve inovasyon yönetimi, toplam kalite yönetimi gibi yönetim danışmanlığı alanlarında yönetici olarak faaliyet gösterdi. 2 adet teknoloji odaklı başlangıç firması girişiminin ardından Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinde faaliyetlerine başladı. Halen TTO Müdürü olarak çalışmakla birlikte girişim mentörlüğü, proje yönetimi, inovasyon yönetimi alanlarında eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine devam etmektedir.