Cumhuriyet Teknokent


cumhuriyet teknokent

İletişim Bilgileri

Yenişehir Mahallesi Kardeşler Caddesi No: 7/2 (B Blok) Sivas, TÜRKİYE

Telefon: 0 346 217 16 78

teknokent@cumhuriyetteknokent.com

https://www.cumhuriyetteknokent.com

Cumhuriyet Teknokent; Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Valiliği, Sivas Belediye Başkanlığı, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı ve Bilkent Üniversitesi’ne bağlı Ankara Cyberpark iş birliğiyle 7 Eylül 2007’de kurulan bir bilim ve teknoloji parkıdır. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri mevzuatı kapsamında faaliyetlerini yürütmektedir.

Cumhuriyet Teknokent toplamda 91.476 m2’lik bir alanda kurulmuş olup 8491 m2’lik kapalı alana sahiptir. Bünyemizde firmalarımız için 100 adet ofisimiz bulunmaktadır.

Cumhuriyet Teknokent olarak; ülke sanayisinin uluslararası piyasalarda rekabet edebilir duruma gelmesi ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulabilmesi için teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamayı amaçlamaktadır.

serdar mercan

Dr. Serdar MERCAN

Genel Müdür

smsmercan@gmail.com

1975 yılı Sivas doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Sivas’ta tamamlamıştır. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Bölümünde (1994-1998), yüksek lisans çalışmalarını Cumhuriyet Üniversitesi FBE Makine Mühendisliği ABD.’ da (1999-2002), doktora çalışmalarını ise Fırat Üniversitesi FBE. Teknik Eğitim Fakültesi Metalürji Eğitimi ABD’ da (2009-2013) tamamlamıştır. Bir süre Ostim/Ankara’da makine imalat sektöründe çalışmış, 1999 yılından itibaren Cumhuriyet Üniversitende göreve başlamıştır. Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarını devam ettirmektedir. 2016 yılından itibaren Sivas Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici AŞ.’ ye genel müdür olarak atanmıştır. A sınıfı iş güvenliği uzmanı olup, akademik ve bilimsel çalışmaların yanında CAD, CAM ve CAE paket programları ile çalışmakta ve hobi olarak arıcılık yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 
ramazan demir

Ramazan DEMİR

Üniversite Sanayi İşbirliği, Farkındalık ve Eğitim Uzmanı

ramazandemir@cumhuriyet.edu.tr

1982 yılı Sivas doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Sivas’ta tamamlamıştır. Lisans eğitimini Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik – Bilgisayar Eğitimi Bölümünde (2004-2007), yüksek lisans eğitimini Fırat Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri Ana Bilim Dalında tamamlamıştır. İki yıl farklı okullarda Bilgisayar Öğretmenliği yaptıktan sonra 2009 yılında Öğretim Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2014 yılından itibaren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde bu görevini devam ettirmektedir. 2019 yılı itibariyle Cumhuriyet Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde Üniversite Sanayi İşbirliği, Farkındalık ve Eğitim Hizmetleri birimlerinde görevini devam ettirmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.