Raporlar


Yapılan etkinliklere ilişkin sonuç raporları hazırlanmış, basılmış ve ÜSİMP web sayfasından da aktif olarak duyurulmuştur. Bazı durumlarda da ilgili paydaşlara posta yolu ile iletilmiştir.

 • İş Mentörlüğü Ulusal İnisiyatifi Raporu, Mart 2018
 • Yeni sınai mülkiyet yasaı değerlendirme raporu, Eylül 2017
 • Kuruluşundan Günümüze ÜSİMP (2007 – 2015),  Ocak 2015, 48 sayfa
 • Teknoloji Transfer Ofislerinin Uluslararasılaşmasında Avrupa İşletmeler Ağı Çalıştayı Sonuç Raporu, 21 Mart 2014
 • TTO Ağı Bülteni, Şubat 2014, 4 sayfa
 • Başarılı Uygulamalar Çalıştayı Sonuç Raporu, Mart 2013, 6 sayfa
 • AUTM Semineri Sonuç Raporu, Ekim 2012, 2 sayfa
 • 5. ÜSİMP Ulusal Üniversite-Sanayi İşbirliği Kongresi Sonuç Raporu, Temmuz 2012,  6 sayfa
 • Üniversite-Sanayi işbirliği Merkezleri Zirvesi Sonuç Raporu, Mayıs 2012, 20 sayfa
 • Fikirden Ürüne Giden Süreçte Üniversitelerin Rolü Çalıştayı Sonuç Raporu, Mart 2012, 12 sayfa
 • ÜSİMP Bilgi Notu, Ocak 2012,  7 sayfa
 • ÜSİMP Broşür (İngilizce ve Türkçe)
 • Teknoloji Transfer Ofisleri Model Önerisi, Ocak 2012, 6 sayfa
 • 4. ÜSİMP Ulusal Üniversite-Sanayi İşbirliği Kongresi Sonuç Raporu, Aralık 2011, 13 sayfa
 • Ar-Ge Destekleri Değerlendirme Çalıştayı Sonuçları, Mart 2010, 6 sayfa
 • 2. ÜSİMP Ulusal Üniversite-Sanayi İşbirliği Kongresi Sonuç Raporu, Haziran 2009, 20 sayfa