İstanbul Bilgi Üniversitesi Proje Ofisi


istanbul bilgi ofisi

İletişim Bilgileri

İstanbul Bilgi Üniversitesi Projeler Ofisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Caddesi No:2/13 34060 Eyüpsultan, İstanbul 

Telefon: 0212 311 78 20

project@bilgi.edu.tr  

https://www.bilgi.edu.tr/tr/arastirma/teknoloji-transfer-ofisi/

“Okul için değil yaşam için öğrenmeliyiz” ilkesi ile yola çıkan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde, Projeler Ofisi, Rektörlüğe bağlı olarak 2017 yılından bu yana hizmet vermektedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Projeler Ofisi, Üniversite kapsamında yürütülmekte olan bilimsel araştırmaların katma değer yaratarak bir ekonomik değere dönüşmesini, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla kontratlı Ar-Ge projelerinin yapılmasını, ulusal ve uluslararası hibe desteklerinden etkin şekilde yararlanılmasını ve bilimsel çalışmaların fikri sınai ve mülki haklar kapsamında değerlendirilmesi ve lisanslanması ile üniversitede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını, gerek öğrencilerinin gerekse akademisyenlerin girişimciliğinin geliştirilmesini hedef alarak kurulmuştur.

gonca günay

Prof. Dr. Gonca GÜNAY

Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı

Orta ve lise öğrenimini İzmir Amerikan Lisesi’nde 1992 yılında tamamlamıştır. 1996 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nden lisans, 1998 yılında Koç Üniversitesi’nden MBA derecesi almıştır. Doktorasını, moda tüketicilerinin renk tercihlerine ilişkin tezi ile 2004 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde, İşletme alanında tamamlamıştır. Yönetim ve organizasyon alanında yaptığı araştırmalar için, 2006 yılında Columbia Üniversitesi İşletme Okulunda misafir araştırmacı ve 2010 yılında Harvard Üniversitesi İşletme Okulu’nda doktora sonrası Fulbright burslusu olarak bulunmuştur. 2001 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik kariyerini, 2001-2012 yılları arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, 2012-2013 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde, 2013-2014 yılında Bilgi’de, 2014-2015 yılında Kadir Has Üniversitesi’nde sürdürmüştür. 2015 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümünde Yönetim ve Organizasyon alanında Profesör olarak çalışmaya devam etmektedir. Bu dönemde yönetimin temelleri, stratejik yönetim, müzakere, yaratıcılık ve inovasyon konulu dersler vermiştir. Araştırma ilgi alanlarının odağında davranış yönlü girişimcilik çalışmaları ve kadın çalışmaları yer almaktadır.